Fetal Ve Neonatal Dolaşım – Dolaşım sis.

FETAL  DOLAŞIM

*O2  ‘den zengin kan plesentadan umblikal venle çıkar.

*Plasentadan gelen kanın yaklaşık  1/2 si hepatik sinüzoidlerden, geri kalan kısmı karaciğeri by pass ederek ductus venosus içinden  V.cava inferiora gider.

*Duktus venosusdaki kan akışı umblikal vene yakın bir sfinkter ile düzenlenir.  Sfinkter gevşediğinde ductustan daha fazla kan; sfinkter kasıldığında ise portal sinus® portal ven  ®  hepatik sinüzoid yoluyla akar.  Sfinkter, umblikal vende venöz akış fazla olduğunda kalbin aşırı yüklenmesini önler.

*İnferior vena cava, sağ atriuma girer.  İnferior vena cava, alt ekstremitelerden , abdomen ve pelvisten gelen O2  den  fakir kanı da içerdiğinden sağ atriuma giren kan, umblikal vendeki kadar iyi olmasa da hala Oden zengindir.

*Sağ atriumdan foramen ovale içinden sol atriuma geçer ve burada pulmoner venlerle  alciğerden dönen Oden fakir kanla karışır.

*Sol atriumdan kan sol ventriküle geçer ve Ascending aorta ile kalbi terkeder.

*İnferior vena cavadan gelen O2    den zengin kanın birazı sağ atriumda kalarak superior vena cava ve coroner sinüs gelen az Oli kanla karışır ve sağ ventriküle gelir.  Orta O içeren bu kan, pulmoner trunk ile akciğerlere gitmek üzere kalbi terkeder  ancak kanın büyük bölümü ductus arteriosus ile aortaya geçer.

*Descendig aortadaki kanın %40-50 si umblikal arterlerle plasentaya temizlenmek için giderken,  kalan kısmı organların ve vücudun alt yarısının kan kaynağını sağlar.

NEONATAL  DOLAŞIM

Plasenta bağlantısı yok ve akciğerler artık fonksiyoneldir.

*Artık foramen ovaleye , ductus arteriosa, duktus venosusa ihtiyaç yoktur.

*Duktus venosustaki sfinkter sıkışır ve tüm kan hepatik sinüzoidlerden geçer.

*Plasental dolaşımın kapanması vena cava inferior  ve sağ atriumdaki kan basıncında ani düşüşe yol açar.

*Pulmoner kan akışında artış, pulmoner arter duvarlarında  giderek incelme gözlenir.

*Akciğer  hacmi birkaç nefesten  sonra artar.

*Artan pulmoner kan akışından dolayı sol atriumdaki basınç sağa göre çok artar.

*Bu basınç, foramen  ovale valfini iterek kapatır.

*Fetus ve yeni doğanda sağ ventrikül, sol ventrikülden daha kalındır.

*1.ayın sonunda sol daha kalındır.  Çünkü artık sol daha çok çalışmaktadır.

*Doğumda umblikal arterlerin sıkışması bebek kanı kaybını engeller.  Kordon hemen bağlanmazsa umblikal ven içinden plasentadan fötal kan bebeğe geçer.

*Fetal dolaşımdan  erişkin dolaşıma geçiş ani olmaz.   İlk  nefes alıştaki değişikliklerden sonra saatler ve günler sonra gerçekleşir.  Duktus arteriosus 2-3 ay açık kalır.  Foramen ovale 3.ayda anatomik olarak kapanır.

 

Umblikal ven ®  Ligamentum teres

Ductus  venosus ®    Ligamentum venorum

Ductus arteriosus ®  Ligamentum arteriosum

Umblikal Arterler  – İntraabdominal kısımları medial umblikal ligamentleri

– Proksimal kısımları sup.vesical arterleri oluşturur.

Foramen ovale    – doğumda fizyolojik kapanma

– anatomik kapanma 3.aydadır.  Fossa ovalis olarak kalır.

Not/ Umblikal ven uzun süre açık kalır.  Yeni doğanda kan transfüzyonunda kullanılabilir. Umblikal ven lümeni tamamen yok olmaz.  Gerektiği zaman ligamentum teres kontrast madde injeksiyonu, kemoterapatik ilaçların verilimi ve hepatik sirozda kanüle edilerek kullanılabilir.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir