mersinlaborant

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Laborant ve veteriner sağlık teknikeri alımı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2016 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. (Giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden Karşılanacak)

UnvanAdetÖğrenim

Durumu

Aranılan Nitelikler
Sağlık

Teknikeri

1Ön LisansRadyoloji Bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanesinde bölümü ile ilgili yerde en az üç yıl çalışmış olmak. BT ve Kemik Dansitometre QCT belgesi olmak.
Sağlık

Teknikeri

1Ön LisansRadyoloji Bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanesinde bölümü ile ilgili yerde en az üç yıl çalışmış olmak. En az üç yıllık MR Cihazı sertifikası belgelemek. Direkt Röntgen Eğitim Sertifikası olmak.
Sağlık

Teknikeri

3Ön LisansCerrahi Teknikerliği bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanesi ameliyathanesinde en az bir yıl çalışmış olmak.
Sağlık

Teknikeri

1Ön LisansCerrahi Teknikerliği bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanesi ameliyathanesinde en az üç yıl çalışmış olmak.
Sağlık

Teknikeri

2Ön LisansAnestezi Bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanesi

Ameliyathanesinde en az bir yıl çalışmış olmak.

Sağlık

Teknikeri

1Ön LisansTıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunu olmak. Üniversite Hastanesi Biyokimya Laboratuarında en az bir yıl çalışmış olmak
Sağlık

Teknikeri

1Ön LisansTıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunu olmak. Üniversite Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarında en az bir yıl çalışmış olmak
Sağlık

Teknikeri

1Ön LisansPatoloji Laboratuvar Teknikerliği mezunu olmak. Üniversite Hastanesi Patoloji Laboratuarında en az bir yıl çalışmış olmak.
Sağlık

Teknikeri

1Ön LisansLaborant ve Veteriner Sağlık mezunu olmak. Üniversite Hastanesi TPN Ünitesinde en az iki yıl çalışmış olmak -TPN Eğitimi aldığını belgelemek.
Sağlık

Teknikeri

1Ön LisansHidroterapi Teknikerliği Programı mezunu olmak. Üniversite Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde en az iki yıl çalışmış olmak.
Sağlık

Teknikeri

1Ön LisansRadyoloji Bölümü mezunu olmak. En az Üniversite Hastanesi Radyoloji Ünitesinde en az iki yıl çalışmış olmak .En az iki yıl MR Cihazı Sertifikasına sahip olmak.
Sağlık

Teknikeri

1Ön LisansTıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunu olmak .Üniversite Hastanesinde en az iki yıl Kan Transfüzyon merkezinde çalıştığını belgelemek.
Diğer Sağlık Personeli5Ön LisansAcil Tıp Teknisyenliği mezunu olmak.
Hemşire3LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire2LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire1LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesi Ortopedi Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire2LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesinde Genel Cerrahi Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire1LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire1LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesinde Çocuk Cerrahi Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire4LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesi Yetişkin Acil Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire1LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesi Ameliyathane Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire1LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde Hemodiyaliz Sertifikası ile en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire1LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesi Onkoloji / Hematoloji Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire2LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire1LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire2LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesi 2. Basamak Koroner Yoğun Bakımda en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire6LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesinde 3. Basamak Dahili Bilimler Yoğun Bakımında en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire1LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesinde 3. Basamak Yoğun Bakım Bilim Dalı

Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire2LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesinde 3. Basamak Çocuk Yoğun Bakımında Çocuk Yoğun Uzmanı Eşliğinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Hemşire1LisansÜniversite Hastanesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Birimine en az bir yıl çalışmış olmak.TSE tarafından düzenlenmiş TS EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.Uluslararası bir belgelendirme kuruluşundan İSO 14001 Çevre

Yönetim Sistemleri ve İç Denetçi Eğitim sertifikasına sahip olmak.

Hemşire18LisansSağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversite Hastanesinde en az 6 Ay çalışmış olmak.

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranacaktır.

2- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe

kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

6- Başvurular incelendikten ve güvenlik soruşturmaları tamamlandıktan sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız)

2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- Diploma Fotokopisi

4- Kimlik Fotokopisi

5- Fotoğraf (1 Adet)

6- Özel şartlarda istenen çalışma belgesi (İsme veya ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı)

7- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Form İçin Tıklayınız)

BİLGİ İÇİN

Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği

Tel: 0324 241 00 00 (Dahili 21062 / 21064)

İlanın Yayımlandığı Gazete :Vatan

İlanın Yayımlandığı Tarih :12.06.2017

Son Başvuru Tarihi :28.06.2017 Mesai Bitimi

kayak: <a href=”http://ilan.memurlar.net/ilan/38908/mersin-universitesi-sozlesmeli-70-personel-alacak.htm” rel=”nofollow”>Memurlar.net</a>

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir