veterineranatomiterim

Anatomi’de Kullanılan Genel Terimler

Anatomi’de kullanılan latince terimler malumunuz anlaşılması zor ve güç bir durum ile karşı karşıya kalınmasına sebep oluyor. Gerek meslek hayatınızda gerekse öğrencilik hayatınızda anatomide kullanılan genel terimler ve türkçe karşılıklarını sizler için düzenledik ve makalemizde sunduk.

Yer ve Durum tariflerinde kullanılan terimler aşağıdadır:

anterior (ön)-posterior (arka)

ventralis (karın tarafı)-dorsalis (sırt tarafı ile ilgili olan)

superior (üst)-inferior (alt)

cranialis (baş tarafı)-caudalis (kuyruk tarafı ile ilgili olan)

rostralis (burun/gaga tarafında olan)

Longitudinalis (uzunlamasına olan)

Axialis (vücudun uzun ekseni boyunca uzanan/vertikal)

dexter (sağ)-sinister (sol)

intermedius (iki şey arasında olan)

internus (iç)-externus (dış)

superficialis (yüzeyel)-profundus (derin olan)

medialis -(içte olan)-lateralis (dışta olan)

proximalis (vücut merkezine yakın olan)-distalis (vücut merkezinden uzak olan)

radialis (radius ile ilgili olan)-ulnaris (ulna ile ilgili olan)

tibialis (tibia ile ilgili olan)-fibularis/peronealis (fibula ile ilgili olan)

Palmaris/volaris (avuç içi ile ilgili olan)-dorsalis (el sırtı ile ilgili olan)

plantaris (ayak tabanı ile ilgili olan)-dorsalis (ayak sırtı ile ile ilgili olan)

centralis (merkezde olan)-periphericus/periferalis (çevrede olan)

frontalis (kafanın önünde olan)-occipitalis (kafanın arkasında olan)

fexsor (büken/açıyı daraltan)-extensor (geren/açıyı genişleten)

Anatomi Genel Terimleri:

Anterior: Ön, önde, ön tarafta bulunan.

Arcus: yay

Articulato: Eklem

Apicalis: Uc, tepe ile ilgili olan.

Axialis: Eksen ile ilgili olan.

Basalis: Taban, kaide ile ilgili olan.

Basilaris: Taban, kaide ile ilgili olan.

Centralis: Merkezi, merkezde bulunan.

Caudalis: Kuyruk tarafında olan.

Coronalis: Alna paralel olan planla ilgili olan.

Corpus: Gövde

Cilium: tüy, Kirpik

Cranialis: Baş tarafında olan.

Dexter: Sağ, sağdaki, sağda olan.

Distalis: Gövde merkezinden daha uzakta bulunan.

Extensor: Açıcı, gerici.

Extemus: Dış tarafta olan; dış tarafla ilgili.

Fibularis: Fibula tarafında bulunan; fibula ile ilgili.

Flexor: Bükücü, eğici.

Frontalis: Alın ile ilgili olan.

Horizontalis: Ufki; yatay olan.

Inferior: Daha altta, aşağıda olan.

Intermedius: İki şeyin arasında, ortasında bulunan.

Intemus: İç; iç tarafta olan.

Lateralis: Dış tarafta olan, dış tarafla ilgili. Yan tarafla ilgili

Longİtudinalis: Uzunlamasına olan.

Mastoidus: memeye benzeyen çıkıntı

Medialis: İç tarafla ilgili olan.

Medianus: Ortada bulunan.

Medius: İki şeyin arasında bulunan.

Mental: Zihinsel, Çeneyle ilgili

Occipitalis: Ardkafa ile ilgili olan.

Orbital . Göz çukuru

Parietal: Bir boşluğu saran,

Palmaris: Avuç içi ile ilgili olan.

Peripheralis: Çevre ile ilgili olan.

Plantaris: Ayak tabanı ile ilgili olan.

Posterior: Arkada, geride bulunan.

Radialis: Radius ile ilgili olan

Ramus:ayrılan kol

Rostralis: 1. Baş tarafında olan; 2. Gagaya benzeyen; gaga şeklinde bir şey ihtiva eden.

Sagittalis: Ok (ön-arka) istikametinde olan.

Styloideus: Kalem gibi kaleme benzeyen

Style : Arpacık

Sinister: Sol, sol tarafta olan.

Superficialis: Yüzeysel, sathi olan.

Superior: Daha üstte, yukapda olan.

Supinasyon: alt üst çevirmek

Sutur: dikiş ipliği bağlantı

Superciliaris: Kaş

Temporal: Şakak

TransversaIis: Enine olan.

Transversus: Enine, çapraz.

Ulnaris: Ulna ile ilgili olan.

Ventralis: Karın ile ilgili, karın tarafında olan.

Hareket Terimleri :

Abducation: Orta çizgiden uzaklaşmak

Adducation: Ortaya doğru çekme

Rotasyon: orta çizgiye dönme

Supinasyon: Ön kol ve avuç içinin yukarı doğru gelecek şekilde çevrilmesi

Ekstensiyon: Fleksiyon halindeki bir organın doğrultulması

Plantar falksiyon: Ayak tabanını büken

İnversiyon: Ayak tabanının içe bakacak şekilde çevrilmesi

Dorsi flaksiyon: sırta doğru bükme

Evertion: İçinin dışına dönmesi

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

3 thoughts on “Anatomi’de Kullanılan Genel Terimler”

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir