Besiciliğin Genel İlkeleri /Sığır Yetiştiriciliği

besicilik

Son Güncelleme:8/10/16Besinin Genel İlkeleri Bir besi işletmesinde yapılan üretimin en önemli unsurları hayvan, yem, barınak ve işletmecidir. İşletmeci kendi dışında kalan unsurları, amaçlarına uygun kullanma ve yönlendirme olanağına sahiptir. Ne var ki bu unsurların doğru ve amaca uygun kullanımı ancak Devamı