Gıda tarım ve hayvancılık bağanlığı personel alım ilanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Osmaniye İlinde Uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı İvesi Irkı Koyun Alt Projesi ve Halk Elinde Hayvan Islahı Akkaraman Irkı Koyun Alt Projesinde İstihdam edilmek ve sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen niteliklere sahip toplam 2 (iki) adet Proje Teknik Elemanı alınacaktır. Müracaatlar aşağıda belirtilen tarihler arasında il Müdürlüğü Bünyesinde kurulacak olan Müracaat Kabul Bürosuna yapılacaktır.

Müracaat Yeri: Osmaniye İli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü)

Müracaat Tarihi : 22.08.2016 – 10.09.2016

Projede İstihdam Edilecek Proje Yürütücüsünün Nitelikleri :

a)  T.C. Vatandaşı olması,

b) Türkiye’de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim/zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (hayvancılık alanı) mezunları olması,

c)  Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 (on iki) ay tecilli olması,

d)  Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,

e)  Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması,

f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir),

g)  Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi tercih sebebidir.

Müracaatta istenilen belgeler :

  1. Müracaat dilekçesi,
  2. Diploma veya Çıkış Belgesinin tasdikli sureti,
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  4. Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,
  5. İkametgah Belgesi,
  6. Sürücü Belgesi,
  7. Özgeçmiş, varsa Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesinin Tasdikli sureti,
  8. Sabıka Kaydı.
  9. Sağlık Raporu

 

 Başvuru Tarihi, Ön İnceleme ve Sınav

a) Başvurular 22 Ağustos 2016 Pazartesi günü başlayacak olup, 09 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecektir. Başvurular şahsen Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne (Yunusemre Mahallesi İskender Türkmen Caddesi Otogar Yanı-Osmaniye) yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Başvururları kabul edilen adaylar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirleyeceği bir tarihte, Proje Yürütme Kurulu tarafından Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda (Yunusemre Mahallesi İskender Türkmen Caddesi Otogar Yanı-Osmaniye) yazılı/sözlü ve mülakat sınava alınacaktır. Sınav tarihi ayrıca duyurulacaktır.

c) Sınav sonucunda 2 (iki) asil ve 2 (iki) yedek PTE (Proje Teknik Elemanı) belirlenecektir.

Diğer Şartlar

a) Asil olarak belirlenen PTE’ye, yetiştirici temsilcisi yönetimince sözleşme yapılmak üzere davet mektubu gönderilir. Tebligat tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde PTE ile sözleşme imzalanır. Tebligat yapılan asil PTE 15 (on beş) gün içerisinde davete icabet etmez ise, yedek adaya tebligat yapılarak sözleşmeye davet edilir. Tebligat elden imza karşılığında da yapılabilir. Yetiştirici temsilcisi ve PTE arasında imzalanacak olan ek-2 yer alan sözleşme, Proje liderinin uygun görüşü ile il müdürlüğüne teslim edilir. İl Müdürlüğünce mevzuata uygunluk kontrolü yapılan sözleşme, onaylanmak üzere üst yazı ile TAGEM’e gönderilir. PTE’nin görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmede ayrıntılı olarak belirlenir.

 

BİLGİ İÇİN : 

Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Tel:0 328 814 11 76 Dahili:4219

Osmaniye İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği  Tel:0328 812 04 39

Kaynak: gthbhaber

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir