Tıbbi Labaratuvar Yönetmeliği Duyurusu

Son Güncelleme:15/10/1309/10/2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde teknik personel tanımı yapılmıştır. Bu kapsamda, tıbbi analiz öncesi hazırlıkları yapılması, laboratuvar araç ve gereçlerini kullanarak numunelerin tıbbi testlerini değerlendirilmek üzere uzmana sunma görevlerinin tıbbi Devamı