KALP TULUMUNUN OLUŞUMU – Dolaşım sis. (Fizyoloji)

KALP TULUMUNUN OLUŞUMU

Başlangıçta, perikardiyal boşlukta bulunan düz bir tüp şeklindedir.  İntraperikardiyal kısım, gelecekteki bulboventriküler kısımdır.  Atrial kısım ve sinus venosus hala çifttir ve septum transversum mezenşimindeki perikardiyum dışında uzanır.

Kalp tüpü uzamaya  devam eder ve kıvrılmaya başlar.  Tüpün sefalik parçası ventral ve kaudal yönlerde ve sağa doğru kıvrılırken, kaudal atrial kısmı ise dorsokraniyal yönde ve sola doğru taşınır.  Bu kıvrılma hücre şekli değişiklikleri nedeniyle olabilir ve sonuçta kalp tulumu şekillenir.

Kalp tulumu oluşurken, tüpün uzunluğu boyunca bölgesel genişlemeler izlenir.  Atrial kısım başlangıçta perikardiyal kavite dışına yerleşik çift yapı iken, tek bir atrium oluşur ve perikardiyal kaviteye inkorpore olur.  Atrioventriküler kavşak dar olarak kalır ve tek atriumu erken embriyonik ventriküle bağlayan atrioventriküler kanalı oluşturur.  Bulbus kordis proksimal kısmı hariç dardır.  Bu kısım sağ ventrikülün trabeküllü kısmını oluşturacaktır.  Conus cordis olarak adlandırılan orta kısım, her iki ventrikülün dış akış yollarını oluşturacaktır.  Bulbusun distal parçası olan truncus arteriosus, aorta ve pulmoner arterin köklerini ve proksimal kısmını oluşturacaktır.  Ventrikül ve bulbus cordis arasındaki kavşak dıştan bulboventriküler sulcus olarak tanınabilir.  Dar olarak kalır ve primer intervetriküler foramen olarak adlandırılır.

Kalp tulumu oluşumu sonunda, düz duvarlı kalp tüpü, primer intervetriküler foramenin tam proksimal ve distalinde 2 belirgin alan olarak izlenen alandaki primitif trabekülayı şekillendirmeye başlar.  Atrial parça ve bulbusun diğer parçaları geçici olarak düz duvarlı kalırlar. Artık trabeküllü olan primitif ventrikül, primitif sol ventrikül olarak adlandırılır ve sol ventrikülün büyük bölümünü oluşturacaktır.  Bulbus kordisin 1/3’lük trabeküllü  ön kısmı primitif sağ ventrikül olarak isimlendirilebilir.

Başlangıçta perikardiyal boşluğun sağ tarafında yerleşik olan kalp tüpünün truncoconal kısmı giderek daha medial pozisyona taşınır.  Pozisyondaki bu değişiklik atriumda 2 transvers genişleme oluşturarak  bulbus cordisin her kenarına çıkıntı yapmasının sonucudur.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum Yapmayı Unutmayınız...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.