Karagül koyunu

Son Güncelleme:26/12/11 Karagül koyunu ismini Türkistan da buhara bölgesinde karakul gölü civarında yetiştirildiği için bu koyunlara karagül adı verilmiştir.Postlarındaki kıllar gül şeklinde olması bu ırkın karagül olarak anılmasına sebep olmuştur.Bu ırk Rusyadan Türk yapımı olarak başlamış bütün dünyaya yayılmıştır.Bu hayvanlardan Devamı

Türkgeldi koyunu

Son Güncelleme:26/12/11 Türkgeldi koyunu tahirova koçları ile kıvırcık koyununun melezlenmesinden elde edilmiştir.Elde edilen döllerde %75 tahirova %25 ise kıvırcık kanı taşımaktadır.Bu ırk Türkiyenin prolifik(çok doğurgan) koyunudur.Melezlemede F1 ler daima tahirova koçları ile çiftleştirilerek elde edilmişlerdir.Elde edilen melez döller birbirleri ile Devamı

Süt-Döl verim yönlü geliştirilmiş koyun ırklarımız

Son Güncelleme:26/12/11 Genel özellikleri; -Süt ve döl verimi ön planda -Erken yaşta damızlığa ulaşırlar -Verim güçleri(süt ve döl verim güçleri)yerli ırklarımıza göre 2-3 kat daha fazladır. -Geliştirildiği yerlerde iklim ve çevreye uyum yüksektir. -Küçük sürüler halinde yetiştirilir. -Acıpayam koyunu sadece Devamı

Ramlıç koyunu(çifteler koyunu)

Son Güncelleme:26/12/11 Dağlıç yaşama gücünü,rambovillet ise et ve yapağı verimini arttırmak üzere rambovillet X dağlıç lardan elde edilen %65-70 oranında rambovillet kanı bulunan melezler ramlıç olarak adlandırılır.Amaç dağlıç koyunun ıslah etmek ve turfanda kuzu besisi yapmaktır. Dış yapı özellikleri bakımından Devamı