Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığından Kadro Değişikliği…

Yapılan değişiklikte en göze çarpan detay, 1.406 adetlik Mühendis kadrosu ihdasıdır. Boş kadro değişikliği sırasında 5. derece tercih edilmiştir. Bu ise, bu kadrolara ilk defa atama yoluyla yani KPSS yoluyla atama yapılacağı anlamına gelmektedir. Ancak yapılan değişiklik sırasında alınan kadroların hepsine mi, bir kısmına mı atama yapılacağıan ilgili Bakanlık karar verecektir. Bu değişiklik, Bakanlığın, ihtiyacı olan kadrolara uygun göreceği bir zamanda atama yapması için gerekli değişikliği hazırlamış olduğunu göstermektedir.

Değişiklik aynı zamanda kurumun Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan kadrolara da ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Memur, mutemet, Bilgisayar İşletmeni ve VHKİ kadrolarının derecesi kurumun KPSS yoluyla bu kadrolara atama yapacağını göstermektedir.

İşte Boş Kadro Değişikliği Yoluyla İhdas Edilen Kadrolar
Memur 9 60
Memur 10 60
Mutemet 9 15
Mutemet 10 18
Bilgisayar İşletmeni 3 20
Bilgisayar İşletmeni 10 10
Veri   Hazırlama   ve   Kontrol   İşletmeni 9 30
Veri   Hazırlama   ve   Kontrol   İşletmeni 10 35
Veteriner Hekim 1 100
Biolog 8 4
Biolog 9 4
Sağlık   Teknikeri 7 150
Veteriner   Sağlık   Teknikeri 7 170
Mühendis 5 1406
Tekniker 7 750

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum Yapmayı Unutmayınız...

Please follow and like us:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir