Laborant ve veteriner

Mecliste kadro için soru önergesi

Laborant ve veteriner

Mersin Mv. Hüseyin Çamak, Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü mezunlarının kamu ve özel sektörde istihdamına yönelik T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e cevaplaması üzere yazılı soru önergesi vermiştir.

——————————-

SORU ÖNERGESİ METNİ:

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü, evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmeleri, yetiştirilmeleri ve ıslah edilmeleri çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmek üzere kurulmuş bir bölümdür.

Bu bölüm mezunlarına 25.08.2011 tarihli 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan laboratuvar yönetmeliği kapsamında çalışma izni verilmiştir. Bu kapsamda, bölüm mezunlarına, halk sağlığı laboratuvarlarında, devlet hastaneleri veya özel hastanelerde bir (1) yıl staj ya da çalışma zorunluluğu da getirilmiştir. Ancak 2012 yılında yapılan yönetmelik değişikliği sonucu bu bölüm mezunlarının “teknikerlik” unvanları geri alınmış, atama oranları önemli oranda azaltılmış, neredeyse alandan atama yapılmaz bir noktaya gelinmiştir.

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunlarının sayısının 8 bin- 10 bin civarında olduğu belirtilmektedir. Mezun sayıları her yıl artmakla birlikte, hem özel sektörde hem de devlet kurumlarında çalışma imkânları ciddi oranda kısıtlı hale gelmiştir.

Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında mekik dokuyan ve alan tanımları iyice belirsiz hale gelen bölüm mezunu gençlerimiz büyük bir ümitsizlik içerisindeler. Bölüme girdiklerinde sahip oldukları hakların mezun oldukları süreçte ellerinden alınmasını esefle karşılamaktalar.

Özellikle 2012 yılında yapılan düzenlemelerle Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunlarının devlet kurumlarında çalışmaları neredeyse imkânsız hale getirilmiş; buna rağmen devlet hastaneleri ve üniversiteler, farklı alanlardan laborant alımlarına devam etmişlerdir.

Gençlerimiz diğer bölümlerde olduğu gibi yeterli oranda kadro talebinde bulunmaktalar. Ayrıca özel sektördeki çalışma engellerinin ortadan kaldırılması, unvanlarının tanımlanmasını talep etmektedirler.

Bu kapsamda;

1. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerinde, 2016 yıl sonu itibarıyla “Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikerliği” mezunu personel norm kadro, mevcut kadro, boş kadro sayıları ne kadardır?

2. Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunlarının iş ve unvan tanımlarının yapılması konusunda, bakanlığınız bünyesinde herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

3. Sayıları on binleri bulan bu gençlerimizin iş bulmalarına engel teşkil eden durumları ortadan kaldırmak için, yönetmelik değişiklikleri yapmayı düşünüyor musunuz?

4. İstihdam olanakları ve çalışma koşulları planlanmadan açılan bu bölümleri, gençlere iş olanağı sağlanmayacaksa, kapatmayı düşünüyor musunuz?

5. Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunları staj belgesi edinmek amacıyla hastanelere başvurduklarında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na, bakanlığa başvurduklarında ise devlet hastanelerine yönlendirilmektedirler. Bölüm mezunlarının bürokratik engellerini kaldırmak için bir çalışma ya da düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

6. Büyük umutlarla bu bölüme giren ve başarıyla mezun olan gençlerimizin atama kontenjan sayılarını arttırmayı düşünüyor musunuz?

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir.

Yorum yapmayı unutmayınız.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir