TRUNCUS ARTERİOSUS ve CONUS CORDİS’TEKİ SEPTUM OLUŞUMU – Dolaşım sis. (Fizyoloji)

TRUNCUS ARTERİOSUS ve CONUS CORDİS’TEKİ SEPTUM OLUŞUMU

5.hafta sırasında, truncusun sefalik parçasında bir çift  sırt ortaya çıkar.  Truncus yastıkları olan bu kabartılar sağ üst duvarda ve sol alt duvarda yerleşiktir.  Sağ üstteki distal olarak ve sola doğru büyürken, sol alttaki distale ve sağa doğru büyür.  Aortik keseye doğru büyürken, yapılar birbiri etrafında kvrılır ve gelecekteki septumun ilk spiral görünümünü yansıtır.   Tam kaynaşmadan sonra, aorticopulmoner septum olarak adlandırılan bir septum şekillenir ve truncusu aortik ve pulmoner kanala ayırır.

Truncus yastıklarının görüldüğü zamanlarda benzer yastıklar conus cordisin sağ arka ve sol ventral duvarları boyunca gelişir.  Truncus septumu tamamlandıktan sonra, conus şişkinlikleri birbirlerine doğru  ve distal yönde truncus septumu ile birleşmek için  büyürler.

Sağ conus şişkinliğinin proksimal bölümü sağ atrioventriküler kanal açıklığının superior sınırında sonlanır.   Sol conus şişkinliği proksimal olarak muskuler interventriküler septumun anterior ucunun sağ tarafı boyunca genişler.

İki conus şişkinliği kaynaştığında, septum, conusu anterior kısım (Sağ ventrikülün dışa akış yolu) ve posteriomedyal kısım (sol ventrikülün dışa akış yolu) olarak ikiye ayırır.

İnterventriküler foramenin ebatı conus septumun tamamlanması ile azalır.  Daha ileri gelişim sırasında, foramenin kapanması endokardiyal yastıktan muskuler interventriküler septum üstü boyunca doku büyümesi ile gerçekleştirilir.  Bu doku conus septumun bitişik parçası ile birleşir.  Tam kapanmadan sonra, interventriküler foramen, interventriküler septumun membranöz kısmı olur.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir