Adenovrdae nedir

ADENOVRDAE Virisü Nedir? (Veteriner Viroloji)

ADENOVRDAE
Genus: Mastadenovirus (Memeli Adenovirusları)
Genus:Aviadenoviruses (Kanatlı Adenovirusları)

Adenovrdae Virisü Nedir? Adenovrdae Bulaşıcı mıdır? Adenovrdae virüsünün tedavisi var mıdır?

Mastadenoviruslar
• nsan 49 serotip
• Equine 2 serotip
• Domuz 3 serotip
• Koyun 6 serotip
• Keçi 2 serotip
• Sıgır 10 serotip
• Canine 2 serotip (Serotip 1: HCC)
(Serotip 2: Kennel cough )

Adenovirusların genel
özellikleri
• 70-80 nm büyüklügünde
• HA aktivitesine sahip
• Virus replikasyonu ve birikimi çekirdekte
• Kubik simetrili, zarsız, çift iplikcikli DNA
• Virus hücre parçalanması ile dısarıya çıkar.
• Bazı adenoviruslar heterolog türlerin
yenidoganlarında tümör olusturur.

SIGIRLARIN ADENOVRUS ENFEKSYONU
• Tanım: Eriskin sıgırlarda genellikle subklinik, buzagı ve danalarda ise solunum ve sindirim sistemi bulguları ile karekterize enfeksiyondur.

ETYOLOJ
• Adenovirusların genel özelliklerine
sahiptirler
• 10 serotipi vardır. Subgrup 1( Type 1,2,3)
Subgrup 2(Type 4-10)
• nsan adenovirusları ile ortak eriyebilir
antijene sahiptirler ( Subgrup 2’de kısmen)
• Sıgır orijinli hk.’lerinde cpe olusumu

BULASMA
 Bulasma sekli: Direkt ve indirekt(yem,su)
Subklinik enfekte hayvanlar
 Sekonder enfeksiyonlar
 Mevsimsel durum(kıs)
 Saçılım materyali: Gözyası, burun akıntısı,gaita

KLNK VE PATOGENEZ
 Subklinik Enfeksiyon (Eriskin Sıgırlarda)
 Klinik Enfeksiyon:
– Beden ısısı artısı(41-41.5°C)
– Burun akıntısı,öksürük,
– Solunum güçlügü
– Gençlerde katharal broncopneumonia
– 0shal, bazen ölüm

TESHS
 Laboratuvar teshisi:
 Direkt Teshis: Hücre kültürüne inokulasyon ve cpe bulgusu
 ndirekt teshis: AGID (ortak antijen)
Nötralizasyon (tip spesifik teshis)
 Akut enfeksiyonunun tanısında çift serum numunesi
 Klinik Teshis (PIV-3,IBR,vb)

BAGISIKLIK
 Nötralizan.komplementi fikze eden ve presipitan Ab olusur.
 Maternal bagısıklık 3-4 ay sürer
 (Annenin bagısıklıgı,kolostrum alımı vb faktörlere baglı)

MÜCADELE
 Hijyen
 Bakım,besleme
 Asılama

KOYUNLARIN ADENOVRUS ENFEKSYONU
 Tanım: Koyunlarda solunum ve sindirim sistemi hastalıgıdır.  Mastadenovirus-6 serotip  Hastalık bulasma, klinik,patogenez ve teshis özellikleri ile sıgır adenovirus enfeksiyonlarına benzer.

ATLARIN ADENOVRUS ENFEKSYONU
 Tanım:Atlarda solunum ve sindirim sistemi bulguları ile karekterize, Arap taylarda T ve B hücrelerinin total yoklugu sonucunda olusan immunsupresyon olgularında sıklıkla ölümle sonuçlanan bir enfeksiyondur.

ETYOLOJ
 Adenovirusların genel özelliklerini
gösterirler.
 2 serotipi vardır. Serotip 1 dünyada
yaygındır. Serotip 2 ise Avusturalya’da
ishalli taydan izole edilmistir.
 HA-0nsan 0 grubu
 Fötal at böbrek,testis-CPE olusumu
(hücre yuvarlaklasması ve üzüm salkımı görünümü)

BULASMA
 Direkt(burun akıntısı,gözyası
akıntısı,gaita)
 0ndirekt ( yem ve su)

KLNK
 Beden ısısı artısı
 Farengitis,Bronsitis,
 Bronchopneumonia
 Öksürük
 Agız mukozasında erozyonlar
 Bazen ishal
 Lenfosit sayısının azalması

TESHS
 Direkt Teshis ( HK virus izolasyonu
ve identifikasyonu)
 0ndirekt Teshis
(Nötralizasyon ve AGID)

 

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir