Genetik

Genetik : biyoloojinin kalıtım ve varyosyanuyla ilgili bilim dalıdır.
Genetik karakterler : canlılarda bır önceki kuşaktan kendisini izleyen kuşaklara aktarılan nitelikler ve özelliklerdir.
-canlıların en önemli ortak özelliği hücrelerden meydana gelmesidir.
-çok sayıda hücrenin bir ataya gelmesi ile meydana gelen ileri canlıda hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organelleri, organeller birleşerek organları ve organlarda birleşerek sistemleri oluştururlar.
-hücreler 2 ye ayrılırlar ; somatik hücreler ve gelminal hücreler.
Somatik hücreler : kemik kas sinir kan yağ doku iç organlardır.
Gelminal hücreler: Üreme hücreleridir.
-hücre 3 temel kısımdan oluşur; hücre zarı, stoplazma , çekirdek.
Hücre zarı: Hücreyi çevreleyen ve dağılmasını önleyen protein ve yağlardan meydana gelen yapıdır.
Stoplazma: Hücrenin tüm faaliyetinin gerçekleştiği, organellerin ve çekirdeğin yüzdüğü yarıyoğun bir sıvıdır.
Stoplazmanın içinde bulunan organeller:
a) Mitokondri: hücrenin enerji merkezidir. Hücre içi solunum burada cereyan eder.
b) Koful: besin depolanmasında ve atık hücrelerin dışarı atılmasında kullanılan organeldir. Hayvan hücrelerinde az sayıda ve küçük, bitki hücrelerinde çok ve büyük.
c) Endoplazmik retikulum: Hücre içerisinde madde taşınmasında sorumlu organeldir. Granürlü ve granürsüz olmak üzere 2 ye ayrılır. Granürlü olanlarda ribozom bulunur.
d) Ribozomlar: Protein sentezinde sentezin yapıldığı yerdir.
e) Golgi aygıtı: Salgı maddelerinin üretildiği yerdir.
f) Sentrozom: Sadece hayvan hücrelerinde bulunur ve hücre bölünmesinde rol oynar.
g) Lizozom: Sindirim ile alakalı enzimdir.
Çekirdek zarı: Çift katlı bir zar olup üzerinde delikler bulunur. Hücre bölünmesinde kaybolur yeni hücre oluşumunda tekrar endoplazmik retikulum ve golgi yardımıyla oluşturulur.
Çekirdekcik: İçerisinde az miktarda DNA, bol miktarda Rna bulunur.
Çekirdek sıvısı: Homojen yapıda olup bol miktarda ATP bulunur.
Kromatik iplikler: Hücrede ençok bulunan bir maddedir.
– Çekirdek yapısında %20-25 oranında DNA, DNA nında 1/8 ile 1/10 arasında RNA bulunur. Çekirdek %70-75 de protein ve lipidlerden oluşur. Kromozomların bulunduğu yerdir.
-Kromatitlerin birbirine bağlandığı noktaya ise sentromerler adı verilir.
Kromozomlar:
1) Polimerize olmuş zincir moleküllerinden oluşmuştr.
2) Kimyasal yapıda nükleotitler oluştururlar. Ayrıca nükleotitler şeker, fosfor asiti ve azot bazlarından oluşur. Bu bazlar adenin ve guanin gibi, stonin ve timin gibi primidinlerden oluşur.

 

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir