Dünyadaki hayvan varlığı

Dünyadaki Hayvan Varlığı Sayısal Verileri

Dünyadaki Hayvan Varlığı ne kadardır? Dünyada Yetiştirilen hayvanların ülkelere göre dağılım oranları nelerdir? Hangi Hayvan Hangi ülkede daha çok yetiştirilir? Üretilen hayvansal ürünlerin dünya pazarına göre ülke oranlaması nelerdir.

Dünyadaki hayvan varlığı
Dünyadaki hayvan varlığı

Dünyadaki hayvan varlığı toplam 28,6 milyardır.
Dünya’da kanatlı hayvanlar hariç tutulduğunda hayvan varlığı bakımından sayı olarak ilk sırada sığırlar bulunur. ( Sığır > Koyun > Keç > Domuz )
Dünya’da sayı olarak en çok yetiştirlen hayvan türü Tavuk’tur.
Dünya’da et üretimine en çok katkı veren hayvan türü Domuz’dur.
Dünya’da süt üretimine en çok katkı veren hayvan türü Sığır’dır.
Hayvan etleri %17-20 protein, %10-27 yağ, %0.8-1.3 mineral içermektedir, kalan kısmı ise sudur.

Dünya’da yetiştirlen Sığır varlığının kıtalara dağılımı ise;

* En Çok => %35 Asya Kıtası
* En Az => %2.6 Okyanusya Kıtası
Dünya’da en çok Sığır yetiştiriciliği yapan ilk 4 ülke;
*Hindistan > Brezilya > Çin > ABD
Dünya’da yetiştirlen Koyun varlığının kıtalara dağılımı;
*En Çok => %45 Asya Kıtası
*En Az => %7.4 Amerika Kıtası
Dünya’da en çok Koyun yetiştiricilğ yapan ilk 4 ülke;
*Ç,n > Hindistan > Avustralya > Sudan
Dünya’da yetiştirilen Keçi varlığının kıtalara dağılımı;
*En Çok => %59.7 Asya Kıtası
*En Az => %0.4 Okyanusya Kıtası
Dünya’da en çok Keçi yetiştiriciliği yapan ilk 4 ülke;
*Çin > Hindistan > Pakistan > Nijerya

Dünya’da yetiştirilen Domuz varlığının kıtalara dağılımı;

*En Çok => %59.9 Asya Kıtası
*En Az => %0.5 Okyanusya Kıtası
Dünya’da en çok Domuz yetiştiriciliği yapan ilk 4 ülke;
*Çin > ABD > Brezilya > Almanya
Dünya’da yetiştirilen Kanatlı Hayvanlar varlığının kıtalara dağılımı;
*En Çok => %55.5 Asya Kıtası
*En Az => %0.5 Okyanusya Kıtası
Dünyada en çok sığır yetiştriciliği yapılan ilk dört ülke sırasıyla Hindistan, Brezilya, Çin ve ABD’dr.
Dünya’da hayvancılığın en teknik ve verimli yapıldığı ülkeler;
=> İngiltere, Hollanda, Fransa, ABD, Almanya, Yeni Zelanda ve İsrail.
Dünya’da yılda 302.39 milyon ton et üretilmektedr.
( Domuz > Kanatlı Hayvanlar > Sığır > Koyun > Keçi > Manda )

En fazla sığır et üreten ilk üç ülke sırasıyla Amerika Birleşik Devletler, Brezilya ve Çin’dr.
Koyun et üretminde ilk üç sırayı Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda almaktadır.
Domuz et üretiminde Çin, Amerika Birleşik Devletler ve Almanya şeklinde olmaktadır.
Kanatlı et üretmnde ilk üç sırayı alan ülkeler ise Amerika Birleşik Devletler, Çin ve Brezilya’dır.
İnek sütü üretim en fazla olan ilk üç ülke Amerika Birleşik Devletler, Hindistan ve Çin’dr.
Koyun sütü üretiminde ilk üç sırayı alan ülkeler ise Çin,Türkye ve Suriye’dir.
Keçi sütü üretmindeki sıralama ise Hindistan, Bangladeş ve Sudan olarak bildirilmiştir.
Et ve süt üretminin yanında yumurta üretminde ilk üç sırayı alan ülkeler Çin, ABD ve Hindistan’dır
Birey başına yıllık ortalama süt tüketim en fazla olan ülke Romanya’dır.
Birey başına yıllık ortalama et tüketim en fazla olan ülke ABD’dr.
Birey başına yıllık ortalama yumurta tüketim en fazla olan ülke Çin’dr.
Dünya’da Yapağı üretminde ilk sırayı Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda almaktadır.

Türkye’de et üretmine en çok katkı sağlayan hayvan Kanatlı Hayvanlar’dır.
( Kanatlı Hayvanlar > Sığır > Koyun )
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO 2012) verilerine göre Dünya’da toplam 753.92 milyon ton süt üretilmektedir.
(Sığır(En Çok) > Manda > Keç > Koyun > (En Az)Deve)

Dünya’da yaşayan her bir insana düşen yıllık toplam kırmızı et miktarı 28.11 kg’dır.
Kişi başına düşün kanatlı hayvan eti ise 15.09 kg’dır. (Kişi başına düşen toplam et 43.20 kg’dır.)
Dünya’da kişi başına yıllık ortalama 107.7 kg süt ve 10.27 kg yumurta düşmektedir.
Yetişkin bir insanın dengeli bir şekilde beslenebilmesi içn günlük olarak alması gereken kalori ve protein miktarı 2800-3000 kalori ve 75-80 g. protein’dir.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir