VENÖZ SİSTEM – Dolaşım sis.

VENÖZ SİSTEM

5.haftada 3 çift ven ayırt edilebilir. Bunlar vitellin, umblikal ve kardinal venlerdir.

Vitellin Venler (omphalomezenterik venler): Vitellus kesesi sapını geçerek  embriyoya gelir.  Septum transversum içinden geçtikten sonra  sinüs venosus olarak bilinen kalbin venöz ucuna girerler.  Endodermal  karaciğer  tomurcuğu septum transversum içine doğru buyürken, hepatik kordonlar ilk görülen  endotelle döşeli boşluklar çevresinde anastomozlaşırlar.  Bu boşluklar hepatik sinüzoidlerin primordiumlarıdır ve kısa bir zaman sonra vitellin venlerle temas kurarlar.  Hepatik venler, gelişen  karaciğer bölgesindeki sağ  vitellin ven  artıklarından gelişir.  Portal ven ise duodenum etrafında vitellin venlerce oluşturulan anastomatik ağdan gelişir.

Umblikal Venler: *Karaciğer ve sinus venosus arasındaki  sağ umblikal ven ve sol umblikal ven parçası dejenere olur.

*Sol umblikal venden kalan parça tüm kanı plasentadan  fetusa taşır. Eş zamanlı olarak karaciğerde  ductus venosus adı verilen geniş bir şant oluşur ve umblikal ven ile inferior vena cava’yı bağlar.  Ductus venosus, karaciğer içinden bir bypass şekillendirir ve plasentadan bir miktar kanı direkt olarak kalbe geçirir.  Doğumdan sonra umblikal ven, ligamentum teres, ductus venosus ise ligamentum venosuma dönüşür .

Cardinal Venler Embriyonun esas venöz drenaj sistemini oluştururlar.  Anterior ve posterior cardinal venler sırasıyla embriyonun kranial ve kaudal kısımlarına drene olurlar.  Anterior ve posterior cardinal venler, ilkel kalbin sinus venosusuna giren bir common cardinal vene boşalırlar.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir