Laborant Ve Veteriner Sağlık Mesleki Bilgi Ve Tanımı

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ

TANIM

Evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip kişidir.

GÖREVLER

· Veteriner hekim kontrolünde koruyucu aşı uygulaması yapar.
· Hayvanların klinik muayenesinde veteriner hekime yardımcı olur.

 • Hayvanlara bakım ve pansuman yapar,
 • Cerrahi operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olur,
 • Hayvan hastalıkları ile mücadelede görev alır,
 • Gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak görev yapar,
 • Hayvanlara işaretleme yapar ve bunların kayıtlarını tutar,
 • Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.
 • Bağlı bulunduğu bölgelerde veteriner hekim kontrolünde hastalık taramaları yapar.
 • Hastalık çıkan yerlerde sağlık tedbirleri alır.
 • Hasta hayvanların ayrılmasını(tecrit edilmesini) ve buna ilişkin bürokratik işlemleri yürütür,
 • Hayvan ıslahında (tabi ve yapay tohumlamada) görev yapar.

KULLANILAN ALET VE
MALZEMELER

 • Enjeksiyon işleminde kullanılan araç gereçler (enjektör, pamuk, alkol, vb.)
 • Suni tohumlama işleminde kullanılan araç gereçler (azot tankı, termometre, makas, uzun kollu eldiven,vb.),
 • Pansuman işlemlerinde kullanılan araç gereçler (küvet, çeşitli pensler, makas, antiseptikler, dezenfektanlar, vb.)
 • Klinik işlemlerde kullanılan araç gereçler (termometre, pansuman malzemeleri, vb.),
 • Doğum işlemlerinde kullanılan araç gereçler (doğum zinciri veya ipi, doğum krikosu, göz çengeli, vb.)
 • Hastalıklı materyal alma araç gereçleri (kan alma tüpleri, çeşitli numune alma kapları, vb.)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

· Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri olmak isteyenlerin;

 • Hayvanları seven ve biyolojiye ilgi duyan,
 • İş disiplini ve iş güvenliğine dikkat eden,
 • Hijyen kurallarına dikkat eden,
 • İletişim yeteneği olan,
 • Dikkatli, sabırlı ve düzenli olan,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlayabilen,
 • Açık ve kapalı ortamlarda çalışabilen,
 • Köy hayatına, her türlü doğa ve iklim şartlarına uyum sağlayabilen,

– Hayvanlardan, hayvansal atıklardan, kan, idrar ve gaitadan etkilenmeyen,
– Hayvan sağlığı hizmetlerinde çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı ve alerjik hastalığı olmayan,
§ Bedenen sağlıklı, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
§ Göz ve el koordinasyonunu sağlayabilen,
§ Yaşam boyu öğrenme isteği olan,
§ Mesleki eğitim almış 
kişiler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ortamları açık ve kapalı alanlardır. Büro çalışmalarının yanı sıra açık veya kapalı alanlarda çoğunlukla hayvan barınaklarının mevcut yapısı gereği çamurlu, kötü kokulu ve tozlu ortamlarda çalışırlar. İş başında mesleklerinin gerektirdiği tulum, çizme, önlük, eldiven ve maske gibi özel kıyafetleri giyerler. İş ortamında genel olarak ayakta çalışılır. Çalışmalar bireysel olarak yapıldığı gibi ekip çalışmasını da gerektirmektedir.

Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde enfeksiyon kapma, yaralanma ve düşme gibi kazalarla karşılaşabilirler.

Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri; veteriner hekimler ve hayvan sağlığı teknisyenleri ile iş birliği içerisinde çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okulu
· Sağlık Programları Bölümü bünyesinde Laborant ve Veteriner Sağlık programlarında verilmektedir.
· -Atatürk Üniversitesine, Hınıs ve Narman Meslek Yüksek Okulu,
· -Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu,
· -Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Hizmetleri önlisans bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI 
– Lise veya dengi okul mezunu olmak
– ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmek ve 2 yıllık meslek yüksek okulunun “Laborant ve Veteriner Sağlık ” programını tercih ederek yeterli “YGS-2” puanı almak gerekmektedir. (A.Ö.F, Programı için herhangi bir YGS puan türünden barajı geçmek yeterlidir.)
– Meslek Liselerinin, Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar, Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memurluğu Veteriner-Laboratuvar, Hayvan Sağlığı, Laborant, Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknisyenliği Veteriner-Laboratuvar, mezun olanlar ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. 
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Her yıl iki dönemdir. Her dönemde 14 hafta eğitim verilir.
Eğitim süresince,
Bilgisayar, Matematik, Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya Mikrobiyoloji, Genetik, Genel Hayvan Sağlığı ve Hijyen, Farmakoloji, Genel Parazitoloji, Hastalıklar ve Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Gıda Hijyeni ve Halk Sağlığı, Et İşletme Teknolojisi, Sığır Hastalıkları, Hayvan Barınakları, Yemler Bilgisi ve Hijyen, Hayvan Besleme, Operasyon Öncesi ve Sonrası Bakım, Koyun Yetiştiriciliği gibi meslek dersleri verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN 
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans diploması ile Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Veteriner Hekimin olmadığı yerde, hayvan sağlığı konusunda özellikle koruyucu hekimlik alanında çalışabilirler. Veteriner hekimle ve ziraat mühendisi ile hayvan sağlığı, yetiştiriciliği, üretim ve ıslahında çalışırlar. Tarım İl Müdürlükleri, Belediyeler, Mezbahalar, Et Balık Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda. Özel hayvan kliniklerinde ve danışmanlık kurumlarında istihdam edilirler. Kendileri özel hayvan çiftliği kurabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

– 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alındığında işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere, işletmelerdeki bu eğitimleri süresince asgari ücretin % 30’u oranında işletmelerce ücret ödenebilir.

-İşletmede beceri eğitimi süresince öğrenciler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler
EĞİTİM SONRASI

– Eğitim sonrası Tarım Bakanlığında işe başlayanlar, asgari ücretin iki katı kadar ücret alırlar. Ayrıca yaptıkları aşı ve tohumlamadan yasal olarak ek bir ücret alırlar.
– Özel kuruluşlarda işe yeni başlayanlar asgari ücret tutarında, tecrübeli elemanlar ise asgari ücretin 2-3 katı gelir elde ederler.

MESLEKTE İLERLEME

– İdari kadrolara yükselebilirler,
– Laborant ve Veteriner Sağlık programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Veterinerlik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

· Veteriner Hekim.
· -Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Teknikeri
· -Besicilik Teknikeri
· -Kanatlı Hayvan Teknikeri
· -Et Teknolojisi Teknikeri
· -Arı ve İpekböceği Yetiştiriciliği Teknikeri.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 • Meslek elemanları,
 • 2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,
 • Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
 • http://www.egitimhaber.com
 • http://etogm.meb.gov.tr/
 • MYO Müdürlükleri.
 • Veterinerlik Fakülteleri.
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 • İlgili eğitim kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezi,
 • Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 • Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
 Alıntıdır

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

6 thoughts on “Laborant Ve Veteriner Sağlık Mesleki Bilgi Ve Tanımı”

 1. ben erzurum laborant ve vetenriner sağlık qeldide bu bolumde kendimiz geliştiriop staj yaparak hastahanede laborant olarak gorev yapabilirmiyiz veya laborant dalları altında ceşitli sağlık sertifikaları alarak hastahanede calışabilirmiyiz cevap yazarsanız cok memnun olurum

 2. S.a mezun olan arkadaslar ilk yardim serifikasi alarak acil tip teknisyeni (A.T.T) olarak gorev yapabiliyormus ayrica ozel hastanelerde servis hemsiresi veya saglik memuru olarak calisabiliyormusuz dogrumu ?

 3. Mezun olan arkadaşlarımız ve üyelerimizin hiçbirinden böyle bir bilgi almadık. Yanlızca özel hastanelerde laborant olarak çalışan üyelerimiz mevcut.

 4. Mezun olmadan önce 2 yılı aşkın bir zamandır özel bir hastanede (çalışma belgesiz) laboratuvar teknikeri olarak çalışmaktaydım ama mezun olduktan sonra eş durumundan dolayı merkezdeki bir hastaneyle anlaşıp trasfer olma girişimiyle sağlık il müdürlüğünün LABORATUVAR ve VETERİNER SAĞLIK mezunlarına çalışma belgesi vermediğini öğrenince ne yapacağımı şaşımış olarak GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Antalya İl müd.’lüğüne Suni Tohumlama ve Embriyo traseri kursuna katılıp en azından çiftliklerde iş bulma umuduyla İl müdülüğünün kapısını aşındırdığımda ise TARIM SAĞLIK MESLEK LİSESİ VETERİNER SAĞLIK bölümünden mezunların vu kursa müracaat edebildiğini LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLERİNİN bu kursa katılamayacağı yanıtını alınca iyice çıkmaza girdim. bu konu hakkında bir bilgisi olan var ise sevinirim. yatki sınırlarımız nedir, ne değildir. 🙁

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir