ARILARIN DAVRANIŞLARINDA FEROMONUN ETKİSİ

Son Güncelleme:7/07/12ARILARIN DAVRANIŞLARINDA FEROMONUN ETKİSİ Ana arı feromonları, çiftleşme feromonları, alarm feromonları, masaof feromonu, ayak içi feromonu gibi feromonlar başta olmak üzere; bal arılarında 31 farklı feromonun mevcut olduğu tespit edilmiş olup, bunlardan sadece 13 tanesinin özellikleri bilinmektedir. Ana arı Devamı