besicilik

Besiciliğin Genel İlkeleri /Sığır Yetiştiriciliği

Besinin Genel İlkeleri

besicilik

Bir besi işletmesinde yapılan üretimin en önemli unsurları hayvan, yem, barınak ve işletmecidir. İşletmeci kendi dışında kalan unsurları, amaçlarına uygun kullanma ve yönlendirme olanağına sahiptir. Ne var ki bu unsurların doğru ve amaca uygun kullanımı ancak yeterli bilgiye sahip olunarak sağlanabilir. Hangi düzeyde olursa olsun her besicinin titizlikle üzerinde durması gereken hususlar şunlardır.
1. Besiye alınacak sığırların seçiminde genotip, yaş, cinsiyet ve vücut yapısı göz önünde bulundurulmalıdır.
2. Besi hayvanları fiyatlarının en düşük olduğu dönemlerde satın alınmalı, buna karşılık besiye fiyatların yüksek olduğu dönemde son verilmeye çalışılmalıdır.
3. Hayvanları dengeli yem karmaları ile beslemeye ve yem maliyetini mümkün olduğunca düşürmeye çaba harcamalıdır.
4. Besiye alınan hayvanlarda iç ve dış parazit mücadelesi ve koruyucu aşılar yapılmalı, besi süresince sağlık koruma önlemleri ihmal edilmemelidir.
5. Hayvanlara besi süresince uygun bir barındırma ortamı sağlanmalıdır.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir