damızlık keçi nasıl seçilir? damızlık keçi nasıl yetiştirilir?

Damızlık Keçi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler.

Damızlık Keçi Yetiştiriciliğinde keçi seçiminde önemli olan başlıkları bir arada topladık.

damızlık keçi nasıl seçilir? damızlık keçi nasıl yetiştirilir?
damızlık keçi nasıl seçilir? damızlık keçi nasıl yetiştirilir?

Peki damızlık keçi nedir? damızlık keçi nasıl yetiştirilir? damızlık keçi yetiştirmede uygulaması gereken yöntemler nedir? damızlık keçi yetiştirme faktörleri nelerdir?

Verim Föktörüne göre damızlık seçimi

Çeşitli verimler yönünden üstün genetik yapıya sahip olduğu varsayılan hayvanlar genellikle damızlıkta kullanılmaktadır. Bu uygulamanın amacı ise gelecek kuşakları daha sağlıklı ve verimli yetiştirmektir. Bu hayvanlar kendilerinin ve akrabalarının et ve süt verimlerine göre belirlenmektedir. Bu uygulamanın yapılabilmesi için hayvanların tanınması ve verimlerinin bilinmesi gereklidir. Hayvanlar bu amaçla numaralandırılır, et ve süt verimleri ile özellikleri çeşitli yollarla belirlenerek kayıt altına alınır. Daha sonra bu kayıtlar değerlendirilerek genotipik olarak üstün olanların tahminine çalışılmaktadır.

Keçi yetiştiriciliğinde döl, süt, et ve tiftik verimi önem taşımakta olup, Döl verimi tüm diğer verimlerin temeli olmakla beraber et verimini doğrudan etkilemektedir. Diğerleri ise keçi yetiştiriciliğinde temel gelir kaynaklarını oluşturmaktadır.

Pedigri Kayıtlarına Göre Damızlık Seçimi

Damızlığa ayrılmış keçilerin ya da koçların kendi verimleri, bunlara ek olarak birinci, ikinci ve üçüncü kuşak öncesi atalarının verimleri toplu olarak bulunur.

İkizlik Oranına Göre Damızlık Seçimi

Döl verimi bakımından damızlık seçiminde ikiz doğmuş dişi ve erkek oğlaklara öncelik verilmelidir. Bunların anne ve babalarının da ikiz doğmuş olmalarına özen gösterilmelidir. Bu, döl verimini az da olsa arttıracaktır.

Keçinin Fiziksel Özelliklerine Göre Damızlık Seçimi

Keçinin fiziksel özelliklerine göre damızlık seçiminde, el ve göz yardımıyla, dış yapıları değerlendirilerek de seçim yapılabilir. Yöntemin çıkış noktası, dış yapının önemli kimi verim özellikleriyle yakından ilgili olabileceği olgusudur. Örneğin, süt keçilerinde memenin hacimli, yuvarlak ve vücuda bağlantısının güçlü olması, bezel memeli gibi yapısal özellikler, süt veriminin bir işareti sayılabilir, ancak günümüzde, dış yapıya göre yapılan değerlendirme, verim düzeylerine göre yapılan seçimi tamamlayan bir anlam taşır.

Kayıt tutulmayan sürülerde hayvanın vücut yapısına bakarak süt verimi hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Süt keçilerinde vücut zarif yapılı, meme gelişmiş, memenin vücuda bağlantısı iyi, göğüs boşluğu solunum tipine uygun olarak uzun ve geniş hacimli, kemikler ince ve dokunulduğunda kolaylıkla hissedilebilecek şekildedir. Dış yapıya göre verimlerin tahmininde isabetin düşük olduğu unutulmamalıdır.

Et verimi bakımından damızlık seçiminde hayvanların süt emme ve besi döneminde gelişme hızı fazla olanlara öncelik verilmelidir. Hızlı gelişen hayvanlar kesim ağırlığına daha kısa sürede ulaşırlar. Bunlar yavaş gelişenlere göre daha fazla birim ağırlık artışı için daha az yem tüketirler. Yani yemi daha iyi değerlendirirler.

Gelişme hızı yüksek oğlaklar içerisinde but, sırt ve bel bölgelerinin gelişmesi iyi olan, elle yakalandığında daha etli olduğu anlaşılanlar damızlık olarak ayrılmalıdır.

Keçi karkaslarında yağ genellikle vücut boşluklarında ve iç organlar etrafında birikmekte kas lifleri arasına dağılmamaktadır. Karkasın dış yüzeyinde yani deri altında yağ birikimi oldukça sınırlıdır. Kafkaslardaki yağ birikimi az, dağılımı dengeli mümkün olduğunca kas lifleri arasında yağ birikimi olan but, sırt, bel bölgeleri iyi gelişmiş oğlakların babaları et üretimi bakımından değerli damızlıklardır. Bu tekelerden mümkün olduğunca fazla yararlanılmalıdır.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir