Akabane Hastalığı Nedir? (Ders Notu) [Viroloji]

Akabane

Akabane virus

•Familya Bunyaviridae

•Genus Orthobunyavirus
•Tel iplikçikli RNA virus
•Intrauterine infeksiyon (fetus)
•Sığır, Koyun ve keçide
•Annelerde klinik hastalık yok
Tarihçe
•1959
•İlk kez Japonya’da sivrisineklerden izole edilmiştir
•1969-70
•Israil salgını
•3000 dana, 700 kuzu, 600 oğlak öldü
•1972
•Australyada ilk kez bildirildi
Ekonomik Etkileri
•Fötal dana, kuzu ve oğlak ile yeni doğanlar için yüksek mortalite
•Potansiyel vektörler ülkemizde var
•Son hayvan sayımına göre
•Dana: 10 milyon baş
•Koyun: 60 milyon baş
Epidemiyoloji
Coğrafi Dağılım
•Tropikal ve subtropikal
•Australia, Japonya, Israil, Kore
•Bazen Asia, Orta Doğu ve Güney Afrika
Morbidite/ Mortalite
•Endemik bölgeler
•Cinsel olgunluğa kadar immunite oluşmalı
•Seroprevalans % 80
•En büyük risk
•Naïf ve duyarlı hayvanlar
•Uygun çevre şartları
•Yeni doğanlarda yüksek mortalite
•Çoğu ölümler doğumdan hemen sonra veya ötönazi
Bulaşma
Animal Transmission
•Vektörler
•Sivri sinekler
•Sokucu sinekler
•Bu yollarla BULAŞMAZ;
•Direk temas
•Infekte doku eksudat ve vücut sıvıları
•İndirekt temas
•Ruminant’lar uzun dönem taşıyıcı değildirler
Hayvanlar ve Akabane
Klinik Belirtiler
•Sığır, Koyun, Keçi
•Erişkinlerde tipik olarak asemptomatiktir
•Gebe ruminantlar
•Abort ve ölü doğum
•Erken doğum
•Dystocia=Zor doğum
•Konjenital anomaliler
•Gebelik dönemine göre değişir
Konjenital Anomaliler
•Geç 1. üç ay
•Normal görünümlü, ayakta duramayan
•Ataksi, bacaklarda paraliz, kas atrofisi
•2. üç ay
•Arthrogyposis, fleksor tendonlarda sertlik
•Şiddetli kas atrofisi
•Torticollis, scoliosis, kyphosis
•Geç gebelik
•Ayakta durabilir ve yürür
•Davranış anormallikleri
•Kafatası deformitesi
Post Mortem Lezyonlar
•Fetus veya Yenidoğanlar
•Arthrogryposis
•Hydranencephaly
Post Mortem Lezyonlar
•Diğer konjenital anomaliler
•Hydrocephalus, microencephaly, spinal cord agenesis or hypoplasia, torticollis, scoliosis, brachygnathism
•Cataracts, ophthalmia
•Hypoplastic iskelet kasları ve akciğer
•Fibrinous polyarticular synovitis
Ayırıcı Teşhis
•Cache Valley virus
•Bluetongue
•Bovine viral diarrhea
•Border disease
•Wesselsbron virus
•Beslenme, genetik veya toksik hastalıklar
Örnek alma
•Örnek göndermeden önce yetkili laboratuvar bilgilendirilmeli

•Örnekler sızdırmaz kaplar içerisinde soğuk zincirde gönderilmeli

Teşhis

•Klinik
•Fötal arthrogryposis ve hydranencephaly
•Laboratuvar Testleri
•Seroloji
•Fötus veya yeni doğandan serum örnekleri
•BOS
•Erişkin: antikor titresi veya serokonversiyon
•Virus izolasyon ve identifikasyonu
•Immunofluorescent boyama
Tedavi
•Etkin bir tedavisi yok
•Anomalili yenidoğanlar kesime sevk edilir.
•Seropozitiflerin gebeliğinde sorun yoktur.
Korunma
•Vektör mücadelesi
•Sivrisinek ve sokucu sinek ilaçlaması
•Aşılama
•İnaktif ve attenüe aşılar var.
•Ölü aşı
•Türkiye’de şu anda yok

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir