laborant

Milli Savunma Bakanlığı Memur Alım İlanı (Laborant ve Veteriner Sağlık Alımı)

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI,

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

VE KUVVET KOMUTANLIKLARINA

2017 YILI

MEMUR ALIMLARI

Başvuru Tarihleri

28 Aralık 2017-12 Şubat 2018

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Danışma AdresiMSB Personel Temin Daire Başkanlığı CEBECİ/ANKARA Posta Kodu:06620
İrtibat Telefonu(0312) 562 05 43 (2345-2353-2354)
Genel Ağ (İnternet) Adresiwww.msb.gov.tr

İÇİNDEKİLER

SIRA

NO

BAŞLIKSAYFA

NO

1.DEVLET MEMURU HAKKINDA BİLGİ3
2.GENEL HUSUSLAR3
3.BAŞVURU
a. Kimler Başvurabilir?3
b. Başvuru Koşulları3
c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?4
ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?5
4.SEÇİM AŞAMALARI
a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?5
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?5
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?5
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?6
d. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?6
e. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?7
f. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?7
5.BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI7
6.TABLOLAR
TABLO-1 FAALİYET TAKVİMİ
TABLO-2 KONTENJAN VE NİTELİK KODLARI

1. DEVLET MEMURLUĞU HAKKINDA BİLGİ Değerli adaylar;

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2‘de yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel seçimi yapılacaktır.

Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme faaliyetleri ile devlet memurluğuna ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında devlet memuru olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

a. Devlet memuru olma süreci;

T emin süreci ön başvuru, başvuru, kayıt kabul, uygulamalı sınav (TABLO-2‘de hangi unvanlar için yapılacağı belirtilmiştir.) mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

İşlemleri olumlu olarak tamamlanan adayların dosyaları, atamaları yapılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Adayın ataması yapılmak üzere tebligatı gönderilir. Atama tebligatı tarihinden itibaren belirtilen tarihte adayın atandırıldığı görev yerine katılması zorunludur.

On beş gün içerisinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal edilir.

Sürecin herhangi bir aşamasında işlemleri iptal edilen, feragat eden vb. adayların yerine aynı esaslarda yedek listeden aday planlaması yapılır.

b. Özlük hakları;

Memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir.

2. GENEL HUSUSLAR

a. Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınavlar TABLO-1‘deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Başvuru koşullarını sağlayan adayların ön başvurularını 28 Aralık 2017 – 12 Şubat 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

b. Memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-2‘dedir.

c. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

ç. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yasama, yürütme ve yargı organları ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

d. Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz.

3. BAŞVURU

a. Kimler Başvurabilir

(1) Memurluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-2‘de belirtilen unvanlar için başvurabilir. Adaylar sadece bir unvan tercihi yapabilecektir. Birden fazla yapılan unvan tercihlerinde ilk sıradaki tercih dikkate alınacaktır.

(2) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Milli Savunma Üniversitesi’ne alımı yapılacak 100 memur kadrosu için, kılavuzda güncelleme yapılacaktır. Adaylar, yapılacak güncellemeleri www.msb.gov.tr adresinden takip ederek başvurularını güncelleyebilecek/yeni başvuru yapabileceklerdir.

b. Başvuru Koşulları

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak,

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından “Memur Adayı Olur” kararlı sağlam raporu almış olmak,

(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

(6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),

(7) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016- KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Başvurular, www.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018 tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Başvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecektir. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve aday numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.

(2) Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (tercihleriniz, aday numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız faydanıza olacaktır.

(3) Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

(4) 26 Şubat 2018 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

(5) Ön başvurusu kabul edilen adaylar , 12 Mart 2018 tarihine kadar posta/kargo veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/Ankara’da bulunduracaklardır. (12 Mart 2018 tarihinden sonra MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)

(6) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS’den aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına) çağrılacaktır.

ç . Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir. Adayların başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri esnasında kontrol edilecektir.

(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

(3) Genel Ağ üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından aday numarası verilmektedir. Aday numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece aday numarası ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.

4. SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi) , kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.), mülakat sınavı (Her unvan için yapılacaktır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

Uygulamalı sınava ve mülakat sınavlarının yapılacağı yer ve zaman bilahare www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getire ceksiniz?

Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’inci madde üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı-soyadı ve tercih edilen unvan (Aşçı, Elektrik Teknisyeni, Elektronik Mühendisi vb.) yazılacaktır (Kendilerine yapılan çağrı neticesinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata gelen, aşağıdaki evrakları teslim eden ve şartları uyan/belge eksiği olmayan adaylar asıl başvuru yapmış sayılacaklardır.).

(1) Sınav Çağrı Belgesi,

(2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

(4) Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenlerden ortaöğretim mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, ön lisans veya lisans mezunları için Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan alınmış denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

(5) Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet, KPDS/YDS belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi,

(6) Erkek Adaylar İçin;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,

(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(7) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Şehit/Gazi Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.),

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 sayfa olan form, adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, arkalı önlü olacak şekilde 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun ön yüzünün sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) imzalı olarak kayıt kabul aşamasında teslim edilecektir. (Dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

(9) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

(10) 12 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş renkli fotoğraf olacak ve fotoğrafların arka tarafına adayın adı, soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır.).

ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

Ön başvurusunu yapan, KPSS notu olan, başvuru için istenen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığına gönderen/teslim eden adaylardan, mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava alınacaktır. Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için, alınacak personel sayısının altı katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınavlara çağrılacaktır.

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü (Kayıt-Kabul):

Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(2) Uygulamalı Sınav:

(a) Sadece TABLO-2‘de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır.

(b) Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacak, sınavda başarılı olan ve kontenjana giren adaylar ikinci gün mülakat sınavına gireceklerdir.

(c) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(3) Mülakat sınavı (Görüşme):

(a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.

(b) Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

d. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat sınavı notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.

(2) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

(3) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

(4) Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek) tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (müteakip günlerde de) sırası gelen adaydan itibaren çağrı yapılabilecektir. (Sınavlar süresince adayların www.msb.gov.tr adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.).

(5) Yapılan sınavlar sonuçları, www.msb.gov.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

e. Sağlık Muayene İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

(1) Adaylar ın sağlık raporu işlemleri için, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.

(2) Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ile ih bar ve kontrol muayenelerine ilişkin işlemler 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Buna gore;

Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (İl Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir. Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir. Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir.

(3) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

f. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların tebligatları internet ortamında yapılacaktır. Gerekli görüldü takdirde adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

(2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

a. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

b. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

c. Adaylar aşağıda açıklanan başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu’nu” tıklayarak dolduracaklardır.

BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

S.Nu.BaşlıkAlt BaşlıkAçıklamalar
1T.C. Kimlik NumarasıT.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
2AdıAdınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak yazınız.
3SoyadıSoyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.
4Kimlik

Bilgileri

(e-devlet

Baba AdıBabanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
5Anne AdıAnnenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
6sayfası

üzerinden

alınacaktır.)

Doğum TarihiDüzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.
7Doğum YeriNüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.
8Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlNüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.
9Cilt NumarasıNüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
10Aile Sıra NumarasıNüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğ inde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
11Sıra NumarasıNüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
12CinsiyetCinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.
13Aile BilgileriGazi veya şehit eş veya çocuğu musunuz?Bu alana gazi veya şehit eş veya çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.
14Sürekli İkamet AdresiHalen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde “Adres Kayıt Sistemine” kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.
15Posta koduPosta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.
16İlİlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.
17İletişim

Bilgileri

İlçeİlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.
18E-posta (e-mail) adresiSize en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.
19Telefon numarası (cep telefonu)Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
S.Nu.BaşlıkAlt BaşlıkAçıklamalar
20Telefon numarası (ev telefonu)Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
21Eğitim Durumu (Lise ve Dengi Okul)2016 yılı KPSS’ye girdiğinizde lise ve dengi okul mezunu iseniz ; mezun olduğunuz lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.
22Eğitim Durumu (Ön Lisans ve MYO)2016 yılı KPSS’ye girdiğinizde ön lisans ve MYO mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.
23Eğitim

Bilgileri

Eğitim Durumu (Lisans ve Lisans Üstü)2016 yılı KPSS’ye girdiğinizde 4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.
24EhliyetSahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz.

Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve halen belgenizi almadıysanız, kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

25Yabanci Dil SeviyesiÖğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.
26Tercih ettiği UnvanTercih ettiğiniz unvanı ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan unvanı işaretleyiniz. (Sadece bir unvan tercih edilecektir.) (Unvanların karşısındaki il tercihleri ve il öncelik sıralarını içeren dilekçe Kayıt-Kabul aşamasında
adaylardan yazılı olarak alınacaktır.)
27Kılavuzda Belirtilen Şartları Taşıyorumİlgili alandan size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Tüm seçim aşamalarından sonra adayların değerlendirmesi yapılarak puan sırasına göre asil ve yedek olarak belirlenen adaylara duyuru www.msb.gov.tr Genel Ağ adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, çağrı mektubu gönderilmeyecek ve gazete ilanı verilmeyecektir. Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğundadır. “Sonuçları veya çağrıyı görmedim” gibi mazeretler yeni bir hak doğurmayacaktır. Bu nedenle, adayların durumlarını Genel Ağdan takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan,

asil ve yedek listede yer alan adaylardan çağrıldıkları tarihte gelmeyenler, haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

2017 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

S.No.FaaliyetTarih
1Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması28 Aralık 2017-12 Şubat 2018 (Saat 17.00’a kadar.)
2Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesinin genel ağ (internet) üzerinden yayımlanması26 Şubat 2018’den sonra
3Ön başvurusu kabul edilen adayların, istenilen belgeleri M.S.B. Personel Temin Daire Başkanlığı’nda bulundurması12 Mart 2018 tarihine kadar
4Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanması19 Mart 2018’den sonra
5Sınavların icrası (Mülakat/Uygulamalı sınav)Müteakiben Yayımlanacaktır.
6Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)Müteakiben Yayımlanacaktır.

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

1. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra “ONAY” sayfasındaki bilgile ri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

2. Ön Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

3. Mevcut ön başvuru bilgilerinizi, “Ön Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Ön Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsi niz.

5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybederseniz “Aday Numaramı Unuttum” seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı , sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

TABLO-2

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI DEVLET MEMURU AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

S.

NO.

UNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİATANACAĞI

BİRİM

ATAMADA

TERCİH

EDİLECEK

İLLER

UYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1Adisyon

Görevlisi

YHS135KPSSP94E/KMSBANKARALise veya dengi okul mezunu olmak.
2Almanca

Çevirmen

GİH91KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların mütercim/tercümanlık, Alman dili ve edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak.(YDS) Almanca alanında en az 80 (seksen) puana veya ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir puana sahip olmak.
3Arapça

Çevirmen

GİH91KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların mütercim/tercümanlık, Arap dili ve edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak.(YDS) Arapça alanında en az 80 (seksen) puana veya ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından buna

denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir puana sahip olmak.

4AşçıYHS106KPSSP93E/KMSBANKARAYAPILACAKTIRAşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ön lisans programlarının birinden mezun olmak veya herhangi bir ön lisans programından mezun olup aşçılık bonservisine veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. Ön lisans mezunu yeterli başvuru olmadığı taktirde; Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup aşçılık bonservisine veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.Mesleği ile ilgili bonservis veya aşçılık sertifikasına sahip olmak.
5AvukatAHS925KPSSP03E/KMSBANKARAHukuk lisans programından mezun olmak.Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak.
6BahçıvanYHS133KPSSP94E/KMSBANKARALise, mesleki veya teknik eğitim veren liselerden tercihen bahçecilik, bahçe bitkileri, tarım teknolojileri veya dengi mezunu olmak.Lise mezunu olanlardan Branşında mesleki yeterlilik

sertifikası bulunmak.

7Bilgisayar

Mühendisi

THS817KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmak.
8BiyologSHS81KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin biyoloji bölümü mezunu olmak.
9Çevre

Mühendisi

THS82KPSSP03E/KMSBANKARAÜniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
10EczacıSHS91KPSSP03E/KMSBANKARAEczacılık Fakültesi Mezunu Olmak.
S.

NO.

UNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİATANACAĞI

BİRİM

ATAMADA

TERCİH

EDİLECEK

İLLER

UYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
11Elektrik

Mühendisi

THS86KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu olmak.İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası sahibi olmak, tercihen İngilizce bilen (YDS notu 50 ve üzeri).
12Elektrik-

Elektronik

Mühendisi

THS810KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
13Elektronik

Mühendisi

THS82KPSSP03E/KMSBANKARAÜniversitelerin Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
14Elektronik ve

Haberleşme

Mühendisi

THS82KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
15Endüstri

Mühendisi

THS814KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
16Fizik Müh.THS82KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin Fizik Müh. bölümünden mezun olmak.
17FizikçiTHS81KPSSP03E/KMSBANKARAFen fakültelerinin fizik bölümü mezunu olmak.Tercihen alanında yüksek lisans yapmış, YDS sınavında

(İngilizce, Almanca) asgari C seviyesinde notu olmak.

18FizyoterapistSHS81KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü mezunu olmak.
19Fransızca

Çevirmen

GİH91KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların mütercim/tercümanlık, Fransız dili ve edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak.(YDS) Fransızca alanında en az 80 (seksen) puana veya ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir puana sahip olmak.
20Gemi İnşa MühendisiTHS84KPSSP03E/KMSBANKARAÜniversitelerin Gemi İnşaatı Müh. bölümünden mezun olmak.İngilizce Bilmek ve İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası sahibi olmak
21Genetik Müh.THS82KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin Genetik Müh. bölümlerinin birinden mezun olmak.
22Gıda

Mühendisi

THS81KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
23Hukuk

Uzmanı

GİH99KPSSP03E/KMSBANKARAHukuk lisans programından mezun olmak.
S.

NO.

UNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİATANACAĞI

BİRİM

ATAMADA

TERCİH

EDİLECEK

İLLER

UYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
24İngilizce

Çevirmen

GİH92KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların mütercim/tercümanlık, İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak.(YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen) puana veya ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir puana sahip olmak.
25İnşaat

Mühendisi

THS83KPSSP03E/KMSBANKARAÜniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
26İstatistikçiTHS87KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin İstatistik bölümü mezunu olmak.
27KaloriferciYHS133KPSSP94E/KMSBANKARALise veya dengi okul mezunu olmak.Mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak.
28Kimya

Mühendisi

THS83KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin Kimya Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
29Koruma ve

Güvenlik

Görevlisi

GİH1312KPSSP93E/KMSBANKARAÖzel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik ön lisans programlarının birinden mezun olup 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak. Ön lisans mezunu yeterli sayıda personel başvurmadığı taktirde; Lise veya dengi okul mezunu olup 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince Özel Güvenlik

Sertifikasına sahip olmak.

30Makine

Mühendisi

THS822KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak.İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası sahibi olmak
31MarangozTHS122KPSSP94E/KMSBANKARALise, mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tercihen ahşap teknolojileri, mobilyacılık veya dengi dalı mezunu olmak.Lise mezunu olanlardan halk eğitim veya çıraklık eğitim merkezlerinden

mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak.

32MemurGİH132KPSSP94E/KMSBANKARAOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
33MimarTHS82KPSSP03E/KMSBANKARAÜniversitelerin Mimarlık Fakültesi bölümünden mezun olmak.
34Moleküler Biyoloji ve GenetikçiTHS81KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu olmak.
35MuhasebeciGİHS101KPSSP93E/KMSBANKARAYüksek Öğrenim Kurumlarının Muhasebe Ön lisans ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.
36Nükleer

Enerji Müh.

THS81KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin Nükleer Enerji Müh. bölümünden mezun olmak.
37Peyzaj

Mimarı

THS82KPSSP03E/KMSBANKARAÜniversitelerin Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olmak.
38PsikologSHS82KPSSP03E/KMSBANKARAÜniversitelerin Psikoloji Bölümünden mezun olmak.
S.

NO.

UNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİATANACAĞI

BİRİM

ATAMADA

TERCİH

EDİLECEK

İLLER

UYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
39Resepsiyon

Görevlisi

GİH132KPSSP94E/KMSBANKARALise veya dengi okul mezunu olmak.
40Rusça

Çevirmen

GİH91KPSSP03E/KMSBANKARAFakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların mütercim/tercümanlık, Rus dili ve edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak.(YDS) Rusça alanında en az 80 (seksen) puana veya ÖSYM

tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir puana sahip olmak.

41Santral

Operatörü

GİH121KPSSP94E/KMSBANKARAMeslek liselerinin telekomünikasyon bölümü mezunu olmak
42SosyologTHS81KPSSP03E/KMSBANKARAÜniversitelerin Sosyoloji Bölümü Mezunu Olmak.İngilizce bilmek.
43Tekniker

(Elektrik)

THS93KPSSP93E/KMSBANKARAYüksekokulların elektrik, elektrik/elektronik teknolojileri veya dengi bölümlerinin birinden mezun olmak.
44Tekniker

(Makine)

THS92KPSSP93E/KMSBANKARAYüksekokulların makine teknikerliği veya dengi bölümlerinin birinden mezun olmak.
45Tekniker

(Peyzaj)

THS91KPSSP93E/KMSBANKARAYüksekokulların peyzaj teknikerliği veya dengi bölümlerinin birinden mezun olmak.
46Tekniker

(Asansör)

THS92KPSSP93E/KMSBANKARAYüksekokulların makine teknikerliği veya dengi bölümlerinin birinden mezun olmak.
47Tekniker

(Bilgisayar)

THS98KPSSP93E/KMSBANKARAYüksekokulların Bilgisayar Bölümü mezun olmak.
48Tekniker

(Harita)

THS91KPSSP93E/KMSBANKARAHarita ve Kadastro ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
49Tekniker

(İklimlendirme)

THS92KPSSP93E/KMSBANKARAYüksekokulların iklimlendirme teknikerliği veya dengi bölümlerinin birinden mezun olmak.
50Tekniker

(İnşaat)

THS92KPSSP93E/KMSBANKARAİnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
51Tekniker

(ziraat)

THS92KPSSP93E/KMSBANKARAYüksekokulların ziraat teknikerliği veya dengi bölümlerinin birinden mezun olmak.
52Teknisyen

(Asansör)

THS122KPSSP94E/KMSBANKARALise, mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tercihen makine veya dengi dalı mezunu olmak.Lise mezunu olanlardan halk eğitim veya çıraklık eğitim merkezlerinden

mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak.

53Teknisyen

(Elektrik)

THS123KPSSP94E/KMSBANKARAYAPILACAKTIRLise, mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tercihen elektrik, elektronik teknolojileri, elektrik tesisatları ve pano monitörlüğü dalı mezunu olmak.Lise mezunu olanlardan halk eğitim veya çıraklık eğitim merkezlerinden

mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak.

S.

NO.

UNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİATANACAĞI

BİRİM

ATAMADA

TERCİH

EDİLECEK

İLLER

UYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
54Teknisyen

(Elektronik)

THS121KPSSP94E/KMSBANKARAMeslek Lisesinin elektronik bölümünden mezun olmak.
55Teknisyen

(İklimlendirme)

THS122KPSSP94E/KMSBANKARAOrtaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.Lise mezunu olanlardan halk eğitim veya çıraklık eğitim merkezlerinden

mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak.

56Teknisyen

(Oto)

THS121KPSSP94E/KMSBANKARALise, mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tercihen otomotiv, motor veya dengi dalı mezunu olmak.Lise mezunu olanlardan halk eğitim veya çıraklık eğitim merkezlerinden

mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak.

57Teknisyen

(İnşaat)

THS122KPSSP94E/KMSBANKARALise, mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tercihen inşaat veya dengi dalı mezunu olmak.Lise mezunu olanlardan halk eğitim veya çıraklık eğitim merkezlerinden

mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak.

58Teknisyen

(Sıhhi

Tesisat)

THS124KPSSP94E/KMSBANKARAYAPILACAKTIRLise, mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tercihen sıhhi tesisat veya dengi dalı mezunu olmak.Lise mezunu olanlardan halk eğitim veya çıraklık eğitim merkezlerinden

mesleği ile ilgili kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmak.

59.Teknisyen

Yardımcısı

(Brülör

Tamircisi)

THS131KPSSP94E/KMSBANKARAMesleki ve teknik eğitim veren lise veya dengi okul mezunu olmak.Mesleği ile ilgili tecrübeli olmak. Mesleki lise mezunu olmayanlar için mesleki yeterlilik belgesi ile Milli Eğitim Bakanlığından alınan ustalık belgesine sahip olmak.
60.Teknisyen

Yardımcısı

(Fayansçı-

Karocu)

THS131KPSSP94E/KMSBANKARAMesleki ve teknik eğitim veren liselerin Yapı Bölümü mezunu olmak veya lise ve dengi okul mezunu olmak.Mesleki lise mezunu olmayanlar için mesleki yeterlilik belgesi ile Milli Eğitim Bakanlığından alınan ustalık belgesine sahip olmak.

ASAL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MEMURU AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

S.

NO

UNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİATANACAĞI BİRİMATAMADA

TERCİH

EDİLECEK

İLLER

UYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER

NİTELİKLER

61.VHKİ (1)GİH102KPSSP93E/KMSBŞIRNAKYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi.
62.VHKİ (2)GİH102KPSSP93E/KMSBŞIRNAKYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi.
63.VHKİ (3)GİH102KPSSP93E/KMSBERZİNCANYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi
64.VHKİ (4)GİH101KPSSP93E/KMSBISPARTAYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi.
65.VHKİ (5)GİH102KPSSP93E/KMSBŞIRNAKYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi.
66.VHKİ (6)GİH101KPSSP93E/KMSBŞANLIURFAYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi.
67.VHKİ (7)GİH101KPSSP93E/KMSBŞANLIURFAYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi.
68.VHKİ (8)GİH101KPSSP93E/KMSBMARDİNYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi.
69.VHKİ (9)GİH101KPSSP93E/KMSBHAKKARİYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi
70.VHKİ (10)GİH101KPSSP93E/KMSBVANYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi.
71.VHKİ (11)GİH101KPSSP93E/KMSBVANYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi.
72.VHKİ (12)GİH101KPSSP93E/KMSBDİYARBAKIRYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi.
73.VHKİ (13)GİH101KPSSP93E/KMSBİSTANBULYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi.
74.VHKİ (14)GİH101KPSSP93E/KMSBİSTANBULYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi
75.VHKİ (15)GİH101KPSSP93E/KMSBİSTANBULYüksekokul Mezunu Olup Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transript belgesi

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BAĞLISI OKUL KOMUTANLIKLARI DEVLET MEMURU AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

S.

NO.

ÜNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİATANACAĞI

BİRİM

ATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI

SINAV

KONUSU

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
76.Terzi/ÜtücüYHS132KPSSP94E/KMSÜ-BALIKESİR -YALOVA / AltınovaLise mezunu olmak.Branşında Mesleki Yeterlilik sertifikası bulunmak.
77.HademeYHS131KPSSP94E/KMSÜBALIKESİRLise mezunu olmak
78.AşçıYHS101KPSSP93E/KMSÜİSTANBULYAPILACAKTIRMeslek Yüksek Okullarının Aşçılık/Mutfak Yönetimi/Hazır Yemek ve Aşçılık/Yemek

Pişirme Teknikleri/

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu olmak.

Branşında Mesleki Yeterlilik sertifikası bulunmak.
79.Laboratuvar

Teknikeri

(Fizik)

THS91KPSSP93E/KMSÜİSTANBUL Laborant ve Veteriner Sağlık Ön lisans Bölümü mezunu olmak.
80.PsikologSHS82KPSSP03E/KMSÜİZMİR“Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” veya Psikoloji bölümü mezunu olmak.
81.Mal SorumlusuGİHS131KPSSP94E/KMSÜ-YALOVA / AltınovaLise mezunu olmak.
82.Teknisyen

(Elektrik)

THS121KPSSP94E/KMSÜ-İSTANBUL / TuzlaYAPILACAKTIR* Ortaöğretim kurumlarının Elektrik -Elektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarının veya Elektrik, Bobinajcılık, Elektrik –

Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel

Ototmasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük, Telekominikasyon, Elektrik – Elektronik Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı) bölümlerinden birinden mezun

Yüksek Gerilim Kursu/Eğitimi almış olmak ve bu

kurs/eğitime ait sertifikası bulunmak.

83.BahçıvanYHS131KPSSP94E/KMSÜ-İSTANBUL / TuzlaLise mezunu olmak.Branşında mesleki yeterlilik sertifikası bulunmak
84.Müze ve Tarih

Uzmanı

GİHS91KPSSP03E/KMSÜANKARAFakültelerin Tarih, Kütüphane ve Arşiv veya Türkoloji Bölümü mezunu olmak.Osmanlıca yazılmış eser ve belgeleri iyi okumak (Osmanlıca terimlerini bilmek tercih sebebidir.)
85.Veri Hazırlama

Kontrol

İşletmeni

GİHS101KPSSP93E/KMSÜANKARAMeslek Yüksekokul Mezunu Olmak.Bilgisayar Sertifikası Bulunması / Transkript belgesi.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARARGAHI DEVLET MEMURU AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

S.

NO.

BRANŞISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİATANACAĞI

BİRİM

ATAMADA

TERCİH

EDİLECEK İLLER

UYGULAMALI

SINAV

KONUSU

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
86.Teknisyen (Sıhhi Tesisat)THS121KPSSP94E/KMSÜİSTANBULYAPILACAKTIR*Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dalarından veya

Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat ve Kaloriferi Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik- Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat,

Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz),

Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) bölümlerinin birinden mezun olmak.

87.Şoför

(Hafif Araç)

GİHS131KPSSP94E/KMSÜİSTANBULLise mezunu olmak.B Sınıfı ehliyeti bulunmak.
88.Makine

Mühendisi

THS81KPSSP03E/KMSÜİSTANBULFakültelerin Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak
89.Bilgisayar Mühendisi (1)THS81KPSSP03E/KMSÜİSTANBULFakültelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
90.Bilgisayar Mühendisi (2)THS81KPSSP03E/KMSÜİSTANBULFakültelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olmak.1.Yazılım geliştirme teknolojilerine vakıf olmak.

2. En az bir adet veri tabanı (Oracle,MS SQL Server vb.) ve bir adet programlama dili (Java, C vb.) bilmek.

3. İngilizce bilmek. (KPDS/YDS sınavından 60 ve üzeri notu bulunması tercih sebebidir.)

91.Maaş

Mutemedi

GİHS101KPSSP93E/KMSÜİSTANBULYüksek Öğrenim Kurumlarının Muhasebe Ön lisans ile ilgili Bölümlerinden Mezun Olmak.
92.Halkla İlişkiler UzmanıGİHS91KPSSP03E/KMSÜİSTANBULFakültelerin Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olmak.
93.Protokol

Uzmanı

GİHS91KPSSP03E/KMSÜİSTANBULFakültelerin Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olmak.

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI DEVLET MEMURU AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

S.N

O.

UNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİATANACAĞI

BİRİM

ATAMADA

TERCİH

EDİLECEK

İLLER

UYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİK
94.Harita

Mühendisi

THS84KPSSP03E/KMSB

(Hrt.Gn.K.lığı)

ANKARAÜniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik, Harita Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
95.Bilgisayar

Yazılım

Mühendisi

THS84KPSSP03E/KMSB

(Hrt.Gn.K.lığı)

ANKARAÜniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
96.Bilgisayar

Mühendisi

THS83KPSSP03E/KMSB

(Hrt.Gn.K.lığı)

ANKARAÜniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
97.Tekniker (Harita ve Kadastro)THS950KPSSP93E/KMSB

(Hrt.Gn.K.lığı)

ANKARAHarita ve/veya Kadastro ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
98.Tekniker

(Bilgisayar)

THS94KPSSP93E/KMSB

(Hrt.Gn.K.lığı)

ANKARAMeslek Yüksek Okulların Bilgisayar, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojileri veya Bilişim Teknolojileri bölümlerinin birinden mezun olmak.
99.Tekniker

(Bilgisayar

Yazılım)

THS94KPSSP93E/KMSB

(Hrt.Gn.K.lığı)

ANKARAMeslek Yüksek Okulların Bilgisayar, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojileri veya Bilişim Teknolojileri bölümlerinin birinden mezun olmak.
100.Tekniker

(Bilgisayar

Programlama)

THS91KPSSP93E/KMSB

(Hrt.Gn.K.lığı)

ANKARAMeslek Yüksek Okulların Bilgisayar, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojileri veya Bilişim Teknolojileri bölümlerinin birinden mezun olmak.
101.Tekniker

(Elektrik-

Elektronik)

THS91KPSSP93E/KMSB

(Hrt.Gn.K.lığı)

ANKARAMeslek Yüksek Okulların Elektrik-Elektronik bölümünden mezun olmak.
102.Tekniker

(Matbaa)

THS91KPSSP93E/KMSB

(Hrt.Gn.K.lığı)

ANKARAMeslek Yüksek Okulların Matbaa bölümünden mezun olmak.
103.Makine

Teknikeri

THS91KPSSP93E/KMSB

(Hrt.Gn.K.lığı)

ANKARAMeslek Yüksek Okulların Makine bölümünden mezun olmak.
104.Teknisyen (Sıhhi Tesisat)THS121KPSSP94E/KMSB

(Hrt.Gn.K.lığı)

BALIKESİR-

Erdek

YAPILACAKTIR*Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dalarından veya Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat ve Kaloriferi Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi

(Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke

Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) bölümlerinin birinden mezun olmak.

105.Teknisyen

(Elektrik)

THS121KPSSP94E/KMSB

(Hrt.Gn.K.lığı)

ANKARAYAPILACAKTIRMesleki ve teknik eğitim veren liselerin tercihen elektrik, elektronik teknolojileri, elektrik tesisatları ve pano monitörlüğü dalı mezunu olmak.
106.MuhasebeciGİHS101KPSSP93E/KMSB

(Hrt.Gn.K.lığı)

BALIKESİR-

Erdek

Yüksek Öğrenim Kurumlarının Muhasebe Ön lisans ile ilgili Bölümlerinden Mezun Olmak.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI MEMURU AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

S.NOUNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİATANACAĞI

BİRİM

ATAMADA

TERCİH

EDİLECEK İLLER

UYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
107.Uzman (A)GİH91KPSSP03E/KGN.KUR. BŞK.ANKARAÜniversitelerin İİBF bölümlerinden mezun olmak.
108.Uzman (B)GİH93KPSSP03E/KGN.KUR. BŞKANKARAFakültelerin Uluslararası İlişkiler,

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği,

Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi,Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Bölümlerinden Mezun Olmak.

KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek.
109.Uzman (C)GİH91KPSSP03E/KGN.KUR. BŞKANKARAFakültelerin Gazetecilik,Halkla İlişkiler ve Tanıtım,Radyo-Tv ve Sinema Bölümlerinden Mezun Olmak.
110.Uzman (Ç)GİH92KPSSP03E/KGN.KUR. BŞKANKARAHukuk Fakültesi Mezunu Olmak.Avukatlık ruhsatı sahibi Olmak.
111.Bilgisayar

Mühendisi

THS82KPSSP03E/KGN.KUR. BŞKANKARAFakültelerin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve

Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden Mezun Olmak.

112.Teknisyen (Sıhhi Tesisat)THS121KPSSP94E/KGN.KUR. BŞKANKARAYAPILACAKTIRMesleki ve teknik eğitim veren liselerin sıhhi tesisat veya dengi dalı mezunu olmak.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DEVLET MEMURU AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

S.

NO.

UNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİATANACAĞI

BİRİM

ATAMADA

TERCİH

EDİLECEK İLLER

UYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
113.Bilgisayar Müh.THS81KPSSP03E/KKKKANKARA* Bilgisayar bilimleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve enformatik mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
114.Teknisyen

(Elektrik)

THS124KPSSP94E/KKKK-ANKARA

-GAZİANTEP

Islahiye

-ISPARTA -HATAY Antakya Serinyol

YAPILACAKTIR* Ortaöğretim kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarının veya Elektrik, Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Ototmasyon Teknolojisi (Elektronik),

Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük, Telekominikasyon, Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı) bölümlerinden birinden mezun olmak.

115.Emlak

Teknikeri

THS91KPSSP93E/KKKKANKARA* Harita, Harita Kadastro/Harita ve Kadastro, Harita Teknikerliği veya Harita ve Maden Ölçme önlisans programlarının birinden mezun olmak.
116.Tekniker

(Matbaa)

THS91KPSSP93E/KKKKISPARTA*Matbaacılık, matbaacılık ve baskı teknikeri veya matbaacılık ve baskı teknolojisi işleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. *BENZER PROGRAMLAR:Tasarım ve

Basım-Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayıncılık veya Masaüstü Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayın Teknolojileri ön lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

117.Teknisyen (Sıhhi Tesisat)THS125KPSSP94E/KKKK-ANKARA

-GAZİANTEP

Islahiye

-ISPARTA -GAZİANTEP -HATAY Antakya Serinyol

YAPILACAKTIR*Ortaöğretim kurumlarının Tesisat

Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dalarından veya Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat ve Kaloriferi Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat- Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma- Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat

Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) bölümlerinin birinden mezun olmak.

s.

NO.

UNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİATANACAĞI

BİRİM

118.UzmanGİH92KPSSP03E/KKKK
119.Hukuk UzmanıGİH92KPSSP03E/KKKK
120.Elektronik Müh.THS81KPSSP03E/KKKK
121.AşçıYHS101KPSSP93E/KKKK
ATAMADA

TERCİH

EDİLECEK İLLER

UYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
ANKARA* Fakülte ve 4 yıllık yüksek okulların Kamu Yönetimi, işletme , iktisat bölümü mezunu olmak.
ANKARA* Hukuk lisans programından mezun olmak.
ANKARA* Fakültelerin elektronik mühendisliği bölümü mezunu olmak.
İSPARTAYAPILACAKTIR* Aşçılık Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

* Veya herhangi bir önlisan programından mezun olup aşçılık bonservisine veya 3308 sayılı Kanun’a göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

* Bu şartları taşıyan personel bulunmadığı takdirde Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup aşçılık bonservisine veya 3308 sayılı Kanun’a göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DEVLET MEMURU AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

S.N

O.

UNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİATANACAĞI

KUVVET

ATAMADA

TERCİH

EDİLECEK İLLER

UYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
122.Uzman (Basın Halkla İlişkiler)GİH91KPSSP03E/KDz.K.K.ANKARAFakültelerin Basın ve Yayın / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık / Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu olmak.
123.Uzman (Basın Analiz ve Değerlendirme)GİH92KPSSP03E/KDz.K.K.ANKARAFakültelerin Basın ve Yayın / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık / Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu olmak.YDS’den asgari İngilizce 70 notu bulunmak.
124.Uzman Memur

(Sinema

Tv.Yapım)

GİH91KPSSP03E/KDz.K.K.ANKARAFakültelerin Sinema ve Televizyon Bölümü Mezunu Olmak
125.İstatistikçiTHS81KPSSP03E/KDz.K.K.ANKARAFakültelerin İstatistik bölümü mezunu olmak.
126.Endüstri

Mühendisi

THS81KPSSP03E/KDz.K.K.ANKARAFakültelerin Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
127.Uzman

(Mev.Takip/

Huk.İşl.)

GİH91KPSSP03E/KDz.K.K.ANKARAFakültelerin Hukuk bölümü mezunu olmak
128.Uzman

(Uluslararası

İlişkiler)

GİH91KPSSP03E/KDz.K.K.ANKARAFakültelerin Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu Olmak.YDS’den Rusça 80, İngilizce 70 notu bulunmak
129.AşçıYHS101KPSSP93E/KDz.K.K.ANKARAYAPILACAKTIRMeslek Yüksek Okullarının Aşçılık/Mutfak Yönetimi/Hazır Yemek ve Aşçılık/Yemek Pişirme Teknikleri/Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu olmak
130.Harita

Mühendisi

THS81KPSSP03E/KDz.K.K.İSTANBUL BeykozÜniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik, Harita Mühendisliği bölümünden mezun.
131.Jeoloji

Mühendisi

THS81KPSSP03E/KDz.K.K.İSTANBUL BeykozFakültelerin Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunu olmak
132.İş Güvenliği

Uzmanı

(Mühendis)

THS82KPSSP03E/KDz.K.K.-MUĞLA Marmaris -KOCAELİ GölcükMühendislik Fakültelerinin Elektrik/Makine/Gemi İnşa bölümlerinin birinden mezun olmak.A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikasına sahip olmak.
133.Restoratör/

Konservatör

THS101KPSSP93E/KDz.K.K.İSTANBUL

Beşiktaş

Meslek Yüksekokullarının Restorasyon- Konservasyon Bölümü mezunu olmak.

HAVA KUVVETLERİ DEVLET MEMURU AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

S.NOUNVANISINIFIKADRO

DERECESİ

ALINACAK

PERSONEL

SAYISI**

KPSS

PUAN

TÜRÜ

CİNSİYETİATANACAĞI

KUVVET

ATAMADA

TERCİH

EDİLECEK İLLER

UYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
134.İngilizce

Çevirmen

GİH91KPSSP03E/KHv.K.K.İZMİRÜniversitelerin İngilizce Çeviribilim bölümünden mezun olmak.
135.Rusça

Çevirmen

GİH91KPSSP03E/KHv.K.K.ANKARAÜniversitelerin Rusça Mütercim-Tercümanlık bölümünden mezun olmak.
136.Uluslararası İlişkiler UzmanıGİH91KPSSP03E/KHv.K.K.ANKARAÜniversitelerin Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak.
137.Basın Halkla İlişkiler UzmanıGİH91KPSSP03E/KHv.K.K.ANKARAÜniversitelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmak.
138.Protokol

Uzmanı

GİH91KPSSP03E/KHv.K.K.ANKARAÜniversitelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmak.
139.Bilgisayar

Mühendisi

THS85KPSSP03E/KHv.K.K.ANKARAÜniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
140.İnşaat

Mühendisi

THS82KPSSP03E/KHv.K.K.ANKARAÜniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
141.Makine

Mühendisi

THS81KPSSP03E/KHv.K.K.ANKARAÜniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
142.PsikologSHS81KPSSP03E/KHv.K.K.DİYARBAKIRÜniversitelerin Psikoloji Bölümünden mezun olmak.

Kaynak: Memurlar.net

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir