Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı.

Son Güncelleme:20/02/1420 Şubat 2014 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 28919 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı …

Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı. Devamı »