fırat üniversitesi personel alımı

Fırat Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

fırat üniversitesi personel alımı
fırat üniversitesi personel alımı

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır.

 

UNVANIKADRO

KODU

ADEDİARANAN NİTELİKLER (1)ARANAN NİTELİKLER (2)
Fizyoterapist011Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

3. Basamak Kamu Hastaneleri Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon kliniğinde çalışıyor olmak ve Anatomi alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak.
021Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diyetisyen031Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programından mezun olmak3. Basamak Kamu Hastanelerinde Enteral Parenteral ünitesinde Diyetisyen olarak çalışıyor olmak.
Sağlık Teknikeri044Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans Programından mezun olmak3. Basamak Kamu Hastaneleri Ameliyathane biriminde çalışıyor olmak ve en az 13 yıl Anestezi Teknisyeni veya Teknikeri olarak görev yapmış olmak.
051Radyoterapi Önlisans Programından Mezun Olmak3. Basamak Kamu Hastaneleri Radyasyon Onkoloji bölümünde çalışıyor olmak.
061Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.3. Basamak Kamu Hastanelerinde en az 10 yıl çalışmış olmak ve Radyoloji MRI Ünitesinde Fonksiyonel ve Kardiak MRI çekimlerini yapıp işleyebileceğini belgelemek.
071Veterinerlik Bölümü, Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programından mezun olmak.3. Basamak Kamu Hastanelerinde çalışıyor olmak.
Röntgen Teknisyeni (Döner Sermaye)082Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.3. Basamak Kamu Hastanelerinde en az 10 yıl çalışmış olmak ve Radyoloji MRI Ünitesinde Fonksiyonel ve Kardiak MRI çekimlerini yapıp işleyebileceğini belgelemek.
Hemşire0926Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.
102Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Plastik Cerrahi Ve Rekonstrüktif Kliniğinde çalışıyor olmak.
111Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Genel Cerrahi Kliniğinde çalışıyor olmak.
121Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Ameliyathane Ünitesinde çalışıyor olmak.
131Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Kalp-Damar Cerrahi Kliniğinde çalışıyor olmak.
141Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Genel Acil Ünitesinde çalışıyor olmak.
151Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Kardiyoloji Kliniğinde çalışıyor olmak.
161Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde çalışıyor olmak.
171Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Gastroenteroloji Kliniğinde çalışıyor olmak.
181Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışıyor olmak.
191Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Anjiyo Ünitesinde çalışıyor olmak.
201Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Hemodiyaliz Ünitesinde çalışıyor olmak.
212Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde çalışıyor olmak.
UNVANIKADRO

KODU

ADEDİARANAN NİTELİKLER (1)ARANAN NİTELİKLER (2)
Hemşire222Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Çocuk Cerrahisi Kliniğinde çalışıyor olmak.
235Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Genel Cerrahi Kliniğinde çalışıyor olmak.
245Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Organ Transplantasyon Ünitesinde çalışıyor olmak.
254Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Büyük Çocuk Kliniğinde çalışıyor olmak.
262Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Ameliyathane Ünitesinde çalışıyor olmak.
271Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Kalp-Damar Cerrahi Kliniğinde çalışıyor olmak.
285Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Genel Acil Ünitesinde çalışıyor olmak.
292Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde çalışıyor olmak.
304Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde çalışıyor olmak.
314Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Kardiyoloji Kliniğinde çalışıyor olmak.
321Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Genel Dahiliye Ve Göz Hastalıkları Kliniğinde çalışıyor olmak.
331Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Nöroşirurji Hastalıkları Kliniğinde çalışıyor olmak.
342Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Üroloji Kliniğinde çalışıyor olmak.
352Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Gastroenteroloji Kliniğinde çalışıyor olmak.
361Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Çocuk Acil Ünitesinde çalışıyor olmak.
375Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışıyor olmak.
381Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Anjiyo Ünitesinde çalışıyor olmak.
392Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde çalışıyor olmak.
402Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri K.B.B. Kliniğinde çalışıyor olmak.
411Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Yanık Ünitesinde çalışıyor olmak.
422Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Jinekoloji Kliniğinde çalışıyor olmak.
431Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Romatoloji Kliniğinde çalışıyor olmak.
442Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Onkoloji Kliniğinde çalışıyor olmak.
453Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Nöroloji Kliniğinde çalışıyor olmak.
461Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.3.Basamak Kamu Hastaneleri Göğüs Cerrahi Kliniğinde çalışıyor olmak.
Toplam113
Not: Adaylar aranan hizmet ve görev yapma şartlarını resmi yazı ile belgelemek zorundadır. Belgelenemeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, (Sadece atanacak adaylara yapılacaktır.)

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.

3- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ :

1- Başvurular; 17.07.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına, başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte yapılacaktır.

2- Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirmede lisans mezunları için KPSSP3, lise mezunları için KPSS94 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanma başvurusu olmadığı veya ilgilinin aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Kadro kodu 10 ile 46 arasında olan Hemşire kadrolarına başvuru olmaması veya anılan kadrolarda yedek kalmaması durumunda 09

Kadro koduna başvuran adaylardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya her hangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (Ektedir)

2- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

3- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Hizmet veya görev belgesi (Aranan Nitelikler 2 bölümünde ayrıca nitelik istenen kadrolara başvuranlar için)

Not: İlanımız 02.07.2017 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Personel Daire Başkanlığı)

ELAZIĞ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca Üniversiteniz

hastanesine alınacak Sözleşmeli ……………………………………………. pozisyonuna başvurmak

istiyorum.

Gereğini arz ederim………. /………. /2017

İsim Soyisim

İmza

Başvurduğu Kadro

Kodu

Başvurduğu Kadro Unvanı
Adı Soyadı
TC Kimlik No
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Mezun Olduğu Okul/Bölüm
KPSS Puanı
Adresi / İli
Ev Telefonu
Cep Telefonu

EKLER:

1- Öğrenim belgesi fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

2- KPSS Sınav sonuç belgesinin fotokopisi (Sorgulama Kodu Belirgin Olacaktır)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Hizmet belgesi (Resmi Onaylı Olacaktır)

5- Fotoğraf

kaynak: memurlar.net

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir