Lab. Ve Veteriner Sağlık Hayvan Hastalıkları Özet

MYCOPLAZMA ENF
Gram negatif , hareketsiz , sporsuz , kapsülsüzdür. Stopilazmik membranları 3 tabakalı (ünit membran) dandır.Üremeleri için at serumu maya, özeti ,penisilin thalium acetate lazımdır.
Kanatlılarda ekonomik kayıplara yol açar.
SIĞIRLARDA
1- M.Mycoides: Kontagiyöz Plöropnomoni
2- M.Agalactia Bovis: Mastitis
3- M.Bovigenitalium: Vulvovaginitis-Mastitis
4- M.Bovirhinis:Kronik Bronkopnomoni
5- M.Dispar: Gençlerde Pnomoni
6- M.Bovoculi : Karakonjuktivitis
7- M.Alcalescens : Mastitis,Solunum Yolu Enf , Buzağılarda Eklem Ve Göbek Yolu Lezyonu
Keçilerde
1- M.Capsi: Salgın Keçi Ciğer Ağrısı
2- M.Agalactia: Bulaşıcı Agalaksia
Koyunlarda
M. Agalaktia: Bulaşıcı Agalaksia
Tavuklarda
M.Galisepticum::Kronik Solunum Yolu Enf.(CRD)
M.Sinoviae: İnf.Sinovitis
Hindilerde:
M.Meleagridis:Safra Kesesi Yangısı
M.Sinoviae: İnf.Sinovitis

Sığırlarda bulaşıcı plöropnomoni
Etken:M. Mycoides 
Sadece sığırlar duyarlıdır. İnku. 2-4 hafta dır. Ateş öksürük , iştahsızlık , yutak bölgesinde ödem , gebede yavru atma görülür. Otopside öğüs boşluğunda 15-20 lt sıvı ve akciğerlerin üstünde ince fibrin tabakası görülür.
Besi yerlerinde ortası düğmeli koloni yapar
Floresan antikor testi ve agar jel testi doku antijen saptamada , komplement fikzasyon testi antikor tespitinde kullanılır.
Ted: tylosin tartrate verilir. Avirılent aşı 2-3 yıl korur

Mvcoplazma bovis mastitisti
Etken: M.agalactia bovis 
Meme yolu ile bulaşır.CMT ( California mastitis testi ile ön tanı konur.

Salgın keçi ciğer ağrısı
Etken: m.mycoides capri dir.
Teşhis: akut vaklalarda organ ve vucut sıvılarından olur . kronik te olmaz

Koyun-keçi bulaşıcı agalaksia:
Etken: m.agalactia
İnkubasyon 1-2 hafta dır. Mastitis , konjuktivitis , Artritis tablosu gölülür.
Laktasyonun son 2 ayı ile gebeliğin ilk 2 ayında aşı yapılır. 8 ay korur.

Kanatlılarda Kronik Solunum Sist. Enf. (CRD)
Tavuk ve hindilerde yunurta verim düşümü ve karkas ağırlığı düşüklüğü yapar.
Etken: M. Galisepticum. Genç hayvanlar duyarlı. Sindirim,solunum ve yumurta ile bulaşır.
İnkubasyon 3-4 hafta. 

İnfeksiyöz Synovitis: Etken: M. Synoviae
Genç hindi ve piliçlerde synovial membran yanması yapar
 
ŞAP HASTALIĞI
Etken: Picornaviridae familyası apthovirüs cinsinden bir virüstir. Tek sarmallı DNA virüsü bilinen en küçük hayvan virüsüdür. 7 tipi vardır.( O, A , C , Sat 1 , Sat 2 , Sat 3 , Asia 1 )
Bulaşma: Sindirim,Keneler,Kontamine aşı,kontamine semen
Çift tırnaklılar duyarlıdır. En duyarlı sığırdır..
Solunum yolu ile girer pharynxde replike olur.Klinik belirtiler görüldükten 24 saat sonra solunum ve süt yolu ile dışarı saçılır.En ağır klinik tablo sığır ve domuzlarda görülür.İnkubasyon 2-8 hafta dır.Uzun süre döl tutamama görülür.Otopside myokart çizgiler halinde dejenerasyon görülür.
Teşhis: Ağız , meme ve tırnak arasındaki veziküller den teşhis edilir
Aşı: 6 ayını dolduran genç hayvanlara yapılır. Türkiye de 4 , 6-8 , 12 ve 18-24 . aylarda 4 kez aşı yapılır.her sene tekrar edilir. İnaktif Waldman-Köbe, Fenkel , hücre kültürü aşıları kullanulır.

MAVİ DİL HASTALIĞI
Etken: Reoviridae familyası Orbivirüs genunna ait Mavi dil (Blue tongue virüs BTV) 24 srotipi vardır.
Her yaş korun duyarlıdır.
Culicoides cinsi sinek sokunca bulaşır.
42 derece ateş , , ağızdan salya , burundan serömüköz akıntı olur.
Otopside dil morarır. Hastalığı geçiren koyun topal kalır.. Tşhis için FA testi kullanılır.
Aşı: Canlı aşı gebelere yapılmaz.. Aşılama koç katımından 1 hafta önce yapılır

SIĞIR VEBASI
Etken: Paramyxovirüs gurubu morbillivirüs alt grubundan tek iplikçi RNA , zarflı, hemaglütinasyon özellikli ,kimyasal duyarlı , ete duyarlı , formal ve fenol e duyarlı .
En duyarlı konakçı doku kültürüdür.
Sığır ve manda duyarlıdır.Solunum yolu ile bulaşır.(sindirim 2.derece)
Hastalığı atlatanlar 2-3 hafta virüs yayar.
Otopside:bağırsakta ülserasyon ,safra kesesi kanaması , ağız-burun-vaginada difterik yangı , 
Şap.IBR,CGB,PIV 3 , VDMD , Antrax ve Salmonella ile karışır.
Aşı: Ülkemizde doku kültüründen yapılan liyofilize aşılar boynun yan tarafına deri altına 1 cc yapılır. 1 günden her yaşa gebe dahil yapılır.

KÖPEKLERİN GENÇLİK HASTALIĞI
İki fazlı ateş,konjuktivit, gastroenterit,bronkopnomoni, s,n,rsel semtoplar,lökopeni ve deride lezyon 
Etken: Paramyxovirüs grubu morbillivirüs alt grubundan 
3-6 aylık hayvan duyarlıdır.Solunum yolu ile bulaşır(sindirim 2.derece)
Aralıklı ateş önemli.
5 Formu vardır:
1. Pulmoner Form
2. Gastrointestinal Form
3. Göz form
4. Nevröz Form
5. Deri Form (Taban yastıklarında hiperkeratoz görülür.)
Teşhiste idrar kesesi epitelyum hücrelerinde inklüzyon cisimcikleri önemlidir. Immunofloresans testi kullanılır. Tedavi yoktur. Ateş düşürücü,sakinleştirici ve B vit. Verilir.
İmmün serum 10 gün korur.
Aşı: Yavru kolostrum almışsa 6-8 hafta 1.aşı , 12-16. hasta 2. aşı yapılır. Almamışsa 2. hafta aşı başlanır. 1-2 yıl ara ile yapılır

INFEKSİYÖZ SIĞIR RİNOTRAHEİTİSİ ( IBR)
Sığırda solunum ve genital yolda bozuklular oluşturur. FORMLARI
İnfeksiyöz püstüler vulvovaginitis(IPV) : Vulva ve vaginda püstüller
İnfeksiyoz püstüler balaapostitis (IPB) : boğalarda peniste püstüller
IBR : Solunum yolları bozuklukları
Çiftleşme Ekzantemi (coital exanthema) : genital organlarda bozukluklar
Etken: Herpesvirüs 1 dir. Herpesviridae familyası alphaherpesvirinae alt familyasından çift sarmallı DNA ve zarflıdır.
Klinik: Vulvovaginitis , boğalarda balanopostitis , ileri durumda penis kılıfından çıkar.
Gebelerde öldürücüdür. 4-7 aylarda yavru atar.

PARAİNFLUENZA 3 ENFEKSİYONU (PI 3)
Sığır solunum yollarında etkilidir. Pastörella ve mikoplazma siddeti artırır. IBR , Enterovirüs , Bovine viral ishal virüsü ve PI 3 klinik tabluyu şiddetlendirir.
Etken: Paramiksovirüs grubundan sığır PI 3 virüsü , RNA virüsü , zarflı ve hemaglütinasyon özellikli
Hemaglitünasyon-İnhibisyon testi (HI) kullanılır.
Ağız ve burun yolu ile bulaşır.. Burun ve gözyaşı akıntısı ile buluşır. İkubasyon 2 gündür.
Aşılama: Et danasında 4. ayda PI3 aşısı ve pastörella bakterisi uygulanır.1 ay sonra tekrar.
Süt sığırlarında ve manda da 6-8. ayda yapılır. En etkili aşı Attenüe PI3 , IBR ve Adenovirüs 3 aşılarıyla kombine intranasal aşı dır.

SIĞIR Vİ,RAL İSHALİ –MUKOZAL HASTALIK ( BVD-MD)
Buzağılarda ataksi yapar
Etken togaviridae familyası pestivirüs genundan BVD virüsü dür.Yüksek oranda plesantaya geçer
Klinik: Ateş , iştahsızlık,sulu ishal ve ağız içi yangısı(stomatitis)
Gebeliğin başında infekte olurşa ölüm olur yada ömür boyu infvekte yaşar(persiste tolerant inf.)
Gebeliğin 125 günüden sonra ise normal doğum olur.

ÇİÇEK

Poxviridae familyası 2 gruba(cordopoxviridae –vertabrelılar ve entemopoxviridae-kanatlılar)
Virüs kanla yayılır
Tüm kıtalarda görülen domuzlzrı etkileyen virüs Sulpoxvirüs-swinepoxvirüs tür.
……………………
ORTHOPOXVİRÜSLER
Sığır Çiçeği: Meme ve meme başı püstüler lezyon olur. Süt sağım sürecinde bulaşır.3-7 gün inkuıbasyon..
Komplike olmadığı durumlarda 1 ayda iyileşir.
Deve çiçeği: Camelpox virüsü
…………………….
PARAPOXVİRÜSLER
Zoonotiktir.Ellerden bulaşır. Sığırda sütçü nodülü , koyunda ORF lezyonlar olur.
Pseudocowpox: Lezyonlar 5 haftada düşer halka veya at nalı gibi iz bırakır . Süt içen buzağılarda ağızda lezyon olur
ORF ( Ektima-Kontagiyoz Pustuler Dermatit)
Etken: 1923 yılında Parapoxivirüs olarak tanımlandı.1 yaşın altındaki kuzuları ve keçileri etkiler (2-3-4 aylık kuzular ) Döküntü 28 gün içinde iz bırakmadan dökülür.
Aşı: 6-8. haftalarda kuzular aşılanır. İnguinal bölgeye arka bacağın iç kısmına 0,5-1 cm skarfikasyon yapılıp buraya damlatılır. 6 ay korur.
———————————–
CARPOXİVİRÜSLER
Loyun-Keçi çiçeği: Öldürücüdür. % 50 si ölür . Ağız kulak ve derisiz bölgede lezyon olur..kabuk kalktığında yıldız şeklinde skar görülür.Bulaşma direk temas,solunum ve sokucu sineklerle olur.Keçi çiçeği aşısı oğlaklara 0,1 ml , keçilere 0,25 ml kuyruk altı derisine yapılır.1 yıl korur. Koyun çiçeği aşısı 20 günlükten sonra yapılır
————————————-
LEPORİPOXİVİRÜS
Tavşanlarda Myxomatosis: Myxoma amerikadaki tavşanlarda iyi huylu tümör , Avrupada ise öldürücü hastalık oluşturur.Avrupada göz küresi ve konjuktiva yangısı , burun,anüs-genital bölgede şişkinlik olurtavşan kaplana benzer
————————

APOXİVİRÜS (KANATLI ÇİÇEĞİ)
1-Tavuk Çiçek virüsü
2-Hindi çiçek virüsü
3-Güvercin çiçek virüsü
4-Kanarya çiçek virüsü (sadece kanaryalarda)
Hücre stoplazmasında inklüzyon cisimciği oluşturur.(Bolinger cisimciği)
En duyarlı hindi ve tavuk dur. Hastalık .çiçek ve difterik şekillidir.Nezlevi ve dahili formu da vardır.
Difterik şekilde ağızda lezyon olur(tavuklarda soluk borusuna,hindilerde kursağa iner)
Dahili formda ani ölüm olur
Difterik form A vit eksikliği ile; Nezlevi şekil ise Koriza ile karışır.
Aşı:Aşılamada tavuk çiçek virüsü aşı virüsü olarak kullanılıyorsa 6-8 haftadan sonra yapılır.
Hastalık olan kümeste tavuklara güvercin aşısı yapılır. Hindilerda tavuk çiçek aşısı yapılır.Normal aşılar 3-4 haftalıkken tavuk kanat zarına , hindi bacak tüy folliküllerine , güvercin göğüs-bacak tüyleri yolunarak fırça ile , kanaryalarda kanat zarına yapılır 1 hafta sonta reaksiyon olur. Olmazsa tekrarlanır.

KUDUZ
Bütün sıcakkanlı canlılar duyarlı. İngiltere,İrlanda,japonya,avusturalya da görülmez.
Etken: Rhabdovirüs familyası Lyssavirüs grubundan tek iplikçi RNA virüsüdür.Tek tiptir.Eter ve kloroform a duyarlı, soğuğa dayanıklı , otolize dirençli d,r. Kadavra da 90 gün canlı kalır.
Patojen kuduz virüsü sokak virüsüdür. Tavşan beyninden elde edilene fix virüs denir.(sadece tavşanda )
İnkubasyon : Sokak virüsünde 60-80 gün , fix virüste 6-6 gündür.
Fix virüsü negri oluşturmaz
Salya ile saçılır (köpekte klinik belirtilrden 5 gün önce virüs olur). Ayrıca idrar,süt,trakeal balgam ve kanda bulunur. Et yiyici hayvanlar ve yarasalar taşıyıcıdır. Yarasaların tükrük bezinde bulunur ve hast.yapmaz.
Sinir yoluyla vücutta yayalır.
Klinik: İnkubasyon 14-90 gün (hatta 1 yıl ) olur
Köpekler Kuduz: 2 türlüdür. Klasik Kuduz – Sakin Kuduz

Klasik Kuduz: 3 dönemdir
1-Sakin (prodromal ) dönem:Davranış değişikliği,yabancı cisim yeme isteği,yutkunma zorluğu,salya akışı, pupillada miozis yada midriazis vardır. 12-72 saat sürer
2-Saldıgan Dönem: Huzursuzluk, sinirlilik,ışık ve sese duyarlı , ısırma isteği olur 3 gün sürer
3-Felç (paralitik) dönem: bitkinlik,alt çene kası felci ağız kapatamama , koordinasyon bozukluğu ve koma görülür. 3-4 gün sürer

Sakin Kuduz: Hastalık birden felç dönemine girer.
Köpeklerde birde “atipik kuduz” vardır. Hasta olduğu anlaşılmaz..

Koyun ve keçilerde sakin dönem görülmez. Huzursuzluk , koşuşturma ve seksüel isteğin artması (patognomik) görülür
Sığırlarda: Huzursuzluk , böğürme,saldırma isteği , fareks felci nedeniyle su içememe ve hidrofobi oluşur. Salya akar,sancı belirtisi,konstipasyon görülür. Hırıltılı ve kesintili solunum ölüm habercisidir.Ölüm 3-6 günde olur.
Atlarda: Isırılan yerde kaşıntı , sancı , ağızdan salya , ALLOTRİOFAJİ , ilerleyen dönemde felç olur.
İnsanda: İnkubasyon ort. 35 gündür. (2-16 hafta) 
Teşhis:
1-Seller’s boyama: Negri cisimciği aranır
2-Histopatik muayene: Negri cisimciği % 50 görülür.
3-Hayvan Deneyi
4-Floresan Antikor Tekniği (FAT)
Isırılan yer sabunla-deterjanla yıkanır.Alkol-tentürdiyot sürülür.yara dikilmez.bandajlanmaz.
Isıran hayvan 10 gün izlenir.Isırılan hayvana doku kültürü aşısı 20 cc (yarısı sabah-yarısı akşam) 6 kez yapılır.
Semple Kuduz Aşısı:Boynun yan tarafına sığıra 20 cc , köpeğe 10 cc , küçüklere 5 cc yapılır.6 ay bağışıklık sağlar. Deri altına yapılır
Avianize Kuduz Aşısı: Kalça adelesinin arka tarafına kas içi yapılır. 1 yıl bağışıklık sağlar

INFEKSİYÖZ BRONŞİTİS ( IB )
Tavuklarda solunum yolu inf.
Etken: Coronavirüs grubundan Avian İnfekticocus Bronchitis virüstür. ( AIBV) . Hava yolu ile bulaşır. Solumun,sindirim ve ürogenital sisteme yerleşir.. Tavuk ırkları duyarlılıkta etkilidir.Böbrekleri etkileyen tipleri böbrek renk açılması ve yumuşamaya sebep olur.
Korunmada Newcastle ve EDS76 ile kombine üçlü İnaktif B aşısı kas içi yapılır.

İNFEKSİYÖZ LARİNGOTRAHEİTİS
Tavuk larenks ve ÜSY etkiler.Larenks ve trakea da difteroid membran oluşumu ile karakterizedir.
Etken: Herpesvirüs grubundan ILTV dir.Nükleik asidi DNA yapısında ve kübik şekillidir.hemaglütinasyon öz.vardır. embriyolu yumurtada ürer.. Yumurtlamadaki tavuklarda daha çok görülür.
Perakut , Subakut ve kronik 3 formu vardır.
Aşılama 4 haftadan büyüklere içme suyuna verilerek yapılır.

NEWCASTLE HASTALIĞI
(Yalancı Veba) Kanatlıların solunum,sindirim ve sinir sistemini etkiler.Öldürücüdür.
Etken: Paramyxoviridae grubundan NHV dir.RNA özellikli,100-300 nm çapında helikal formda ve zarflıdır.
Farklı patojeniteye sahip 3 tipi vardır:
Lentojenik suşlar – Mezojenik suşlar – velojenik suşlar
Solunum-sindirim sistemi , deri ve konjuktiva ile vücuda girer. İnsanda konjuktivit ve grip yapar.

Hastalığın 4 tipi vardır
1-Doyle tipi: ani başlar % 90 ölüm
2-Beach tipi
3-Beaudette tipi
4-Hitchner tipi:civcivlerde görülür
Aşı: canlı ve inaktif aşılar kullanılır. Canlı aşılar ağız burun göz den inaktif aşılar paranteral uygulanır.

AVİAN İNFLUENZA
Bütün kanatlıları etkiler . Evcillerde en çok hindi sonra tavuk etkilenir
Etken: Orthomyxoviridae familyası influenza grubu na ait influenza a virüsüdür.zarflıdır. yüzeyinde glikoprotein yapıda H diye tanımlanan Hemaglitünin (HA) ve N olarak tanımlanan Neurominidase (NA) antijenik üniteleri vardır. 16 farklı hemaglitünin ve 9 farklı neurominidase alt tipi vardır.en çok H5 ve N7 tipi hast. Yapar.dışkıda 4C de 30-35 gün , 20 C de 7 gün aktifdir.A1 virüsü zarflıdır lipid eritici dezenfektanlara duyarlıdır
Solunum yolu işe bulaşır.vahşi kuşları dışkısı buluştırır.inkubasyon 3-14 gün. Hayvan 1-7 günde ölür. Oran %100 
Teşhis: hemaglitünasyon inhibisyon,agar gel immünodifüzyon , virüs nötralizasyon,eliza,komplement fikzasyon
Otopside ölüm sertliği kısa sürede oluşur.karın yağları kaslar iç organlarda peteşi ve ekimoz tarzı kanama 
Besi hayvanlarının tümü itlaf edilir 21 gün sonra yeni hayvan konur.

MAREK HAST.
Genç Tavuklarda immün sistemi baskılar
Etken:Herpesviridae familyası gammaherpesvirinae alt familyasından , çift sarmallı DNA ,150-160 nm büyüklüğünde zarflı , nükleokapsidi kübik , ikozahedral simetriye sahiptir.3 serotipi vardır. Serotpi 1 tavuk , serotip 3 hindi ….
Doğal konakçı tavuktur. Güvercin dışında kanatlıda önemi yoktur. Bulaşma hava yolu iledir.hayvanın tüy follikül epiteli,nde bulunan virüs tüyle kümesi infekte eder.yumurta ile bulaşmaz.
3 ayrı klinik formu vardır
Klasik Marek Hast:Ölüm %10-15 , Brahial ve siyetik sinirler etkinenince kanat ve bacakta felç , servikal 
Sinirler etkinlince tortikolis görülür.
Akut Marek hast:Ölüm %50 depresyon , felç
Geçici paraliz Sendromu: ani felç
Otopside lenfoid tümör görülür.kaslar beyaz dır.bursa fabricus ve timusta atrofi görülür. Korunmada canlı aşı kullanılırilk gün aşılanan civciv 7 günde bağışık olur
GUMBORO
Civciv ve piliçlerde Bursa Fabricus ta enf .yapar.
Etken:Birnaviridae familyası Birnavirüs cinsine ait İnf. Bursal hastalığı virüsüdür.2 serotipi vardır.1. tavuklarda , 2 hindilerde bulunur. Sadece 1. tip etkiler
3-6 haftalık piliçler daha duyarlıdır.Bulaşma sindirim yolu ile olur Ölümler 3 günde başlar 
Subklinik form da bursa fabricus büyük ve ödenlidir.

EDS 76
İlk 1976 da Hollanda da görüldü.Adenoviridae familyasından zarfsız , DNA 
60 Derece de tamamen ölür. Doğal konakçı ördek ve kazdır Bulaşma dışkı ile atılan virüsten olur. Sindirim yolu ile girer.
Hastalık yumurta veriminin en yüksek olduğu 27-40. haftalarda çıkar.yumurta kabuk renk değişimi incelme ve kabuksuz yumurta
İnfeksiyöz Bronşitis , Newcastle hast. , CRD ile karışır.
Korunmada 14-16 haft. Tavuklara aşı yapılırYumurta kalitesi için kalcium ve protein verilir.

—————

İshal infeksiyöz ikterohemoglobinürinin belirtisi değildir. (belirtileri: hemoglobinüri,yüksek ateş,hemolitik anemi,konstipasyon)
Letrospiraların idrarla atıldığı dönem letrospirüa dönemidir Besi yerlerinde ekim yapılınca 5-6 hafta beklenir. İç organ preperatları gümüşleme ile boyanır.
Bilüribin letrospirozislihayvan muayenelerinde idrarda aranır. 
Metritis infeksiyöz ikterohemoglobinürikarışmaz.(karışanlar:antrax,let rospiriazis,pirpoplazmozis,pyelonefritis,)

Koyun ve keçilerde buılaşıcı agalaksiyanın klinik tablosu mastitis,konjuktivitis,artritis dir
Mycoplazmaların hücre duvarı yoktur ve ortası düğmeli koloni yapar. Gram boyama yapılmaz
Mycoplazmaların Üremeleri için at serumu maya, özeti ,penisilin thalium acetate lazımdır
Bulaşıcı plöropnomoni de otopside akciğer damarlı mermer gibi görünür ve göğüxs boşluğunda 15-20 lt su olur. Sığırlarda solunum yolu ile bulaşır. Mycoplazma galisepticum Kanatlılarda CRD inf. Yaparlar. Teşhiste virüs nötralizasyon testi kullanılmaz.
Mycoplazma synoviae infeksiyoz synovitis yapar
Koyun ve keçilerde ikterohemoglobinüri için 10 gün ara ile 2 kez aşı yapılır
Mycoplazma mycoides var.capri salgın keçi ciğer ağrısının etkenidir.

Mavi dil virüsü çift zincirli RNA virüsüdür , reoviridae familyasında , orbivirüz genunda , zarflıdır , 24 ad. Serotipi vardır . 
Mavi dil hastalığına reoviridae-orbivirüs neden olur . serum nötralizasyon , agar jel prespitasyon , komplement fikzasyon ve FA testi teşhiste kullanılır. Virüsü üretmek için 6 günlük embriyolu yumurta kullanılır. Dil morarması en tipik bulgudur.ağız mukozasında peteşi görülür.
Şap hastalığında 4 , 6-8 , 12 , 18-24 aylarda aşı yapılır
Şap hast. Virüsünün serotipi SAT 1 dir , Sığır şap hastalığına duyarlıdır.
Şap hast. Klinik semptomu ;ağız mukozası,meme başı ve tırnak arasında veziküller dir
Şap virüsü bilinen en küçük hayvan virüsüdür.

Maternal antikor titresi, 1/100 ve üstü olursa köpekler gençlik hastalığına bağışıktır. 
Gençlik hast . solunum yolu ile bulaşır Reovirüs grubu virüsler sebep olur
Etken virüs tek serotipi vardır .Teşhiste en çok immunoflorans testi kullanılır hast. Geçirenler ömür boyu bağışıktır. İmmün serum 10 gün pasif bağışıklık yapar. 
Sığır vebası virüsü paramxovirüs morbilvirüs grubundandır zarflıdır. Tek iplikçi RNA virüsüdür.. teşhiste ateş yüksek iken kan alınır . lab gönderilir Teşhiste agar jel prespitasyon , komplement fikzasyonhemaglitünasyon inhibisyon ve virüs nötralizasyon testleri kullanılır. aşı boynun yan tarafına deri altına yapılır. Brusellozisle karışmaz (ŞAP,GGM,VD-MD , IBR ile karışır) 
aşı her yaş hayvana yapılır
Sığır vebasının en belirgin semptomu ishaldir.

PI ( parainfluenza ) virüsü hastalık döneminde burun akıntısından bulaşır.. DNA virüsü değildir 
Taşıma hastalığında akciğerde lezyon görülür
PI3 inf. Klinik tablosunu sığır inf.rinoraheitisi virüsü , mikoplazma , enterovirüz , ve pastörella şiddetlendirir.
IBR için tohumlama önerilir. IBR suni ve doğal tohumlama ile bulaşır.. Trigeminal ve siyatik sinirlere yerleşir.
Persiste infekte sığırlarda hiçbir klinik belirti görülmez

Kanatlı çiçeğini nezlevi şekli en çok koriza ile bulaşır aşı 6-8 haft.büyüklere kanat zarına yapılır
Kanatlı çiçeği virüsü vertikal yolla bulaşmaz
ORF hastalığında çilek ayak yarası koronet bölgesinde görülür genç kuzularda dudakl birleşim yerlerinde çok lezyon görülür. Koyun ve keçide görülür
Tüm çiçek virüslerinin ortak karakteri deride lezyon oluşturmalarıdır. Koyunlarda çiçek Lezyonları kaldırıldığında yıldız şeklinde skor görülür.
Koyun çiçeğinde aşı yapağsız bölgede deri altına yapılır. 1 yıldan fazla bağışıklık yapar
Orthopoxivirüs sığır ve insanda hast. Yapar.
Ördek çiçek virüsü avipoxivirüslerden değildir.
Sığr çiçek lezyonu en çok meme de görülür
Orf hastalığında derinin tüysüz bölgelerinde püstüller ve siğiller görülür
Kanarya –ördek-tavuk ve hindi çiçeği kanatlı çiçeği virüs tipleridir.

Kuduz salya ile buluşır. Konrich boyama yönt.kullanılmaz. Virüs mermi görünümündedir. Beyinde negri cisimciği aranır.. Virüz yarasaların tükrük bezinde zarar vermeden yaşar.
Avianiza kuduz aşısı 1 yıl bağışıklık sağlar Kedilere 6 aylıktan sonra yapılır
Kuduz virüsü hayvan kadavralarında 90 gün bulunabilir.
Kuduzda ishal görülmez
Patojen sokak virüsünün embriyolu tavuk yumurtası pasajları ile elde edilen şekline flury suş denir.
Fix virüsü tavşan için patojendir

Newcastle hast. ; Marek,inf.bronşitis,CRD,aspergilozis ile karışır. EDS 76 ile karışmaz
Newcastle hast. Etkeni Paramyxoviridae familyasındandır.
Newcastle hastalığı etkeni patojenik tipleri: Lentojenik-Mezojenik-Valojenik dir 
IL hast ; inf.bronşitis,newcastle hast,CRD, inf.koriza , ile karışır , Gumboro ile karışmaz
IL de ayırıcı tanıda ÜSY mukozasında peynirimsi difteroid membran oluşur
IL (infeksiyöz laringotraheitis) solunum ve konjuktivadan bulaşır
Doyle hast. Ani başlar %90 ölüm , sindirim ve sinir sistemi bozuklukları yapar
Hayvanlar IL hast. Karşı en çok yumurtlama periyodu döneminde duyarlıdır.
AIBV nin hemaglitünasyon özelliği spike proteini ile direk ilişkilidir.
İnfeksiyöz bronşitis virüsü (AIBV) ; hemaglitünasyon , zarflı,tek sarmallı , ve 120-200 nm büyüklüğündedir.
AIBV nin doğal onakçısı tavuklardır. Aşı içme suyu ile uygulanmaz.
ILTV dışkı ile bulaşık materyalde 1 ay canlı kalır

Akut Marek hast. Ani patlak verir ve mortalite %50 dir
EDS 76 ile karışmaz
Marek hastalığı ; tbc , gumboro , lenfoid leukozis , epidemik tremor ,kolibasillozis ile karışır.
Marek Hast. ; genç hayvanlarda immün sistemi baskılar,tavuklarda görülür.virüsü herpesviridae familyasındandır.. Yumurta ile bulaşmaz
EDS 76 virüsünün doğal konakçısı ördek ve kazdır.
Eds 76 da immün serum işe yaramaz
EDS 76 tavuklarda yumurtlama ve kalite düşmesi yapar
Gumboro hast. Otopsisinde ; bezli mide , kalp ve bağırsaklarda kanama , bursa fabricusta ödem , göğüs kaslarında koyu renk oluşumu , bağırsaklarda mukoz içerik görülür.
Gumboro hast. Aşılamada cinsiyet faktörüne tavuk irkına bakılmaz

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum Yapmayı Unutmayınız...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir