Kuşlarda Kullanılan Vitaminler (Kanatlı Hayvan Hastalıkları)[Ders Notu]

kuşlarda kullanılan vitaminler

Kuşlarda Kullanılan vitaminler nelerdir? kuşlarda vitamin eksikliği ve tedavileri nelerdir?

Bu makalemizde kuşlarda kullanılan vitaminleri göreceğiz.

kuşlarda kullanılan vitaminler
kuşlarda kullanılan vitaminler

ADESOL AD3E, Enjeksiyonluk Çözelti (TOPKİM)

Formülasyonu : 1 ml enjeksiyonluk çözeltide; 500000 İÜ Vitamin A, 75000 İÜ Vitamin D3 ve 50 mg Vitamin E bulunmaktadır.

Adesol AD3E; A, D ve E vitaminlerinin dengeli bir kombinasyonuna göre hazırlanmış olan, enjeksiyonluk bir vitamin formülasyonudur.

Farmakolojisi ve özellikleri : Adesol, yağda çözünen A, D3 ve E vitaminlerini uygun bir formülasyon seçeneğinde ve yeterince yüksek derişimlerde ve kullanılabilir halde içerebilecek şekilde üretilmiştir. Ürün içeriğindeki vitamin çeşitleri uygun bir yağlı taşıt ortamında çözdürülmüş halde bulunduğundan, kas içi uygulama noktalarından uzun süreli ve düzenli olarak emilmek suretiyle yüksek düzeylerde biyoyararlanım sağlar. Ayrıca ürünün A, D ve E vitamini içerikleri öngörülen en yüksek derişimlerde ve uygun bir kombinasyon halinde bulunduğundan aynı çeşitten vitamin gereksinmesini en kısa sürede karşılar.

Kullanım yerleri : Adesol, besi hayvanlarında yemden yararlanma ve canlı ağırlık artışının hızlandırılması, enfeksiyonlara karşı vücut direncinin artırılması, tutukluk, topallık, yatıp kalkmada güçlük, iştah azalması, felçler, kıl ve yapağı dökülmelerinde; damızlık hayvanlarda vitamin eksikliklerinden ileri gelen verim düşüklüğü, gelişme geriliği, raşitizim, kemik erimesi, hareket bozuklukları, parezis, gece körlüğü, bakar körlük, erkeklerde döl verimi yetersizliği, dişilerde kızgınlık düzensizlikleri ve döl tutamama, yavru atma, doğuştan bakar körlük ve sinirsel bozukluklar gibi beslenme ve metabolik hastalıkların sağaltımında; bütün hastalıkların gelişmesi ve iyileşmesi aşamalarında, genel düşkünlük ve yorgunluk hallerinde; kanatlılarda stres halleri ve verim düşüklüklerinde başarıyla kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda 20 ml suya 3 ml miktarında katılarak verilir. Bu doz düzeyi 100 adet tavuk veya 150-200 adet piliç için yeterlidir. Deri altına enjekte edilerek veya su ile karıştırılarak ağızdan da verilebilir.

Ticari şekli : Adesol, 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik viyallerde sunulmaktadır.
Cevapla Rep + Rapor Et

Mesaj: #2Murat KUTAY, 18-02-2009 08:46:55 AM Tarihinde Demiş ki
ADEVİTSOL, Enjeksiyonluk Çözelti (ACAR İLAÇ)

Formülasyonu : 1 ml adevitsol içeriğinde; 500000 İÜ Vitamin A, 75000 İÜ Vitamin D3 ve 75000 mg Vitamin E bulunmaktadır.

Adevitsol enjeksiyonluk çözelti, A, D3 ve E vitaminlerini içeren apirojen, şeffaf açık sarı renkli, steril, enjeksiyonluk bir çözeltidir.

Farmakolojisi ve özellikleri : Adevitsol, farmasötik ürün şekli sayesinde; sıvı içeceklerle karıştırılarak ağızdan da verilebilir. Böylece oluşan ilaç emülsiyonu sindirim kanalından yüksek oranlarda emilebildiğinden parenteral (kas içine enjekte edilerek) uygulamalara eşdeğer bir biyoyararlanım sağlar. Yüksek derişimli ve uygun kombinasyonlu vitamin içeriği sayesinde kısa sürede vücut vitamin açığını kapatıp; etkili ve uzun süreli vitamin deposu oluşturur. Kombinasyona katılan vitaminlerin olumlu etkileşimleri sayesinde; özellikle A vitamininin biyoyararlanım oranı ve etkinliği artar.

Kullanılma yerleri : Adevitsol, genellikle çoğul vitamin eksiklikleri, kondisyon bozuklukları ve stres faktörleriyle birlikte bulunan hastalıklar, yetersizlikler, verim düşüklüğü, sağlıklı durumun korunması ve daha yüksek verimin elde edilmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen durumlarda başarıyla kullanılır : Özellikle tek yönlü ve kapalı ortam besiciliğinde; büyüme hızının yavaşlaması, canlı ağırlık artışının duraklaması, topallıklar ve kıl dökülmesi gibi olumsuzlukların önlenmesi ve sağaltımı. Metabolizma bozuklukları, enfeksiyon hastalıkları, ani hava değişiklikleri, gürültü, toplu taşıma ve salgın hastalık riskinin varlığı gibi zorlayıcı şartlardan kaynaklanan olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması. Besiye alınan hayvanlarda besi performansının artırılması; et, süt ve yapağı veriminin yükseltilmesi ve kalitesinin düzeltilmesi; zayıf ve iyileşme döneminde olan hayvanların vücut direncinin artırılması; yarış atlarının üstün yarış kondisyonu kazanması ve yarış sonrası genel düşkünlük ve yorgunluk hallerinin düzeltilmesi; A, D3 ve E vitaminlerinin yetersizliği ve eksikliklerinden kaynaklanan avitaminozis olgularının sağaltımı.

Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda 10 adet tavuk ve 200 adet piliç için 10 litre suya 1-2 ml ilaç katılıp iyice karıştırılarak 3-5 gün süreyle verilir. Üok yönlü verim artırıcı ve koruyucu sağaltım amaçlarıyla yapılan ilaç uygulamaları doza bağımlı bir şekilde 1-3 ay aralıklarla tekrarlanır.

Uyarılar : Adevitsol köpek ve kedilerde kullanılmaz. Aşırı dozlarda ve sık sık kullanılması durumunda aşırı A vitamini yüklenmesi nedeniyle hipervitaminoz olgusu görülebilir.

Ticari şekli : Adevitsol, 20 ml ve 100 ml’lik flakonlarda sunulmaktadır.
Cevapla Rep + Rapor Et

Mesaj: #3Murat KUTAY, 18-02-2009 08:47:37 AM Tarihinde Demiş ki
A-KAVİT, Suda çözünen toz (VİLSAN)

Formülasyonu : 100 gram toz karışım içeriğinde; 2500000 İÜ Vitamin A ve 1500 mg Vitamin K bulunmaktadır.

A-Kavit, hedef hayvanlarda ağız yoluyla kullanılmak üzere, A ve K vitaminlerinin dengeli bir kombinasyonu esasına göre hazırlanmış olan oral bir toz formülasyondur.

Farmakolojisi ve özellikleri : A-Kavit tozun içeriğindeki A vitamini, görme, büyüme, epitel dokunun farklılaşması ve bütünlüğünün korunması, iskelet ve embriyonun gelişmesi için önemli görevler yüklenir. K vitamini ise, özellikle kanın normal zamanda pıhtılaşmasını sağlar ve sindirim sistemindeki bozuklukları, ağızdan antibakteriyel ilaç kullanılması ve kanamalı hastalıklarda öncelikle gerekli olan bir vitamin konumundadır.

Kullanılma yerleri : Sağaltıcı olarak; özellikle her türden evcil hayvanlarda koksidiyoz olguları ve bütün barsak enfeksiyonlarında şekillenen kanamaların önlenmesi, bozulan barsak epitel dokusunun onarımı ve sağlıklı haline dönmesi, A ve K vitamini eksiklikleri ile stres hallerinin sağaltımı. Koruyucu olarak; ağız yoluyla antibakteriyel ilaçlar kullanıldığında oluşabilecek sindirim sistemi bozukluklarının ve vitamin eksikliklerinin önlenmesi, ayrıca hastalıklardan korunma ve nekahet dönemlerinde vücut direncinin artırılması amacıyla destekleyici olarak kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Farklı amaçla uygulanan dozları : Kümes hayvanlarında 400 litre içme suyuna 100 gram A-Kavit katılarak 2-3 gün süreyle içirilir. Koksidiyoz ve diğer kanamalı hastalıkların varlığında suya katılan ilaç miktarı 2 (iki) katına çıkarılır.

Ticari şekli : A-Kavit 20 g, 100 g ve 250 g’lık alüminyum folyo poşetlerde sunulmaktadır.
Cevapla Rep + Rapor Et

Mesaj: #4Murat KUTAY, 18-02-2009 08:48:18 AM Tarihinde Demiş ki
AKAVİT, Toz (VETAŞ)

Formülasyonu : 100 gramlık toz karışım içeriğinde; 2.500.000 İÜ Vitamin A ve 1000 mg Vitamin K bulunmaktadır.

Akavit toz, bütün evcil hayvan türlerinde A ve K vitaminleri gereksinmesini çok yönlü karşılayabilecek şekilde formüle edilmiş olan, ağızdan kullanılmaya özgü bir toz vitamin formülasyonudur.

Farmakolojisi ve özellikleri : A vitamini, görme, büyüme, epitel dokunun farklılaşması ve bütünlüğünün korunması, iskelet ve embriyonun gelişmesi için önemli görevler yüklenir. K vitamini ise, özellikle kanın normal zamanda pıhtılaşmasını sağlar. Ayrıca sindirim sisteminde kanama ile seyreden hastalıklar ve bozukluklar ile ağızdan antibakteriyel ilaç kullanılması ve aynı vitamine bağlı eksikliklerin sağaltımında uygulama alanı bulur.

Kullanılma yerleri : Kümes hayvanlarında; koksidiyoz olguları, kanamalı ve kanamasız barsak enfeksiyonları gaga kesimi ve her türlü stres durumları, antibakteriyel ilaçlarla sağaltım seçenekleri ve genel düşkünlük halleri ile verim artırıcı amaçlarla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Kümes hayvanlarının koksidiyoz ve diğer hastalıklarında; 200 litre içme suyuna 100 g (1 poşet) katılarak 2-3 gün süreyle içirilir. Vitamin desteği amacıyla; 400 litre içme suyuna 100 g (1 poşet) katılarak 2-3 gün süreyle verilir.

Ticari şekli : Akavit toz, her biri 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde ve 10 poşetlik ambalajlarda sunulmaktadır.
Cevapla Rep + Rapor Et

Mesaj: #5Murat KUTAY, 18-02-2009 08:52:19 AM Tarihinde Demiş ki
AMOVİT, Oral Toz ( EGE VET)

Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 500.000 İÜ Vitamin A, 50.000 İÜ Vitamin D3, 412 mg Vitamin E, 165 mg Vitamin B1, 313 mg Vitamin B2, 165 mg Vitamin B6, 3000 mg Vitamin C, 82 mg Vitamin K3, 1674 mg Aspartik Asit, 16 mg, Folik Asit, 1350 mg Glutamik Asit, 330 mg Nikotinik Asit, 165 mg Pantotenik Asit, 1134 mg Alanin, 558 mg Arjinin, 0,33 mg Biotin, 62 mg Sistin, 666 mg Glisin, 1026 mg Histidin, 594 mg Prolin, 792 mg Serin, 954 mg Fenilalanin, 144 mg İzolöysin, 1764 mg Löysin, 1332 mg Lizin, 1900 mg Metiyonin, 396 mg Tirozin, 90 mg Triptofan, 596 mg Treonin ve 1278 mg Valin bulunmaktadır.

Amovit, kanatlılar ve diğer evcil hayvanlarda çoğul vitamin ve amino asit desteğinin sağlanması amacıyla tüm vitamin ve amino asit çeşitlerinin dengeli bir kombinasyonu esasına göre hazırlanmış olan, yeme ve içme sularına katılarak verilmeye özgü bir toz formülasyondur.

Farmakolojisi ve özellikleri : Tüm kanatlılar, büyüme, gelişme ve verim aşamasında olan ruminantlar (geviş getirenler) ile diğer evcil hayvanlarda sağlıklı durumun korunması ve yüksek verimin sürekli güvenceye alınabilmesi için, hayvanların sürekli vitaminler ve çoğul amino asitlerle desteklenmesi gerekir. Öte yandan, hastalıklar, ani ısı değişiklikleri, gaga kesimi, aşılama, taşıma ve benzeri baskılayıcı olumsuzluk etmenlerinin varlığında vücut direnci ileri derecede kırılabileceği gibi, yem tüketimi de azalacağından, böyle durumlarda hayvanlara ayrıca vitamin ve amino asit desteğinin sağlanması kaçınılmaz olur. Ayrıca, hastalık halleri, antibakteriyel ilaçlarla sağaltımı nekahet dönemleri ve çoğul vitamin eksikliklerinin gerçekçi sağaltımı da ancak çoğul vitamin ve amino asit desteğiyle başarılabilir.

Kullanılma yerleri : Özellikle yoğun yetiştirilen etlik piliçler ve yumurta tavukları olmak üzere, tüm kanatlılar ile genç ruminantlar, verim aşamasındaki sığırlar ve diğer evcil hayvanlarda karşılaşılan bulaşıcı ve salgın hastalıkların sağaltımı, sebebi bilinmeyen ishaller, sindirim sistemi bozuklukları ve koksidiyoz gibi hastalıkların sağaltımında destekleyici, tüm hastalıkların iyileşme dönemlerinde ve sebebi bilinmeyen verim düşüklüklerinde sağaltıcı amaçlarla kullanılır. Ayrıca kanatlılarda karşılaşılan vitamin ve amino asit eksikliklerinin giderilmesi, yüksek verime yönelik gerekli desteğin sağlanması, beslenme yetersizliklerinin önlenmesi, aşılamalar, gaga kesimi, hava değişikliği ve nakiller gibi stres oluşturan durumların önlenmesi, verim düşüklüğünün önlenmesi, verimin artırılması, gelişmenin hızlandırılması, hastalıklara karşı vücut direncinin artırılması ve bilinmeyen sebeplerden kaynaklanan vitamin ve amino asit kayıplarının karşılanması amaçlarıyla kullanılır.

Kullanma şekli ve dozları : Amovit, kanatlılar ve diğer evcil hayvanların içme sularına ve yemlerine katılarak uygulanır. İçme suyu içerisinde verilmesi istendiğinde; civcivlerde 1 g/litre, erişkin kanatlılarda 0,5 g/litre yoğunluklarında katılarak en az 5 gün süreyle içirilmesi önerilir. Yeme katılarak verilmesi istendiğinde türlere göre bildirilen dozlar 2 (iki) katına çıkarılarak uygulanır.

Ticari şekli : Amovit, 1 karton kutu içerisinde 10×100 gramlık poşetlerde sunulmaktadır.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum Yapmayı Unutmayınız...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.