Veteriner Anatomi Türkçe – Latince Kelimeler

Veteriner anatomi dersinde en çok kullanılan ve işinize en çok yarayacak Türkçe – Latince kelimeler…

Abdomen: Karın
Acromion: Omuz Çıkıntısı
Acusticus: İşitmeyle ilgili
Aditus: Ağız, açıklık
Ala: kanat
Anal: anüs ile ilgili
Anus: Kalın bağırsakların dışa açılma deliği
Angulus: açı
Anterior: ön, öndeki
Antebrachium: ön kol
Apertura: ağız, açıklı
Apex: tepe
Arcus: kemer, yay
Arteria: atardamar
Articulatio: eklem
Articulatio cubiti: dirsek eklemi
Articulatio coxae: kalça eklemi
Articulatio genu: diz eklemi
Articulatio humeri: omur eklemi
Articulatio radiocarpae: el bileği eklemi
Articulatio talocruralis: ayak bileği eklemi
Ascendens: yükselen, çıkan
Atrium: kalp kulakçığı
Auris: kulak
Axilla: koltuk altı
Basis: taban
Basis cranii: kafatası tabanı
Bi: iki
Bifurcatio: çatallanma
Brachium: kol
Brevis: kısa
Bronchus: trachea’dan sonra gelen
Caecum: kör bağırsak
Calcaneus: topuk kemiği
Calvaria: kafatasının çatısı
Canalis: kanal
Canalis analis: anal kanal
Canalis vertebralis: omurga kanalı
Caput: baş
Capsula: kapsül
Cardia: kalp, mide ağzı
Carpus: el bileği
Cartilago: kıkırdak
Caudatus: kuyruklu
Cavum: boşluk, oyuk
Cavitas: boşluk, oyuk
Cephalus: baş, kafa
Cerebellum: beyincik
Cerebrum: beyin
Cervix: boyun
Cilium: kirpik
Cingulum: kemer, kavşak
Cingulum pectorale: omuz kemeri
Coccygis: kuyruk sokumu kemiği
Colon: kalın barsakların bir bölümü
Colon ascendens: çıkan kolon
Colon descendes: inen kolon
Colon sigmoideum: kolonuns şeklinde kıvrılan kısmı
Colon transversum: yatay kolon
Collum: boyun
Columna: sütun
Communis: genel, birleşik
Condyl: yumru şeklinde kabartı
Cor: kalp
Coracoid: gaga şeklinde
Cronoid: gaga şeklinde
Corpus: cisim, gövde
Costa: kaburga
Coxae: kalça kemiği
Cranium: baş iskeleti
Crus: bacak
Cubiti: dirsek
Cuspis: kapakçık
Curvatura: eğrilik
Descendens: inen
Dextra: sağ
Diaphragma: ikiye ayıran, bölen
Digitus: parmak
Distalis: merkezden uzakta olan
Ductus: kanal, tüp
Ductus deferans: sperm ileti kanalı
Duedenum: ince bağırsakların ilk bölümü
Encephalon: beyin
Epi: üst, üstünde
Expirasyon: soluk verme
Externa: dış
Extremitas: iç
Facies: yüz, dış yüzey
Fascia: zar, örtü
Femur: uyluk, uyluk kemiği
Fibula: baldır kemiği
Flava: sarı
Flexura: büklüm
Fluctuation: devamlı değiştirme
Fonticulus: bıngıldak
Foramen: delik
Fossa: çukur
Fovea: sığ çukur
Fundus: dip, taban
Gaster: mide
Genu: diz
Glandula lacrimalis: gözyaşı bezi
Glandula suprarnalis: böbrek üstü bezi
Glenoid: oyuk şeklinde
Hemopoisis: kan hücreleri yapımı
Horizontal: yatay
Hyoid: boyunda bulunan kemik
İleum: ince barsakların üçüncü bölümü
İliac: os ilium ile ilgili
İmpressio: iz
İncisura: çentik
İnferior: alt
İnguinal: kasık bölgesi
İnnervasyon: sinir desteği
İnspirasyon: soluk alma
İnter: arası, arasında
İnterna: iç
İntestinum tenue: ince barsaklar
İntestinum crassum: kalın barsaklar
İrregular: düzensiz
Jejenum: inca barsakların ikinci bölümü
Kifoz: omurganın arkaya eğriliği
Lamina: levha, tabaka
Labium: dudak, kenar
Larynx: gırtlak
Lateral: dış
Levator: kaldırıcı
Libera: serbest
Ligamentum: bağ
Linea: çizgi
Lingua: dil
Lobus: bölüm
Longus: uzun
Lordoz: Omurganın öne eğriliği
Lumbal: bel ile iglili
Malleol: çekiç başı şeklinde
Manus: el
Margo: kenar
Mandibula: alt çene
Maxilla: üst çene
Media: orta
Medial: iç
Mediastinum: akciğerler arası boşluk
Medulla: öz, ilik
Medulla spinalis: omurilik
Membri: eleman, üye
Membri superioris: üst ekstremite
Membri inferioris: alt ekstremite
****carp: el tarak kemikleri
****tars: ayak tarak kemikleri
Miksiyon: işeme
Musculus: kas
Nasus: burun
Nervus: sinir
Obliquus: eğik
Oesophagus: yemek borusu
Olecranon: dirsek çıkıntısı
Oral: ağız ile ilgili
Oris: ağız
Optic, opticus: görme ile ilgil
Orbita: göz çukuru
Os: kemik
Ostium: delik
Ovarium: yumurtalık
Palatum: damak
Palatum durum: sert damak
Palatum molle: yumuşak damak
Palpebrae: göz kapağı
Pars: bölüm
Paries: duvar
Partes: pars’ın çoğulu, bölümler
Pectoral: thorax ile ilgili
Pelvis: leğen
Pes: ayak
Pes planus: düz tabanlık
Phalanx: parmak kemikleri
Planum: düzlem
Plica: kıvrım
Pneumo: hava, gaz
Porus: açıklık, geçit
Posterior: arka, arkadaki
Processus: çıkıntı
Profunda: derin
Prostat: erkek genital sisteminde bir bez
Proximalis: merkeze yakın olan
Pulmo: akciğer
Pylor: midenin bir bölümü
Quadratus: dört köşe
Ramus: dal
Recessus: girinti, çıkmaz
Rectum: kalın barsakların bir bölümü
Regio: bölge
Rubra: kırmızı
Sacrum: sağrı kemiği
Septum: ara duvarı
Sesamoid: susama benzer
Sinistra: sol
Sinus: girinti, boşluk
Skeleton appendiculare: üst ve alt extremite iskeleti
Skeleton axiale: baş, boyun ve gövde iskeleti
Skolyoz: omurganın s harfi şeklinde eğriliği
Spina: dikensi çıkıntı
Spurious: gerçek olmayan
Sternum: göğüs kemiği
Styloid: sivri uçlu
Sulcus: oluk
Supercilium: kaş
Superficialis: yüzeysel
Superior: üst
Sutura: dikiş
Synovia: eklem sıvısı
Tarsus: ayak bileği
Tendo: kiriş
Trachea: soluk borusu
Transvers: yatay
Tri: üç
Truncus: gövde
Tuba uterina: uterus ile ovaryumu bağlayan tüp
Tuber: tümsek, çıkıntı
Tuberculum: tümsekcik
Tuberculum iliacum: kalça kemiğinde bir çıkıntı
Tuberositas: engebeli çıkıntı
Umbilicus: göbek
Ureter: böbreği mesaneye bağlayan kanal
Urina: idrar
Uterus: rahim
Uvula: küçük dil
Valva: kapak
Vagina: kılıf
Vena: toplar damar
Ventriculus: küçük boşluk, kalp karıncığı, mide
Verae: gerçek
Vertebra: omur
Vertebrae cervivales: boyun omurları
Vertebrae lumbales: bel omurları
Vertebrae throcicae: göğüs omurları
Vesica biliaris: safra kesesi
Vesica urinaria: mesane
Vesicula seminalis: erkek genital sisteminde bir bez
Vestibulum: giriş
Visceral: iç organlarla ilgili
vocal: ses ile ilgili

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

1 thoughts on “Veteriner Anatomi Türkçe – Latince Kelimeler”

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir