LENFATİK VASKÜLER SİSTEM – Dolaşım sis.

LENFATİK VASKÜLER SİSTEM

Lenfatik vasküler sistem, fazla ekstraselüler sıvının (lenf) interstisyal doku boşluklarından lenfatik kapillere aktarılarak tekrar dolaşıma katılmasını sağlayan damarlardan oluşur. Lenfatik damarlar merkezi sinir sistem ile orbita, iç kulak, epidermis, kıkırdak ve kemik  dışındaki tüm organlarda bulunur.  Kardiyovasküler sistemden farklı olarak  açık bir sistemdir. Lenf dolaşım sistemi ise dokularda ucu kapalı tübüllerle (lenfatik kapiller) başlar, birleşerek farklı çaplarda lenf damarları oluşur.  En büyükleri, 2 büyük lenfatik kanaldan birine drene olurlar. Bu kanallar kalbe yakın bölgede internal jugular ve subclavian venlerin birleşme yerinde kardiyovasküler sistemin venöz kısmına açılırlar.

Lenfatik damarların yolları boyunca aralıklı olarak lenf nodları bulunur.  Lenf bu nodlardan geçerken süzülür. Afferent lenfatik damarlarla gelen lenf, lenf nodlarının  endotelle ve bol makrofajla döşeli labirent kanallarında ilerlerken süzülür ve partiküllerden arındırılır.

Lenfatik Kapillerler ve Damarlar: Kör uçlu, ince duvarlı lenf kapillerleri, kesintili bazal lamina üzerine yerleşik tek tabakalı yassı endotel hücre tabakasından oluşur.  Endotel hücreleri, birbiri üzerine  uzanırlar ve interselüler yarıklar içerirler.  Pencere içermezler ama birbirleri ile sıkı bağlantılar da kurmazlar.  Lenfatik anchoring filaman bantları (5-10 nm)  bazal hücre membranı üzerinde sonlanırlar. Filamanların bu ince damarların lüminal devamlılığını sağladığına inanılır.

Küçük ve orta boy lenfatik damarlar, yakın olarak  yer alan kapaklarıyla tanınırlar. Büyük lenfatik damarlar, küçük venlere benzerler ancak lümenleri daha geniş duvarları ise daha incedir.  Endotel altında ince elastik fibril tabakası ve ince düz kas tabakası bulunur. En dışta da tunika adventisyaya benzer olarak bağ dokusu bulunur.

Lenfatik Duktuslar: Lenfatik vasküler sistemin son 2 toplayıcı damarları olan lenfatik duktuslar, yapı olarak büyük venlere benzerler. Kısa sağ lenfatik kanal, içeriğini  sağ internal jugular ve subclavian venlerin birleşme yerinde kardiyovasküler sistemin venöz kısmına aktarır. Daha büyük olan ductus thoracius ise abdomende cisterna chyli olarak başlar ve toraks ve boyun içinde yükselerek içeriğini sol internal jugular ve subclavian venlerin birleşme yerinde kardiyovasküler sistemin venöz kısmına aktarır. Sağ lenfatik kanal, lenfi vücudun sağ üst çeyreğinden toplarken, geri kalan alanlardan lenfi,  ductus torasicus toplar.

Lenfatik duktusların tunica intimasını endotel ve birkaç tabaka elastik ve kollajen lifler oluşturur. Tunika mediasına bakan yüzünde membrana elastika internayı andıran elastik lif kümeleri bulunur.  Mediada hem uzunlamasına ve sirküler seyreden düz kas tabakaları  vardır.  Tunika adventisyaları, çevreleyici bağ dokusu ile devamlılık gösteren   uzunlamasına düzenlenmiş düz kas ve kollajen liflerini içerir.  Ductus torasicus duvarında arterlerdeki vaso vasorumlara benzeyen küçük damarlar bulunur.

 

KLİNİK İLİŞKİ

Malign tümör hücreleri (özellikle karsinomlar) tüm vücuda lenfatik damarlarla dağılır.  Malign hücreler lenf nodlarına ulaştığında yavaşlarlar ve çoğalırlar.  Hatta sekonder bir alanda metaztaz yapmak üzere nodu terkederler.  Kanserajenöz yapının cerrahi olarak çıkarılmasında lenf nodlarının incelenenir  ve lenf damarları yolu üstündeki genişlemiş lenf nodları da ikincil olarak tümör oluşumunu engellemek için çıkarılır.

 

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir