vitruvian

Anatomik Terimlerde Kısaltmalar / Veteriner Anatomi

Laborant ve veteriner sağlık önlisans programında Veteriner anatomi dersinde anatomik çalışmalarda bazı kısaltılmış kelimeler mevcuttur. Bu kelimeler çoğu uygulamada kısaltılarak kullanılmaktadır. Kısaltılmış o kelimler ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

a.: arteria (tekil)

aa.: arteriae (çogul)

ant.: anterior veya anterius

art.: articulatio

can.: canalis

caud.: caudalis,-le

cran.: cranialis,-le

dist.: distalis,-le

dors.: dorsalis,-le duc ductus

ext.: externa,-us

fac.: facies

ggl.: ganglion (tekil)

ggll.: ganglia (çoğul)

gl.: glandula (tekil)

gll.: glandulae (çoğul)

gr.: grekçe

inc.: incisura

inf.: inferior veya inferius

int.: internus,-a,-um

Iat.: latince

lig.: ligamentum (tekil)

ligg.: ligamenta (çoğul)

m.: musculus (tekil)

mm.: musculi (çoğul)

med.: medialis,-Ie

n.: nervus (tekil)

nn.: nervi (çoğul)

nuc.: çekirdek

obl.: obliquus,-a,-um

ör.: örnek

post.: posterior veya posterius

pl.: plural

proc.: processus

prof.: profundus,-a,-um

prox.: proximalis,-le

r.: ramus (tekil)

rr.: rami (çoğul)

sup.: superior veya superius

superfic.: superficialis,-le

transv.: transversus,-um

v.: vena (tekil)

vv.: venae (çoğul)

vent.: ventral,-lis

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir