Korunga Yetiştirmenin İlkeleri Nelerdir?

KORUNGA YETİŞTİRİCİLİĞİ

Uzun ömürlü, çok yıllık, kurağa ve özellikle soğuğa dayanıklı bir baklagil yem bitkisidir. Kıraç koşullar altında yem üretimi amacıyla yetiştirilebilecek en iyi bitkilerden birisidir. Her cins hayvana körpe iken biçilir biçilmez verilebilir. Hayvanların karnını şişirmez.

Oldukça gelişmiş bir kök sistemine sahiptir. Bitkinin kalınlaşmış bir ana kökü ve çok sayıda yan kökleri bulunur. Ana kökü toprağın 4-10 mderinliğine kadar inebilir. Bakteriler yardımıyla köklerde beliren yumrular toprağı Azot bakımından zenginleştirir.

3 yıllık korunganın toprakta bıraktığı  Azot, 69 kg/da Amonyum Nitrat (%20’lik) gübresine eşdeğerdir.

Köklerin derinlere işlemesi, toprağın alt tabakalarını yumuşatması ve toprağa Azot vermesi toprak ıslahında bu bitkiye daha çok değer kazandırır. Rusya’da II. Dünya Savaşı’nda bombalanan alanların ıslahında korunga kullanılmıştır.

Çiçekleri çekici pembe renkli ve salkım şeklindedir. Fazla miktarda nektar (bal özü) verdiğinden arılar için önemli bir besin kaynağıdır. Bu nedenle arıcılık yapılan yerlerde aranan bir bitki özelliğini taşır.

Toprak Hazırlığı :

Korunga fakir, kuru ve kalkerli topraklarda yetişebilir. En iyi gelişmesini derin yapılı, gevşek ve kireçli topraklarda gösterir. Alt katlarında kökün gelişmesine imkan verecek çatlakların bulunduğu taşlı-kayalık alanlarda dahi tarımı yapılabilir.

Korunga ekim yılında yavaş yavaş geliştiği için, yabancı otlardan temizlenmiş, keseksiz düz ve iyi bastırılmış bir tohum yatağı ister. Bunun için tarla sonbaharda pullukla derince (25-35 cm) sürülür. Ekim öncesi kazayağı ve diskharrow ile toprak çift yönlü işlenir. Tırmık veya sürgü çekilerek tohum yatağı hazırlanır.

Ekim :

En iyi ekim zamanı erken ilkbahardır. İlk yıl tohumlar çimlenir, fideler gelişip toprağa tutunur. Yazın ürün alınamaz. Ancak gelişmesini tamamladıktan sonra ertesi yıl biçime gelir.

Kışı soğuk olan bölgelerimizde genç fideler kışa dayanamayacağı için, sonbahar ekiminden iyi bir sonuç alınamaz. Ancak ılıman bölgelerde ekim sonbaharda yapılabilir.

Korunga tohumu canlılığını en çok 3 sene koruduğundan taze tohumluk kullanılmalıdır. Ot üretimi için yapılan serpme ekimlerde dekara 12-15 kg, mibzer ile 6-8 kgtohum yeterlidir. Mibzer ile ekimde, sıra arası 60-70 cm, ekim derinliği 5-7 cmolmalıdır.

Kendine katlanma gücü çok az olan korunga, aynı yere 10-20 yıl geçmeden ekilmelidir.

Gübreleme :

Korunga topraktan fazla miktarda kireç, fosfor ve potasyum almaktadır. Ancak topraktaki besin maddelerinden yararlanma gücü yüksek olduğundan gübreye fazla ihtiyaç duyulmamaktadır.

Ekim ile birlikte dekara12 kgDAP veya TSP ile birlikte10 kgAmonyum Sülfat veya Amonyum Nitrat verilmelidir.

Bakım :

Korunga diğer çok yıllık yem bitkileri gibi ekildiği yıl yavaş gelişir ve yabancı otlardan etkilenir. İlk yılda yabancı ot çok ise biçilerek yabancı otun etkisi azaltılabilir. Daha sonra iyice tutunup kök salan korunga kendini kurtarır.

Sulama verimi büyük ölçüde arttırmaktadır. Sulama miktarı ve sayısı bölge ve toprak yapısına göre değişebilir. Özellikle salkımlanma ve çiçeklenme devresinde su tüketimi artmaktadır. Bu dönem öncesinde yapılacak sulama, verimi çok arttırmaktadır.

Çıkıştan sonraki haftalarda fideler yavaş geliştiğinden yabancı ot kontrolü için çapa yapılmalıdır.

Ekim :

Genellikle yazlık olarak ilkbaharda ekilmektedir. Ekim toprak sıcaklığı 10-20 ºC’yi bulduğu zaman yapılmalı veya bölgelere göre mısır ekiminden 10-15 gün sonra ekilmesi uygun olmaktadır.

Hububat mibzerleriyle sıraya ekim en uygun yöntemdir. Sıra ekimlerde, sıra arası azaldıkça kardeşlenme de azalmaktadır.

Sulama ile çok iyi sonuç alınacağından, sıra arası mesafe 20-25 cm, ekim derinliği ise 3-4 cmolmalıdır.

Tohum miktarı sıra arası mesafeye bağlı olarak değişmekte birlikte, dekara 2-3 kgtohum yeterlidir.

Sorgum-Sudanotu topraktan fazla miktarda besin maddesi kullanır. Özellikle azot ihtiyacı çok fazladır. Sulanabilen yerlerde ekim ile birlikte (dekara 5-6 kgsaf azot), 25-30 kgAmonyum Sülfat, bitkiler 30-40 cmboylanınca da 25-30 kgAmonyum Nitrat verilmelidir. Ayrıca her biçimden sonra dekara20 kgAmonyum Nitrat verilmeye devam edilmelidir.

Fosfor çok önemli olmamakla birlikte, fosforca fakir topraklarda dekara 5-10 kgsaf P2O5, ya da40 kgSüper Fosfat veya16 kgTriple Süper Fosfat verilmesi uygundur.

Hasat Zamanı :

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde günlük yeşil yem ihtiyacının büyük bir kısmını sağlayan Sorgum-Sudanotu ekildikten 40-45 gün sonra biçime gelir.

Bitki boyu 100-120 cmboylanınca, yerden en az15 cmyukarıdan olacak şekilde biçim yapılmalıdır. Daha aşağıdan yapılan biçimler, sonraki biçimi geciktirir. Bu dönem bitkinin başaklanma veya süt olum devresidir. Bu devreden sonra sap sertleşir ve selülozu artarak odunsulaşır.

Verim :

İklim şartlarına ve ekim zamanına bağlı olarak 4-5 biçim yapılabilir. Her biçimde 2-3 ton/da yeşil ot verilmektedir. Her biçimden sonra dekara 20 kg Amonyum Nitrat verilmesi ve sulanması ot verimini arttırır.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir