Onbinlerce Sağlık Çalışanına Üst Öğrenim Müjdesi

Sağlık çalışanları, sağlık hizmetlerine ait bir yüksek öğrenimi bitirmeleri halinde, bu bölümden mezun olmanın getirdiği mali haklardan faydalanabilecek.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu kazanımla birlikte on binlerce sağlık çalışanının uğradığı mağduriyeti sona erdirdiklerini söyledi.

Mevcut uygulamanın, sağlık çalışanlarını mağdur ettiğini ifade eden Memiş, “Bir sağlık çalışanımız, sağlık hizmetlerine ait bir bölümü bitirdikleri halde bu öğrenimin verdiği mali kazanımları elde edemiyorlardı. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili YÖK’e görüş soruyor, YÖK de kadro ve unvana göre cevap veriyordu. Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde yaptığımız görüşmelerde bu sorunu ortadan kaldırdık. Sağlık-Sen’in girişimleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından Maliye Bakanlığı’na görüş soruldu ve gelen cevabi yazıda sağlık hizmetleriyle ilgili üst öğrenimin bitirilmesinin ibrası halinde bu kazanımların verilmesi gerektiği ifade edildi” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanlığı’nın cevabi yazısında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından 11.05.2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin, 3. Sırasında, “Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden bulundukları hizmet sınıflarına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceği, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işleminin yapılmayacağı” şeklinde hükme yer verildiği hatırlatıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Maliye Bakanlığı’nın görüş yazısında Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personelin bitirmiş oldukları üst öğrenimlerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan sınıfa dahil kadrolara atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin herhangi bir üst öğrenim olması halinde bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenebileceğinin mütaala edildiğini dile getirdi.

Metin Memiş, mezun oldukları bölümün dışında, sağlık hizmetlerinden başka bir alanda eğitim yapanların uğradığı mağduriyetin giderilmesinin, çözüm odaklı sendikacılığın bir sonucu olduğunu ifade etti.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir