VENLER ( Kapasitans Damarları ) -Dolaşım sis.

VENLER ( Kapasitans Damarları )

Ven ve venüller homolog arter ve arteriyollerinden daha ince duvarlı, daha geniş lümen ve çaplıdır.  Venler, arterlerden çoktur.  Total kan hacminin %70’ i venöz damarlardadır. Duvarları ince ve esneklikleri arterlere göre az olduğundan kesintilerde venler genellikle büzülür, lümeni düzensiz izlenir. Aynı ebattaki hatta aynı vende bile venlerin yapısı unifom değildir. Duvarlarında 3 tabaka vardır. Muskuler ve elastik tabakalar iyi gelişmemiş olmasına karşın bağ doku bileşenleri arterlere göre daha belirgindir. Bazı vücut alanları (örn.retina, meninksler, plasenta ve penis) kendilerini basınçtan koruyan venleri  bulundururlar. Venler, duvarlarında az miktarda düz kas bulundurur ya da hiç bulundurmazlar hatta çoğu vende tunika intima ve media arasındaki sınır da belirgin olarak ayırt edilemez.

Venüller ve Küçük Venler: Kapillerden kanı 15-20 mm çapındaki postkapiller venüller alır. Kapillerlere benzer olarak endotel, bazal lamina ve perisitler bulunmaktadır. Daha geniş çaplı venüllerde (>1 mm) perisitler yerini düz kas hücrelerine bırakır. Önceleri düz kas hücreleri seyrek yerleşimlidir venül çapı arttıkça  giderek  birbirlerine yaklaşırlar en geniş venüllerde ve küçük venlerde kesintisiz bir tabaka oluştururlar. Venül çapı, kapillerden geniştir. Arterden venüle doğru geçirgenlik giderek artarak venülde maksimuma ulaşır. Bu nedenle lökositler buradan dolaşımı terketmeyi tercih ederler. Ven çapı artınca permiabilite  birdenbire azalır.  Zonula occludensler iyi gelişmemiştir. Bu yüzden endoteli damar geçirgenliğini üzerine etkili maddelere (histamin ) karşı çok duyarlıdır. Enflamatuvar süreçlere, kan-doku arasındaki metabolit değişimine katılırlar. Postkapiller venülden sonra muskuler venül başlar.  Duvarında 1-2 tabaka düz kas vardır.

Bazı lenfoid organlarda bulunan venüllerin endotel hücreleri yassı epitel yerine kübiktir ve yüksek endotelli venüller olarak adlandırılırlar. Lenfositlerin tanınmasında ve lüminal yüzeylerindeki tipe özgü reseptörlerin ayrımında işlev görürler ve lenfoid parankimada  uygun bölgelere spesifik  lenfositlerin göçünü sağlarlar.

Orta Boy Venler  (1-9mm):  Anayolların dışındaki venlerin çoğu bu gruptadır. İntima incedir, endotel, bazal lamina ve retiküler fibrilleri içerir.  Bazen, elastik bir  şebeke endoteli çevreler ancak membrana elastika internanın laminal özelliklerini göstermez.    Tunika media da kollajen fibriller ve fibroblastlar ile birarada bulunan gevşek düz kas hücreleri bulunur.Tunika adventisya  en geniş tabakadır ve uzunlamasına düzenlenmiş kollajen demetleri, elastik lifler ve az sayıda düz kas hücresi bulunur. İç kısımlarında kapakçıklar (valvüla) bulunur.  Bu yapılar, lümene yönelmiş olan 2 tunika intima katlantısından oluşur. Kollajen ve elastik liflerle desteklenirler. Ekstremitelerde çoktur, venöz kanın geri akışını engelleyerek kanı  kalbe  iletir.

Büyük Venler: Tunika intima, iyi gelişmiştir.  Kalın subendotelyal tabakalarında fibroblastları ve elastik fibril şebekesini içerir. Tunika media, çoğu büyük vende bulunmazken bazı büyük venlerde bulunur ve birkaç sıra düz kas tabakası içerir. Bacakların yüzeyel venlerinde yerçekimini ile oluşan gerilime karşı koymak için iyi gelişmiş muskuler duvar bulunur.

Tunika  adventisya , en gelişmiş ve  en kalın  tabakadır. Kollajen liflerden zengindir.  Az miktarda elastik lif ve vaso vasorumları içerir.  Vena cava inferiorda uzunlamasına düzenlenmiş düz kas hücreleri yer alır. Bu kas lifleri yerçekimine karşıt akımı sağlar.  Pulmoner venler ve vena cava kalbe yaklaşırken duvarlarında kalp kası hücreleri yer alır. Vaso vasorumlar intimaya kadar uzanır. Adventisya bol sinir  liflerini içerir.

Özel Tip Venler

Kas Tabakası Bulunmayan Venler : Endotel, bağ dokusuna oturur.  Maternal plasenta venleri , duramaterin venöz sinüsleri, piamater venleri, retinal venler süngerimsi kemik venleri, peniste corpus cavernosum ve spongiosum

Düz Kastan Zengin Venler:Gebelikte uterus venlerinde her 3 tabakada  da düz kas hücreleri bulunur. Umblikal venlerde tunika mediada içte longitidünal dışta sirküler düz kas hücreleri bulunur.

Kalp Kası İçeren Venler :V.cava inf, superior ve V.pulmonalis

Venöz Kan Sinüsleri Genişlemiş ven başlangıçlarıdır.  Dalak  ve kemik iliğinde bulunur.

 

 

KLİNİK İLİŞKİ

Varikoz venler, genellikle yaşlı  insanların bacaklarındaki yüzeyel venlerin anormal genişlemesidir.  Bu durum, kas tonusunun kaybolması, damar duvarlarının dejenerasyonu ve kapakçıkların bozulması  ile ortaya çıkar. Varikoz venler özefagusun alt ucunda (özefagal varisler) ve anal kanal altında da  (hemoroid)  ortaya çıkabilir.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir