Laborant ve veteriner sağlık mezunlarının hastanelerde çalışabilmeleri için aranan şartlar nelerdir?

Merhaba arkadaşlar. biliyorumki bu bölümü okuyan arkadaşlarımızın %90 ı hastanelerde laborant olmak çalışmak istiyor fakar laborant olarak çalışmanız için ise bir şart koşuluyor. Gereken şartlar makalemizin devamında yazıyor. kolay gelsin.

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 25.08.2011 tarih, 28036 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tıbbi Laboratuarlar Yönetmeliği EK-1, madde-c’ye göre; Laboratuarlar hizmet çeşitliliği ve kapasitesine göre; laborant ve astsubay teknikerleri ile veteriner sağlık yüksek okulu (ön lisans), meslek liselerinin kimya, gıda analizi ve su ürünleri analizi bölümü mezunları toplam en az bir yıl süreyle, sorumlu uzmanı bulunan laboratuar veya laboratuarlarda staj yaptığını yada çalıştığını belgelemek kaydıyla laboratuarda görev alabilirler. Üniversitelerin biyoloji, kimya, gıda, su ürünleri, veteriner hekimlik bölüm veya fakültelerinin mezunları toplam en az üç ay süreyle, sorumlu uzmanı bulunan laboratuarda staj yaptığını yada çalıştığını belgelemek kaydıyla tıbbi laboratuarlarda görev alabilirler.

Bu nedenle özel hastanelerde veya özel tıbbi laboratuarlar çalışmak isteyen öğrenci arkadaşlarımızın yaz stajlarını sorumlu uzman bulunan laboratuarlarda yapmaları faydalı olacaktır.

Yönetmelik ;

MADDE 17 – (1) Laboratuvarda, en az aşağıdaki sayı ve özelliklere sahip personel bulundurulur.

a) Basit hizmet laboratuvarında Ek-1’de belirtilen en az bir teknik personel bulundurulur.

b) Kapsamlı hizmet laboratuvarında her bir laboratuvar dalı için, ilgili uzmanın yanında Ek-1’de belirtilen en az bir teknik personel ile bir yardımcı personel ve/veya sekreter bulundurulur. Tıbbi patoloji laboratuvarında otopsi yapılması durumunda ayrıca bir teknisyen veya tekniker bulundurulur. Laboratuvar merkezinde yardımcı personel ve/veya sekreter ortak çalışabilir.

c) İleri düzey hizmet laboratuvarında her bir laboratuvar dalı için en az iki uzman yanında Ek-1’de belirtilen en az üç teknik personel ile bir yardımcı personel ve sekreter bulundurulur.

ç) Referans hizmet laboratuvarında son iki yıl laboratuvarda fiilen çalışan en az bir uzman ve Ek-1’de belirtilen en az iki teknik personel bulundurulur.

EK-1 Teknik Personel :

a) Tekniker; meslek yüksekokullarının tıbbi laboratuvar veya patoloji laboratuvar teknikleri programlarından mezun olan sağlık teknikeridir.

b)Teknisyen; sağlık meslek liselerinin tıbbi laboratuvar programından mezun olan sağlık teknisyenidir.

c) Laboratuvarlar hizmet çeşitliliği ve kapasitesine göre; laborant ve astsubay teknikerleri ile veteriner sağlık yüksek okulu (ön lisans), meslek liselerinin kimya, gıda analizi ve su ürünleri analizi bölümü mezunları toplam en az bir yıl süreyle, sorumlu uzmanı bulunan laboratuvar veya laboratuvarlarda staj yaptığını ya da çalıştığını belgelemek kaydıyla laboratuvarda görev alabilirler. Üniversitelerin biyoloji, kimya, gıda, su ürünleri, veteriner hekimlik bölüm veya fakültelerinin mezunları toplam en az üç ay süreyle, sorumlu uzmanı bulunan laboratuvarda staj yaptığını ya da çalıştığını belgelemek kaydıyla tıbbi laboratuvarlarda görev alabilirler.

ç) Aside Dirençli Boyama Mikroskopisi yapacak teknik personelin uzmanı bulunan tüberküloz laboratuvarında en az beş gün eğitim aldığını ve başarılı olduğunu belgelendirmesi zorunludur.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için Tıklayınız

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

3 thoughts on “Laborant ve veteriner sağlık mezunlarının hastanelerde çalışabilmeleri için aranan şartlar nelerdir?”

  1. ben açıköğretim laborant ve veterinerliği aldım.benim hastanede laborant olarak çalışmam için neler yapmam gerekiyor?

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir