dişlerden yaş bulma

Büyükbaş Hayvanların Dişlerine Bakarak Yaşını Bulma

Büyükbaş Hayvanların Dişlerine Bakarak Yaşını Nasıl Buluruz?

Büyükbaş hayvanların dişlerine bakarak yaşını bulma nasıl yapılır? Hayvanların dişlerinden yaşına erişip erişmediğini nasıl tespit ederiz? Süt dişleri nelerdir? Kesici dişler nelerdir? Hayvanların dişlerine bakarak yaşını hesaplama nasıl yapılmalıdır.

Büyükbaş hayvanlarda özellikle sığırlarda dişlerin durumuna bakılarak yaş tayini yapılabilmektedir.

Yaş tayini yapılırken çiftlik veya pasaport kayıtlarının yanı sıra, dişlerin gelişim durumu ve erişkin özellikleri de dikkate alınmaktadır. Kayıtları düzgün bir şekilde tutulmuş kayıtları esas alınmaktadır.

Herhangi bir kayıt bulunmuyor veyahut söz konusu kayıtlar güvensiz ise, hayvanın dış görünüşünün yanı sıra, alt çenesinin ön kısmında yer alan sekiz adet kesici dişe de bakılmalıdır. Sığırlar bahsedilen kesici süt dişleri ile doğarlar ve yaşları ilerledikçe mevcut süt dişleri yerini kalıcı kesici dişlere bırakmaktadır. Kalıcı kesici dişler; güçlü ve sağlam şekilde alt çene kemiğine sıkıca tutunmasıyla, gevşek, güçsüz ve küçük olan süt dişlerinden ayrılmaktadır.

dişlerden yaş bulma

 

Süt dişlerinden ayrılan kesici dişler, alt çenenin ön tarafında sağ ve sol taraflarda dörder adet olmak üzere toplam sekiz tanedir. Ağızda, mevcut bulunan bütün süt dişleri aşınmaya başlamış ve ön çenede bulunan kesici dişler kısmen küçülmüş ise hayvanın 1 yaşında olduğu, şayet ön çenede bulunan kesici dişlerin kökleri ortaya çıkmış ve yerinden oynuyorsa, yaklaşık bir buçuk (1,5) yaşlarında olduğu kabul edilmektedir. Hayvanın dişlerinin değişimi ve gelişimi pek çok etmenden etkilenebilmektedir. Kalıcı dişler, erken gelişim gösteren ırklarda erken; kötü bakım-besleme, geç gelişen ırklar ve çok erken gebe bıraktırılan hayvanlarda ise geç çıkmaktadır. Örneğin yerli ırk bir sığırın dişleri, kültür ırkı olan bir sığıra oranla geç gelişim gösterdiğinden dolayı 6 ay gibi fark çıkabilmektedir.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir