Marazi Maddeler Nelerdir? Marazi Madde Alımındaki Esaslar Nelerdir? (Genel Viroloji)

MARAZİ MADDE ALIMINDAKİ ESASLAR :

Marazi madde alımındaki esaslar nelerdir? Marazi madde alımında materyal nasıl toplanır? marazi maddelerin transportu nedir?

1-Doğru Materyalin seçilmesi
2-Enfeksiyon döneminde örnekleme
3-Doğru Nakil
4-Doğru Laboratuar Metodu
Materyal Toplama
1-Çanlı Hayvandan Materyal Alımı :
A- Kan Örnekleri (Löykosit ve Serum için)
B-Nazal , Genital, Konjuktival ve  Barsak sonu Svapları .
C-Hücre bulunduran akıntılar (Burun, Genital Organ akıntıları)
D- Çalkantı Sıvıları ; Boğaz , Vaginal, Propusyal Akıntılar
2- Ölü Hayvandan Materyal Alımı ; İlgili olan doku ve organ parçaları , Lenf yumruları ve doku sıvıları örneklenebilir.
MARAZİ MADDELERİN TRANSPORTU
Örneklenen Materyaller Soğuk Zincirde nakledilmesi gerekir.
Materyaller Dondurularak yada Transport Vasatı ( %50 Gliserinli PBS) ile nakledilirler.
MARAZİ MADDELERDEN İNOKULUM HAZIRLANMASI

        Katı Maddelerden İnokulum Hazırlanması

1-Katı Madde olarak Organlardan (Böbrek ,Dalak, Karaciğer, Beyin , Embriyo vs.) marazi madde hazırlanacaksa kesilecek yüzey alkolle dezenfekte edilip oradan 1 gr. Parça alınır.

Gaitadan marazi madde hazırlanacaksa 1 gr. Gaita tartılır.

2-Makas ve Bistürü ile alınan 1gr. Organ parçası petri kutusunda küçük parçalara ayrılır.Ve bu Parçalar 9 ml. PBS içerisine konur.

Gaitadan Marazi madde hazırlanıyorsa 1 gr. Gaita 9 ml.PBS ile havana konup içerisine steril kum ilave edilerek küçük parçalar haline getirilir.

( Katı Maddeleri Parçalamak ve Virusun açığa çıkmasını sağlamak  için HOMOJENİZATÖR’ler kullanılmaktadır.)

3- PBS içine geçmiş olan virusu , yabancı maddelerden arındırmak için Steril Tülbentli Beherglass’dan süzülür.

4- Sıvı kısım Steril Santrifüj Tüplerine aktarılır.

5- 30 Dakika 4 C da 3000 devirde santrifüj edilir.

6- Viruslu sıvı üst kısımda toplanacağından üst sıvı kısım steril bir tüpe alınır.

7-Viruslu sıvı tüpe Konsantre antibiyotik ilave edilerek 1 saat buzdolabında bekletilir. Bu sıvıya İnokulum adı verilir.

8- İnokuluma Sterilite kontrolu yapılıp – 40 C ye kaldırılır.

STERİLİTE KONTROLÜ

1-Antibiyotikle Muamele
2-Yüksek Devirde Santrifüj
3-Filtrasyon
4-Yağ Eriticilerle (Eter , Kloroform) Muamele
VİRUS İZOLASYONU AMACIYLA KANDAN LÖYKOSİT ELDE ETME

1-Kan antikoagulanlı madde içeren tüplere 5 ml. Miktarında alınır.

2- 4 C’de 2000 devirde 10 dakika santrifüj edilir.

3-Santrifüj sonrası kanın şekilli elementleri tüpün dibine çöker. Üst kısımda ise Plazma toplanır.

4-Pastör Pipeti yardımıyla plazma kısmı geçilip löykositler içinde 2-3 ml. PBS bulunan steril tüplere aktarılır.

5- Löykositli tüpler santrifüj tüpüne konup 4 C de 2000 devirde 10 dakika santrifüj edilir.

6- Löykositler dip kısımda toplanır . Üstdeki PBS dökülüp yeni PBS ilave edilip tekrar aynı şartlarda santrifüj yapılır . Bu işlem bir defa daha tekrarlanır . Bu işlemlere Löykosit Yıkama İşlemi adı verilir.

7- 3 yıkamadan sonra dibe çöken löykositler içine 1 ml. PBS konup hücre kültürlerine inokulasyon amacıyla kullanılır.

KAN SERUMUNUN HAZIRLANMASI

1-Kaolinli veya boş kan tüplerine 5 ml. Kadar kan alınır.

2-Soğuk zincir altında laboratuara getirilir.

3- Pıhtılaşmış olan kan steril bir telle çizilerek pıhtı çam çeperinden ayrılır.

4- Serum iyi ayrılmamışsa 3000 devirde 4C de 10-20 dakika santrifüj yapılır.

5- Steril bir tüpe konan serum 56 C’de 30 dakika karıştırılarak inaktive edilir. İnaktivasyonun amacı serum içindeki yabancı proteinlerden kurtulmaktır .

6- Serolojik testlerde kullanılması için – 20 C’ye konur.

www.labvet.club

İDRARDAN İNOKULUM HAZIRLANMASI

1- Laboratuara getirilen idrar santrifüj tüplerine konup 2000-3000 devirde 4 C’de 10 dakika santrifüj edilir.

2- Üst kısımdan 1 ml. Alınıp içerisine  1/10 oranında konsantre antibiyotik bulunan PBS’den ilave edilir.

3- Sterilite kontrolü yapılıp ekim için -40 C’de saklanır.

SVAPTAN İNOKULUM HAZIRLANMASI

1-Steril Svap yardımıyla Göz , Burun veya Vajen akıntısı alınır.

2- 3-4 ml. Konsantre antibiyotikli PBS içerisine svap konularak oda sıcaklığında 30 dakika bekletilir.

3- Svap tüp içinden sıkılarak çıkartılıp tüp içindeki sıvı 2000-3000 devirde 4 C’de 20-30 dakika santrifüj edilir.

4- Santrifüj tüpündeki sıvıdan 2-3 ml. Alınıp içine 1/10 oranında konsantre antibiyotik konulup 1 saat 4 C’de bekletilir.

5- İnokuluma sterilite kontrolü yapılıp ekim için – 40 C’de saklanır.

 

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir