veterineranatominedir

Laborant ve veteriner sağlık, Veteriner Anatomi Nedir?

Laborant ve veteriner sağlık önlisans bölümü derslerinden birisi de Veteriner Anatomi dersidir.

veterineranatominedir

Veteriner anatomi biyolojinin bir alt dalıdır, canlı vücudunu oluşturan organ ve organizmaların normal yapı, şekil büyüklüğünü, doğal durumunu açıklamak ve incelemek için oluşturulmuştur.
Anatomi kelimesi yunancada ana+tome kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiş ve kesip parçalamak anlamını taşımaktadır. Kesip parçalama işlemi bilimsel araştırma amacı ile usule uygun olarak geröekleştirilmektedir.

Kanatlı hayvanlar ve evcil memeli hayvanların vucudunu veteriner anatomi incelemektedir. İnsan anatomisi ile farklı olmasından dolayı, veteriner anatomi ve insan anatomisi uygulamada ve teoride farklılıklar göstermektedir.

Anatomi, canlıyı bir takım sistemler üzerinde inceleme yapıyorsa (boşaltım, sindirim, solunum sistemleri gibi) bu duruma sistematik anatomi denmektedir.

sistematik anatomi, sistemleri evcil hayvanlar arasında karşılıklı olarak inceliyor ise karşılaştırmalı sistematik anatomi olarak adlandırılmaktadır.

Anatomi, söz konusu canlıyı sistemler halinde değil de birtakım belirli bölgelere (regio) ayırıp dıştan içe veya içten dışa doğru kat kat inceleme yapılıyorsa regional anatomi veya topografik anatomi şeklinde tanımlanmaktadır.
Topografik anatominin sınırlı şekilde olan sadece operasyon yönünden önem arz eden bölgeleri inceleyen anatomi dalı  ise cerrahi anatomidir. Bunlardan ayrı olarak makroskopik anatomi
(gross anatomi), mikroskopik anatomi (histoloji), artistik anatomi (estetik-plastik anatomi), radyolojik anatomi (kesitsel anatomi) gelişlimsel anatomi (embriyoloji) gibi bölümler söz konusudur.
Anatomi eğitimlerinde yaygın olarak kullanılan sistematik anatomi, fonksiyonel olarak birbirinden farklı aşağıdaki sistemlere ayrılmaktadır.
Hareket sistemi (Lokomotor sistem)
Sinir sistemi (Systema nervosum)
Sindirim sistemi (Systema digestorium) Duyu oganlar› (Organa sensuum)
Solunum sistemi (Systema respiratorium)
Boşaltım ve üreme sistemleri (Systema urogenitale)
Dolaşımsistemi (Systema vasorum)

 

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir