Lipidler (Yabancı Kaynak)

Lipidler yağlar: Eğer yaygın adlarıyla bilesiniz ki organik bileşiklerin doğal olarak meydana gelen bir sınıfıdır. Burada işlevi, yapısı ve Lipitlerin fiziksel özelliklerine bir bakalım.

Bir Lipid Nedir?

A lipid yağda çözünen bir moleküldür. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, yağlar, suda çözünmez ama en az bir organik çözücü içinde çözünür. Organik bileşiklerin diğer ana sınıfa (nükleik asitler, proteinler, karbohidratlar ve) bir organik çözücü içinde göre suda daha fazla çözünür. Lipidler ortak bir molekül yapısı paylaşmak istemiyorum.

Ortak Lipidler örnekleri

Lipidlerin birçok farklı türleri vardır. Ortak lipidler örnekleri tereyağı, bitkisel yağ, kolesterol ve diğer steroidler, mumlar, fosfolipidler ve yağda çözünen vitaminler içerir. Bu bileşiklerin bütün ortak özelliği, esasen suda çözünmez ama bir ya da daha fazla organik çözücüler içinde çözünür olmasıdır.

Lipidlerin İşlevleri Nelerdir?

Lipidler haberci bir molekül (örneğin, steroid hormonlar) olarak ve hücre zarlarının yapısal bir bileşeni olarak, enerji depolama için organizmalar tarafından kullanılır.

Lipid Yapısı

Lipidler için tek bir ortak bir yapı olmasına rağmen, lipidlerin en sık görülen sınıf katı ve sıvı yağlar, trigliserid, vardır. Trigylcerides bir sahip gliserol omurgası üç yağ asitleri ile yapıştırılır.Üç yağ asitleri aynıdır Eğer trigliserid Bir adlandırılır basit trigliserid . Aksi takdirde, trigliserid denen karışık trigliserid .

Lipidlerin en bol ikinci sınıf hayvan ve bitki hücre zarlarında bulunan fosfolipid vardır.Fosfolipidler aynı zamanda gliserol ve yağ asitleri, ayrıca fosforik asit içermesi ve bir düşük molekül ağırlıklı alkol içerir. Ortak fosfolipidler içeren lesitin ve Cephalins.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir