Şap Hastalığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

şap hastalığı nedir? nasıl tedavi edilir? nasıl bulaşır?

Laborant ve veteriner sağlık bölümü öğrencilerinin faydalanabileceği ders konuları, hastalıklar. Şap hastalığı nedir? Şap hastalığı nasıl bulaşır? Şap hastalığının tedavisi nedir?

şap hastalığı nedir? nasıl tedavi edilir? nasıl bulaşır?
şap hastalığı nedir? nasıl tedavi edilir? nasıl bulaşır?

Şap hastalığı nedir? Şap Hastalığı nasıl tedavi edilir? şap hastalığı bulaşıcımıdır?

Halk arasında tabak hastalığı olarak tanınan şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlara kolayca bulaşabilen bir hastalıktır. Virus adı verilen çok küçük bir mikrop tarafından meydana getirilir. Çok bulaşıcı ve hızla yayılan bir hastalıktır. Hastalık her yıl Dünyanın bir çok ülkesinde salgınlar yapmaktadır. Hastalığın etkeni olan virusun 7 tipi ve bir çok alt tipi olduğundan hastalıkla mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

Bulaşma Şekli:

Bulaşma direkt ve indirekt yolla olmaktadır. Direk yolla bulaşmada sağlam hayvanların hasta hayvanlarla bir arada bulundurulması, indirekt yolla bulaşmada; bulaşık yem, su, altlık, çoban, bakıcılar ve nakil vasıtaları ile olmaktadır.

Hastalığın Belirtileri:

Virus ilk olarak hayvanın boğaz bölgesine yerleşir, burada çoğalır. Ortalama 2-7 günlük bir kuluçka döneminden sonra kana karışır. Şap hastalığına karşı duyarlı organlar olan ağız mukozası, diş etleri, dil, ayaklar ve memede veziküllerin (İçi su dolu kesecikler) meydana gelmesi ile hastalığın belirtileri ortaya çıkar. Hastalığa yakalanan hayvanların ağzından ip gibi salya akar. Ateş 1-2 gün 40 dereceye çıkar. Hayvanların dil, diş etleri, dudaklarında görülen veziküller üç gün içerisinde patlar, yerinde erozyonlar (tahribat) şekillenir. Hastalık 15-20 gün içerisinde iyileşir. Hastalık insanlara da bulaşabilir. Ağız ve parmak aralarında küçük veziküller meydana gelir.

Şap Hastalığına Karşı Alınacak önlemler:

1- Hastalık çıkmadan alınacak önlemler:

a) Hassas hayvanların 4 ayda bir şap aşısı ile aşılanması,

b) Hayvan sevkinden 15 gün öncesinden hayvanların aşılanması,

c) Hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması,

d) Hayvan pazar ve panayırlarının kontrol edilmesi,

e) Satın alınan hayvanların ayrı bir yerde karantinada tutulması (en fazla 1 hafta)

f) Ahıra hayvan bakıcısından başkasının girmemesi ve bakıcıların ahırda giyeceği ayrı giysisi olması,

g) Ahır giriş kapısının önüne dezenfektan dökülmesi,

h) Şap hastalığının olduğu bölgelerden hayvan getirilmemesi.

2- Hastalık çıktıktan sonra alınacak önlemler:

a) Hastalığın teşhisinin konulması ve tip tayininin yapılması,

b) Hastalık çıkan bölgede karantina uygulanmalı ve hayvan hareketleri durdurulmalı,

c) Şap hastalığına karşı çevre ve mihrak aşılaması yapılmalı,

d) ölen hayvanlar derin çukurlara gömülmeli,

e) Hastalıklı ahırlar, malzeme ve ekipmanlar dezenfekte edilmelidir.

Tedavi:

Etken virus olduğundan hastalığın etkili bir ilacı yoktur. Hasta hayvanların ağız ve ayakları dezenfektanlı sularla yıkanır. Sekonder (ikinci) enfeksiyonları önlemek için antibiyotik uygulanır.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum Yapmayı Unutmayınız...

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir