ARTERLERDEKİ ÖZELLEŞMİŞ DUYSAL YAPILAR – Dolaşım sis.

ARTERLERDEKİ ÖZELLEŞMİŞ DUYSAL YAPILAR

Arterlerde 3 tip özelleşmiş duysal yapı bulunur.  Bunlar karotid sinuslar, karotid cisimler ve aortik cisimlerdir.

Karotid sinusler: A.carotis communis’in çatallanma yerinin hemen distalinde yerleşik internal karotid arter duvarında yerleşik bir baroreseptördür. Bu alanda damarın adventisyası biraz kalındır ve glossofarengeal sinirden (IX. Kraniyal sinir) zengin duysal sinir sonlanmaları alır. Bu bölgedeki media incedir ve kan basıncı artışında gerginleşir; bu gerginlik sinir sonlanmalarını uyarır. Afferent impulslar, beyindeki vasomotor merkezde vasokonstriksiyonu tetikler ve kan basıncı düzenlenir. Aorta ve diğer bazı büyük damarlarda da küçük baroreseptörler bulunur.

Karotid cisimler: A.carotis communis’in çatallanma yerinde yerleşik küçük (3-5 mm) ve oval biçimli yapıdır. Düşük  Obasıncına, yüksek COkonsantrasyonuna ve düşük arteriyel  pH ‘ya duyarlı kemoreseptörler olarak faaliyet gösterirler. Bağ dokusu yapıya gömülü soluk boyanan 2 tip hücre içerirler: glomus hücreleri (Tip I hüc) ve kılıf hücreleri (Tip II).  Fenestralı tip kapillerleri bulunan zengin bir vasküler yapı ile sarılı olan oluşmuştur. İri çekirdeğe sahip glomus hücrelerindeadrenal medullanın kromaffin hücrelerindekine benzer 60-200 nm çapında  yoğun veziküller vardır. Kılıf hücreleri uzun uzantılara sahip hücrelerdir dens veziküller içermezler. Karotid cisimler katekolaminler içerir.  Glossofarengeal ve vagustan  afferent lifler alırlar.

Aortik cisimler: Arcus aortada sağ subclavian ve sağ arteria carotis communis  arasında ve sol subclavian arterle sol common carotid arter arasında bulunur. Yapıları ve işlevleri karotide benzerdir.

l<� ty`5 ��_urur.  Embriyoda şekillenen kan damarları primitif kardiyovasküler sistemi oluşturmak üzere vitellus kesesi, sapı ve choriondaki damarlarla birleşirler. Kan damarları gelişim süreci anjiogenezis olarak bilinir.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir