Memenin Çalışma Şekli

MEMENİN ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Süt, memede çok sayıdaki küçük bezcikler içinde yapılır. Bu küçük bezcikler büyük bir ağacın yapraklarına benzetilebilir. Her bir bezcikte yapılan süt, ince damarlarla daha büyük damarlara, oradan da meme sarnıcı denilen bir boşluğa birikir.

Her bir bezciğin çevresine çok sayıda kırmızı ince kan damarı gelerek sütü yapar ve bu kan damarları kara kan damarı olarak memeyi terk eder.

Memeyi terk eden bu kara damarlar sütçü ineklerde iki taraftan memenin üzerinde görülebilir ve bunların kalınlığı çok sütlülük işareti olarak kabul edilir. Süt yapan bezcikler kız düvelerde yoktur.

Hayvan büyüyüp geliştikçe, boğasak olmaya başladıkça önce ağacın dalları gibi süt kanalları oluşmaya başlar, düve gebe kaldıktan sonra ise yaprak ve çiçek açan dallar gibi bezciklerde şekillenir.

Bu bezciklerin sayısı o kadar çoktur ki eğer yanyana dizilebilseler 100 metre karelik bir alana yayılırlar. Bu bezciklerin çevresinde temiz kan damarlarından bir günde örneğin 20 kg. süt veren bir inekte 1000 litreye yakın kan dolaşır.

Gebe düvenin memelerindeki bu gelişme doğuma yakın çok artar, meme büyür ve doğumla beraber süt salgılanmaya başlar. Süt salgısını başlatan buzağılık ve ana vücudundaki bazı bezlerden salgılanan Hormon adı verilen maddelerdir.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir