Tıbbi Labaratuvar Yönetmeliği Duyurusu

09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi
Laboratuvarlar Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde teknik personel tanımı
yapılmıştır. Bu kapsamda, tıbbi analiz öncesi hazırlıkları yapılması, laboratuvar araç
ve gereçlerini kullanarak numunelerin tıbbi testlerini değerlendirilmek üzere uzmana
sunma görevlerinin tıbbi laboratuvar teknisyeni veya teknikeri tarafından
yapılması gerekmektedir. Tıbbi laboratuvar teknisyeni veya teknikeri
haricindekilerin tıbbi analiz öncesi hazırlıkların yapılması, laboratuvar araç ve
gereçlerini kullanarak numunelerin tıbbi testlerini değerlendirilmek üzere uzmana
sunma görevlerini yapması mümkün değildir. Tıbbi laboratuvarlarda tıbbi
laboratuvar teknikeri/teknisyeni dışındaki diğer personel için sağlık müdürlükleri
tarafından çalışma belgesi düzenlenmeyecektir. Diğer personel kapsamındaki yer
alanlar tıbbi laboratuvarlarda, sadece tıbbi laboratuvar tekniker/teknisyenlerinin
görevi dışındaki işlerde çalıştırılabilecektir.

yazının tamamı…

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 23590821
Konu : Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
…………VALİLİĞİ
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi: a) 11/05/2013 tarih ve 16747 sayılı yazımız.
b) 19/08/2013 tarih ve 2841 3 sayılı yazmız.

Bilindiği üzere, tıbbi laboratuvarlara ilişkin iş ve işlemler 25/08/2011 tarih ve 28036
sayılı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği doğrultusunda yürütülmekteydi.09/10/2013 tarih ve
28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09/10/2013
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile birlikte
25/08/2011 tarih ve 28036 sayılı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09/10/2013 tarihi
itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu itibarla
1) Özel sağlık kuruluşu bünyesindeki tıbbi laboratuvarlar ile özel müstakil tıbbi
laboratuvarlara ilişkin iş ve işlemlerin 09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
2) Anılan Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinde; “Mevcut tıbbi laboratuvarlar,
31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamak ve ruhsat almak
zorundadır. Uyum süresi içerisindeki ruhsat değişikliği gerektiren durumlarda
ruhsat işlemleri, 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki
Yönetmeliğe göre yürütülür” hükmüne yer verilmiş olup, anılan hüküm
kapsamında 15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında ruhsatlandırılmış
olan mevcut özel tıbbi laboratuvarlardan, herhangi bir nedenle ruhsat değişikliği
yapması gerekenlerin, 31/12/2015 tarihine kadar anılan Yönetmeliğe uyum
sağlamak kaydıyla, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelik kapsamında ruhsat düzenlenmesi talebinde
bulunabileceklerine (ruhsat taleplerinin ilgide kayıtlı “yetki devri” yazılarımız
kapsamında Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi),
3) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
kapsamında ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşu bünyesindeki tıbbi
laboratuvarlar ile özel müstakil tıbbi laboratuvarların en geç 31/12/2015 tarihine
kadar 09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi
Laboratuvarlar Yönetmeliği çerçevesinde ruhsatlandırılmaları gerekmekte olup
bu tarihten önce uyum sağlamaları gerektiği, 09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğine uygun olarak
ruhsatlandırılma taleplerinin Müdürlüğünüzce Bakanlığımıza gönderilmesi ve
uyum çerçevesindeki ruhsatlandırma işlemlerinin Bakanlığımızca yapılacağı,
4) 1219 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesinde tıbbi laboratuvar teknisyeni ve
teknikerinin tanımı yapılarak hangi bölümlerden mezun olanların tıbbi
laboratuvar teknisyeni ve teknikeri olabileceği açıkça belirtilmiştir. Anılan kanun
ile meslek yüksekokullarının tıbbi laboratuvar ve patoloji laboratuvar teknikleri
programlarından mezun olanların tıbbi laboratuvar teknikeri, sağlık meslek
liselerinin tıbbi laboratuvar programından mezun olanların tıbbi laboratuvar
teknisyeni olacağı hüküm altına alınmıştır.
5) 09/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi
Laboratuvarlar Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde teknik personel tanımı
yapılmıştır. Bu kapsamda, tıbbi analiz öncesi hazırlıkları yapılması, laboratuvar araç
ve gereçlerini kullanarak numunelerin tıbbi testlerini değerlendirilmek üzere uzmana
sunma görevlerinin tıbbi laboratuvar teknisyeni veya teknikeri tarafından
yapılması gerekmektedir. Tıbbi laboratuvar teknisyeni veya teknikeri
haricindekilerin tıbbi analiz öncesi hazırlıkların yapılması, laboratuvar araç ve
gereçlerini kullanarak numunelerin tıbbi testlerini değerlendirilmek üzere uzmana
sunma görevlerini yapması mümkün değildir. Tıbbi laboratuvarlarda tıbbi
laboratuvar teknikeri/teknisyeni dışındaki diğer personel için sağlık müdürlükleri
tarafından çalışma belgesi düzenlenmeyecektir. Diğer personel kapsamındaki yer
alanlar tıbbi laboratuvarlarda, sadece tıbbi laboratuvar tekniker/teknisyenlerinin
görevi dışındaki işlerde çalıştırılabilecektir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

3 thoughts on “Tıbbi Labaratuvar Yönetmeliği Duyurusu”

  1. Tam olarak anlayamadım.

    Bir arkadaşım hastahanede laborant olarak kadrolu eleman olarak çalışacağımızı söyledi bugün.Bu o mu oluyor?

  2. ARKADASLAR AYNI MESLEGI VE AYNI KADERI PAYLASTIGIMIZ ICIN SIZLERIDE DAVA AÇIYORUZ DAVAMIZA BEKLIYORUZ. LUTFEN BU KONUDA DUYARLI OLALIM SIZINDE DESTEGINIZI BEKLIYORUM HEPIMIZ UZERINE DUSENI YAPMALIYIZ ARKADASLAR
    SAYGILARIMLA…

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir