Dikey Geçiş Sınavı İle Veterinerliğe Geçme…

Laborant ve veteriner sağlık mezunuyum ve dgs ile veterinerliğe geçmem gerekiyor ama dgs sınavından kaç puan almam gerekiyor. bu sınavda hangi derslerden kaç soru çıkıyor. sınav başvuruları ne zaman başlıyor. sınavlar ne zaman açıklanıyor gibi onlarca soru mevcuttur kafanızda. aşağıdaki makalemizi okuyarak bu sorulara yanıt bulabilirsiniz. teşekkürler.

DGS, meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans programlarına dikey geçiş yapmalarını sağlamak için
ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır.

DGS’ye meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından en çok 5 yıl önce mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan öğrenciler başvurabilir.
sınav yılda bir kez, Temmuz ayında, tek oturumda üniversite rektörlüklerinin bulunduğu kentlerde ve Lefkoşa’da yapılmaktadır.

Sınavda uygulanan test, çoktan seçmeli sorulardan oluşmakta, cevaplar adaylara ayrıca verilen cevap kağıtlarına işaretlenmekte, cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunarak, bilgisayarla değerlendirilmekte ve yerleştirme sonuçları adayların adreslerine postalanmaktadır.

DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının, önlisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı önlisans başarı puanlarının (AÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilmektedir.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılır. Boş kalan kontenjan olduğu takdirde ek yerleştirme yapılmaz.

DGS sonuçları sadece ilgili öğretim yılı için geçerlidir.

Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversiteleri tarafından Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarı yıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır, başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanan açıköğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez.

Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin, Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız olarak ilişiği kesilen öğrenciler, Türkçe eğitim yapan aynı adlı yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.

Hangi önlisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri ilgili yılın kılavuzunda verilmektedir. Adayların tercihlerini, sadece ilgili alanları göz önünde tutarak yapmaları gerekmektedir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından Başvurma Belgesine kodlanan bilgiler esas alınır. Başvurma Belgesine kodlanan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumludur.

Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybeder.

Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, bu durumlarını gösteren bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporunu, Başvurma Belgesine eklemek zorundadırlar. Okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmaz, bu adaylar ile ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici yardımı verilir.

Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılır.

Başvurma Belgesini teslim etmeyen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Sınav sonrasında, Merkezimize ulaşan her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve varsa eksikler bir tutanakla tespit edilir. İlgili yılın DGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, cevap kağıdı veya soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca, bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilmesi için,

sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi,

kopya alma veya verme girişiminde bulunmaması,

cevap kağıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması,

kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kağıdına doğru olarak işaretlemiş olması,

kendisine verilen soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere ad, soyad ve T.C. Kimlik Numarası ile salon numarası bilgilerini yazması,

cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,

soru kitapçığı, cevap kağıdı, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile varsa diğer belgeleri eksiksiz olarak salon görevlilerine teslim etmesi,

sınavın diğer kurallarına uyması

zorunludur.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu halde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları halde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları Merkezimizce geçersiz sayılır.

Adaylar, nedenini belirtmek suretiyle sınav veya yerleştirme sonucunun yeniden incelenmesini isteyebilirler. Bu adaylar isteklerini mutlaka ilgili yılın kılavuzunun sonuna eklenmiş olan “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği”ni veya fotokopisini kullanarak Merkezimize bildirebilirler.

Adaylar hazırladıkları dilekçeyi PTT kanalıyla “ÖSYM Sınav Hizmetleri Bölümü”ne gönderebilirler.

Kendisi ile ilgili sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 30 gün içinde bir dilekçe ile başvurmalıdırlar. Süre hesabında dilekçeye ÖSYM Genel Evrak Birimince basılan tarih damgası esas alınır. Sınav evrakı Merkezimizde sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organları dışında, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.

Merkezimiz tarafından adaylara gönderilen Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, Sınav Sonuç Belgesi vb. belgelerin postadaki gecikmesinden veya kaybolmasından Merkezimiz sorumlu değildir. Belgeleri ellerine geçmeyen veya belgelerini aldıktan sonra kaybeden adaylar, mutlaka ilgili yılın kılavuzunun sonuna eklenmiş olan “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği”ni veya fotokopisini kullanarak Merkezimize başvurabilirler.

Adaylar doldurdukları dilekçeyi PTT kanalıyla “ÖSYM Sınav Hizmetleri Bölümü”ne gönderebilirler. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi için gönderilen dilekçeler, sınava bir hafta kalıncaya kadar Merkezimize ulaştığı takdirde işleme konur ve istenen belgeler postalanır. Daha sonra gelen dilekçeler işleme konmaz. Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında DGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurular işleme alınabilir.

Dilekçeyle başvurma yoluna gidecek adayların zamanı iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine zamanında ulaşıp ulaşamayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarınadır.

DGS’de 80 sayısal ve 80 sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanmaktadır. Sınav süresi 3 saat’dir. (180 dakika)

Sayısal Konular
1-) Kümeler
2-) Sayılar
3-) Bölünebilme Kuralları
4-) Rasyonel Sayılar
5-) Üslü İfadeler, Köklü İfadeler
6-) Eşitsizlik, Mutlak Değer
7-) Özdeşlikler, Çarpanlara Ayırma
😎 Oran-Orantı
9-) Denklem Çözme
10-) Problemler
11-) Sayısal Mantık
12-) Geometri

Sözel Konular
1-) Sözcük
2-) Cümle
3-) Paragraf
4-) Anlatım Bozukluğu
5-) Şifre Çözümü
6-) Çözümleme ve Mantıksal Akıl Yürütme

————————————–

DGS’ye başvuran adaylardan her biri için önlisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanır.

Adayların Önlisans Başarı Puanlarının (ÖBP) hesaplanmasında önlisans programında almış oldukları notların ortalamasından meydana gelen akademik ortalama esas alınır. İlgili öğretim yılında mezun olabilecek olanların, DGS’ye başvursun veya başvurmasın akademik ortalamaları mezun oldukları önlisans programlarından toplanır ve mezun olunan her program ayrı olmak üzere bu akademik ortalamaların ortalama ve standart sapmaları hesaplanır. Bu ortalama ve standart sapmalar kullanılarak adayların akademik ortalamaları, ortalaması 50 standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Bu standart puanlar ilgili öğretim yılında mezun olabilecek adayların önlisans başarı puanlarını oluşturur. İlgili öğretim yılında mezun sayısı 5’ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi programlarına ait hesaplanmış bir ortalama bulunuyorsa bu adayların başarı puanlarının hesabında ortalamanın bulunduğu öğretim yılına ait ortalama ve standart sapmalar kullanılır. İlgili öğretim yılından önce mezun olan adayların önlisans başarı puanlarının hesaplanmasında, mezun olduğu öğretim yılında mezun durumda olanların akademik ortalamalarından hesaplanan ortalama ve standart sapmalar kullanılır.

ÖBP olarak,

a ) İlgili öğretim yılında mezun sayısı 5’ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi programları için hesaplanmış ortalama ve standart sapmalar yok ise bu program mezunu adaylara 50,

b ) Mezun olacakları/oldukları programın ortalama ve standart sapmaları bulunduğu halde önlisanstaki akademik ortalamaları bildirilmeyen adaylara 30,

c ) KKTC hariç yurt dışındaki önlisans programlarından mezun olan adaylara da 50

verilir.

Önlisans başarı puanı hesaplanırken, ortalamanın üstünde 3 standart sapmadan daha büyük olan puanlar ortalamadan 3 standart sapma farklı olarak, ortalamanın altında 2 standart sapmadan daha küçük olan puanlar, ortalamadan 2 standart sapma farklı olarak kabul edilecektir.

DGS’de kullanılan önlisans başarı puanının hesaplanmasında meslek yüksekokulu müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafından ÖSYM’ye ulaştırılan akademik ortalamalar ve diğer bilgiler kullanılır. Bu bilgiler ÖSYM’ye ulaştıktan sonra bu bilgilerle ilgili değişiklik istekleri işleme alınmaz.

————————————-

ÖSYM BASIN DUYURUSU

2009 DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS)

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 12 Temmuz 2009 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak illeri ile Lefkoşa’da yapılacaktır.

2009 DGS’ye meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar başvurabileceklerdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları, ülkemizde meslek yüksekokulu adını taşımayan fakat bir mesleğe hazırlayan önlisans programlarından mezun olanlar ve aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilenler de 2009 DGS’ye başvurabilirler.

Ankara Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programlarına yerleştirme ilgili Üniversite tarafından adayların DGS puanlarına göre yapılacağından, bu programlara başvuracak adayların da DGS’ye girmeleri zorunludur.

2009 DGS’ye başvurma işlemleri 11 Mayıs 2009 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2009 tarihinde sona erecektir.

Bu sınavda adaylara lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesine yönelik bir yetenek testi uygulanacaktır. Test sayısal ve sözel bölümlerden oluşmaktadır.

Yerleştirme işlemi sınav sonuçları açıklandıktan sonra merkezi olarak, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgi, 2009 DGS sonuçları açıklandıktan sonra, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sayfasında yer alacaktır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM’nin internet sayfasında yayınlanan kılavuzdan yararlanmaları gerekmektedir.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2009 DGS Kılavuzu ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Kılavuzda başvurma, sınav, değerlendirme, tercih işlemleri ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 50.00 TL olan sınav ücreti başvuru işleminden önce ilgili bankaya yatırılmalıdır. Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Son iki yıl içinde DGS’ye başvurmuş olan adaylar başvurularını, isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapacaklardır. Son iki yıl içinde DGS’ye başvurmamış adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır. Başvuruda 3.00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir.

Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sayfasından duyurulacaktır.

www.www.labvet.club

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

2 thoughts on “Dikey Geçiş Sınavı İle Veterinerliğe Geçme…”

  1. arkadaşlar mühendislik fakültesinde okumaktayım veterinerliğe geçiş yapmak için açıköğretimde ne okumalıyım ve ordan vet. geçiş zor oluyor mu ilgilenirseniz şimdiden teşekürler

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir