Sitrik Asit Döngüsü (Yabancı Kaynak)

Son Güncelleme:29/11/12 Ayrıca Krebs döngüsü veya trikarboksilik asit (TCA) döngüsü olarak bilinen sitrik asit döngüsü, karbon dioksit, su ve enerji içine gıda molekülleri parçalanır hücrede kimyasal tepkimeler bir dizi. Bitkiler ve hayvanlar, bu reaksiyonlar hücre solunumu parçası olarak hücrenin mitokondri içinde gerçekleşir. Reaksiyonlar bakteri hücrelerinin sitoplazmasında gerçekleşir böylece mitokondri yok olsa Birçok bakteri, çok sitrik asit döngüsü …

Sitrik Asit Döngüsü (Yabancı Kaynak) Devamı »