Arcus

ARTERLERDEKİ ÖZELLEŞMİŞ DUYSAL YAPILAR – Dolaşım sis.

Son Güncelleme:16/12/12ARTERLERDEKİ ÖZELLEŞMİŞ DUYSAL YAPILAR Arterlerde 3 tip özelleşmiş duysal yapı bulunur.  Bunlar karotid sinuslar, karotid cisimler ve aortik cisimlerdir. Karotid sinusler: A.carotis communis’in çatallanma yerinin hemen distalinde yerleşik internal karotid arter duvarında yerleşik bir baroreseptördür. Bu alanda damarın adventisyası biraz kalındır ve glossofarengeal sinirden (IX. Kraniyal sinir) zengin duysal sinir sonlanmaları alır. Bu bölgedeki …

ARTERLERDEKİ ÖZELLEŞMİŞ DUYSAL YAPILAR – Dolaşım sis. Devamı »

ARTERİYEL SİSTEM – Dolaşım sis.

Son Güncelleme:16/12/12ARTERİYEL SİSTEM Embriyo büyürken gelişen boyun bölgesinde 4-5..haftalar sırasında yutak kavisleri (branchial-faringeal arch) gelişmeye başlar.  Aortik ark adı verilen damarlar bu kavislere aortik keseden  ayrılarak yerleşirler. 5.yutak kavsi aortik arkları ya yoktur ya da rudimenterdir.  Aortik arklar, bulunduğu taraftadaki dorsal aortada sonlanırlar.  Başlangıçta 1 çift dorsal aorta embriyonun tüm uzunluğu boyunca ilerlerken, daha sonra …

ARTERİYEL SİSTEM – Dolaşım sis. Devamı »