Resimli İnsan Vücudu Anatomisi [Ders Notu]

Resimli İnsan Anatomisi- Kas sistemi – hareket sistemi – Lokomotor sistem

1) Hareket Sistemi (Lokomotor sistem); Bu sistem içinde: kemik bilim – Osteoloji (Osteologia), Eklembilim – Artroloji (Arthrologia) Kasbilim – Miyoloji (Myologia) vardır Bu üç bilime iskelet sistemi, eklem sistemi, kas sistemi de denilmektedir

2) Dolaşım veya Damar sistemi (Systema vasorum)

3) Sinir sistemi (Systema nervorum)

4) Duyu organları (Organa sensuum)

5) Sindirim sistemi (Systema digestorium)

6) Solunum sistemi (Systema respiratorium)

7) Uro – genital sistem (Systema urogenitale)

8) iç salgılı bezler – Endokrin sistem (Endacrinologia)

İç organlar bilimi (Splanchnologia); sindirim, solunum sistemleriyle uro – genital sistemin içine giren organlarla, iç salgılı bezlerin ilmidir


Bütün bu sekiz sistemi üçe indirmek mümkündür :


1) İlgilenme sistemi
2) Beslenme sistemi
3) Üretme sistemi

Hareket, sinir, duyu organları birinci sistem içine; solunum, dolaşım, sindirim organlarıyla iç salgı bezleri ikinci sistem içine, geri kalan idrarı yapan ve ***üren organlarla genital organları üçüncü sistem içine sokmak kabilse de bu sakilde bir bolünüm anatomik değildir

Anatomide geçen durum ve doğrultu terimleri, Tıp Anatomi

Anatominin ele aldığı bütün organ ve oluşumlar; karşıda, ayakta duran, başı dik, gözleriyle öne bakan, üsttarafları yanlara sarkık, ellerin aya yüzleri öne çevrilmiş bulunan bir şahsa aittir

Organ ve oluşumların durumlarını, doğrultularını ve birbiriyle olan ilgilerini anlatmak için Anatomi, vücuttan geçen bir takım tasarlı (imaginaire) düzlemler (plânlar) kabul eder

Orta (median) plân; Gövdenin ortasından geçen ve vücudu sağ ve sol iki eşit ve simetrik bölüme ayıran plândır Orta plâna göre iç organlar içinde simetrik ve asimetrik olanlar vardır; çift olan iç organlar normal olarak simetriktirler (böbrekler gibi) Bununla beraber çift organ*lardan birbirinden küçük farklar gösterenler vardır (akciğerler gibi)

Karaciğer, kalb vücudun orta plânına göre simetrik değillerdir Orta plân üzerinde, vücudun ön ve arka yüzeyinde çekilen tasarlı çizgi, ön ve arka orta çizgilerdir (linea mediana anterior et posterior)

Orta plân kafanın sutura sagitalis’inden geçtiğinden bu ve buna paralel plânlara Sagital plân derler

Sagital plâna enine dikey (vertico – transversal) olan plâna frontal plân derler

Her frontal plâna, hem sagital plâna dikey olan plân, enine (transversal) plânlardır

Vücudun önünden, arkasından, yanlarından, üstünden ve altından geçen altı tasarlı plân daha vardır

Vücudun önünden geçen plâna, ön (anterior – ventral) plân; arka*sından geçen plâna arka (posterior – dorsal) plân; yanlardan geçene yan (lateral) plân; en üst noktadan geçene üst (superior – cranial) plân en alttan geçene alt (inferior – caudal) plân denir

Orta (median) plâna yakın organ ve oluşumlar için, iç veya içyan (medial – intern) uzak olanlar için dış veya dışyan (extern – lateral) terimleri kullanılır

Bunlardan iç (intern – internal), dış (extern-external), daha çok boşluklu organ ve oluşumlar için kullanılır]
Üst tarafta medial yerine, ulnar; lateral yerine radial; alt tarafta medial yerine tibial, lateral yerine fibular terimi kullanan okullar da vardır

Deriye yakın olan yapılar için, yüzeyel (superficialis), derin olanlar için, derin (profundus) kullanılmaktadır

Üst ve alt tarafların gövdeye bitişik olan uçlarına yakın durumda olan Anatomik yapılar için, prozimal; uzak olanlar için distal terimi kullanılmaktadır

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir